دانشکده مهندسی کامپیوتر- اطلاعیه های آموزشی مقطع دکتری
درخواست افزایش سنوات بابت ساخت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/3/20 | 
فرم درخواست افزایش سنوات دانشجویان دکتری بابت عملیات ساخت و تست های آزمایشگاهی و میدانی"
خاطر نشان می گردد
 این فرم جهت بهره برداری برای دانشجویانی که وارد نیمسال 11 شده و شامل جریمه نقدی می گردند، می باشد
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی کامپیوتر:
http://www.iust.ac.ir/find-14.17725.56860.fa.html
برگشت به اصل مطلب