دفتر کانون بازنشستگان- بیمه سلامت (خدمات درمانی)
حق سرانه سال ۱۴۰۱ بیمه سلامت (صندوق کارکنان دولت)

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/6/21 | 
حق سرانه سال ۱۴۰۱ بیمه سلامت (صندوق کارکنان دولت)
حق سرانه سال ۱۴۰۰ بیمه سلامت (صندوق کارکنان دولت) اعلام شد.
نشانی مطلب در وبگاه دفتر کانون بازنشستگان:
http://idea.iust.ac.ir/find-142.18687.68280.fa.html
برگشت به اصل مطلب