دفتر کانون بازنشستگان- تعاونی
مصوبه جدید هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف اساتید و کارکنان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/12/12 | 
مصوبه جدید هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف اساتید و کارکنان
برای خرید کالای غیر موجود در تعاونی و خرید اقساطی
به اطلاع کلیه سهامداران محترم تعاونی مصرف می رساند:
طبق تصویب هیت مدیره جهت رفاه حال همکاران گرامی مبلغ خرید کالای غیر موجود در تعاونی برای همکاران رسمی و بازنشسته از مبلغ سی میلیون ریال به چهل میلیون ریال و برای همکاران قراردادی از مبلغ بیست میلیون ریال به سی میلیون ریال افزایش یافت. ضمنا خرید اقساطی اجناس موجود در تعاونی از مبلغ ده میلیون ریال به مبلغ پانزده میلیون ریال افزایش یافت.
نشانی مطلب در وبگاه دفتر کانون بازنشستگان:
http://www.iust.ac.ir/find-142.18680.62898.fa.html
برگشت به اصل مطلب