دانشکده مهندسی کامپیوتر- دروس ارائه شده در نیمسال اول 97-98
دروس ارائه شده پاییز ۹۸-۹۷

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/10/1 | 
 
مبانی کامپیوتر و برنامه‌سازی
 
      دکتر عادل ترکمان رحمانی 

 
اطلاعات استاد
مبانی کامپیوتر و برنامه‌سازی
 
      دکتر  زینب  موحدی 

 
اطلاعات استاد

 
مبانی کامپیوتر و برنامه‌سازی
 
      دکتر رضا انتظاری ملکی

 
اطلاعات استاد
برنامه سازی پیشرفته
 
      دکتر   سید صالح اعتمادی  

 
اطلاعات استاد

 
تحلیل و طراحی الگوریتم‌ها
 
      دکتر حسن نادری  

 
اطلاعات استاد
معماری کامپیوتر
 
      دکتر  محسن سریانی 

 
اطلاعات استاد

 
سیگنال و سیستم‌ها
 
      دکتر محمد رضا محمدی 

 
اطلاعات استاد
الکترونیک دیجیتال
 
      دکتر ناصر مزینی 

 
اطلاعات استاد

 
مهندسی اینترنت
 
      دکتر وصال حکمی  

 
اطلاعات استاد
شبکه‌های کامپیوتری 
 
      دکتر مرتضی آنالویی 

 
اطلاعات استاد

 
مدار منطقی
 
      دکتر محمد رضا جاهد مطلق

 
اطلاعات استاد
مهندسی نرم‌افزار
 
      دکتر  مهرداد آشتیانی

 
اطلاعات استاد

 
مبانی برنامه‌نویسی کامپیوتر
 
     مهندس رضا ترکاشون 

 
اطلاعات استاد
مدار منطقی
 
      دکتر حاکم بیت‌الهی 

 
اطلاعات استاد

 
مبانی برنامه‌نویسی کامپیوتر
 
      مهندس وحید ظهیرپور  

 
اطلاعات استاد
مبانی برنامه‌نویسی کامپیوتر
 
       مهندس فریبرز
قاسمی فیض آبادی
 

 
اطلاعات استاد

 
سیستم‌های عامل
 
      دکتر  محسن شریفی 

 
اطلاعات استاد
مبانی برنامه‌نویسی کامپیوتر
 
     مهندس عباس عزیز جلالی

 
اطلاعات استاد

 
ساختمان‌های داده
 
      دکتر حسین رحمانی 

 
اطلاعات استاد
مدارهای الکتریکی
 
      دکتر رضا برنگی

 
اطلاعات استاد

 
روش پژوهش و ارائه
 
      دکتر عیسی زارع‌پور 

 
اطلاعات استاد
ساختمان‌های داده
 
      دکتر سید صالح اعتمادی

 
اطلاعات استاد

 
ریزپردازنده و زیان اسمبلی
 
       مهندس هاشم مشحون 

 
اطلاعات استاد
طراحی کامپیوتری سیستم‌های دیجیتال
 
      دکتر هاجر فلاحتی  

 
اطلاعات استاد

 
اصول طراحی کامپایلر
 
      دکتر  سعید پارسا

 
اطلاعات استاد
هوش مصنوعی و سیستم‌های خبره
 
      دکتر محمد طاهر پیله‌ور 

 
اطلاعات استاد

 
مبانی شبکه‌های بی‌سیم
 
      دکتر سید وحید ازهری

 
اطلاعات استاد
اصول طراحی کامپایلر
 
      دکتر عین‌اله خنجری 

 
اطلاعات استاد

 
هم طراحی سخت‌افزار و نرم‌افزار
 
      دکتر حاکم بیت‌الهی 

 
اطلاعات استاد
مبانی بینایی کامپیوتر
 
      دکتر محمدرضا محمدی 

 
اطلاعات استاد

 
روش‌های رسمی در مهندسی نرم‌افزار
 
      دکتر محمد عبدالعی ازگمی 

 
اطلاعات استاد
طراحی سیستم‌های شی‌گرا
 
      دکتر  مهرداد آشتیانی 

 
اطلاعات استاد

 
اینترنت اشیاء
 
      دکتر عیسی زارع‌پور 

 
اطلاعات استاد
طراحی بازی‌های کامپیوتری
 
      دکتر   بهروز مینائی 

 
اطلاعات استاد


 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی کامپیوتر:
http://www.iust.ac.ir/find-14.18369.55137.fa.html
برگشت به اصل مطلب