دفتر کانون بازنشستگان- دانشگاه
تمدید مهلت ارائه مدارک پزشکی بیمه تکمیلی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/1/31 | 
تمدید مهلت ارائه مدارک پزشکی بیمه تکمیلی
به اطلاع بازنشستگان محترم عضو بیمه تکمیلی سامان می رساند: براساس نامه بیمه مرکزی مهلت ارائه مستندات پزشکی به سازمانهای بیمه گر پایه و تکمیلی تا پایان اردیبهشت ماه ۹۹ تمدید گردیده است . لذا بیمه شدگانی که از تاریخ صدور قبض و رسید پرداختی اسناد پزشکی آنان ۶ ماه گذشته نیز تا پایان اردیبهشت ماه فرصت دارند مدارک خود را به کارشناسان بیمه سامان مستقر در اداره رفاه دانشگاه تحویل نمایند .
نشانی مطلب در وبگاه دفتر کانون بازنشستگان:
http://www.iust.ac.ir/find-142.18691.59621.fa.html
برگشت به اصل مطلب