دانشکده مهندسی کامپیوتر- دفاعیه ارشد
محمد باروتی اردستانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/5/27 | 

    ارائه­ دهنده:
محمد باروتی اردستانی


 استاد راهنما:
دکتر
سعید پارسا

هیات داوری: 
 دکتر
مهرداد آشتیانی
 دکتر محمدهادی علائیان

زمان:
 ۱۴۰۲/۰۵/۰۱

ساعت ۰۸:۰۰
 

آقای محمد باروتی اردستانی دانشجوی کارشناسی ارشد دکتر سعید پارسا ۱ مردادماه ساعت ۰۸:۰۰ از پروژه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان "استخراج نمودار کلاس از متن نیازمندی­های توصیف شده در قالب داستان کاربردفاع خواهند نمود.

چکیده پایان نامه:                             

شناسایی نیازهای مشتری­ها و مستندسازی نیازمند­ی­های نرم­افزار از مرحله اساسی راه­اندازی پروژه نرم­افزاری است. نیازمندی­های زبان طبیعی به عنوان یک توافق بین ذینفعان پروژه عمل می­کند و برای جلوگیری از مشکل­های ارتباطی به علت وجود بوی­بد در نیازمندی­ها، باید به مدل­های مفهومی قابل­فهم تبدیل شوند. نمودار کلاس از مهم­ترین این مدل­ها در چرخه توسعه نرم­افزار است. داستان­های کاربر به طور گسترده­ای به عنوان نوشته-الگو در توسعه چابک نرم­افزار پذیرفته شده­ است تا نیازهای کاربر را جذب کند. داستان کاربر توسعه رفتار محور(Behavior Driven Development: BDD) نوعی از داستان کاربر است. BDD یک رویکرد توسعه نرم‌افزار چابک است که بر همکاری بین توسعه‌دهندگان، آزمایش‌کنندگان و ذینفعان تجاری تاکید می­کند تا اطمینان حاصل شود که نرم‌افزار توسعه‌یافته با رفتار مطلوب مطابقت دارد. در BDD، سناریوهای داستان­های کاربر در قالبی خاص به نام "Gherkin" نوشته می­شود. از این سناریوها برای نوشتن آزمون پذیرش بهره برده می­شود. همچنین در روند خودکار سازی تبدیل متن به سمت مدل­های مفهومی مانند نمودار کلاس بهره گیری از شیوه­های پردازش زبان طبیعی یک مزیت بالقوه به شمار می­آید.
 در این مطالعه، ما با استفاده از یک رابط کاربری نیازمندی­های مورد نظر را دریافت کرده و ابتدا بوی­بد آن­ها را در صورت کشف، به کاربر برای اصلاح نمایش می­دهیم.  پس از جمع آوری داستان­­های کاربر، با استفاده از یک مدل نوشته شده بر پایه پردازش زبان طبیعی و الگوهای تعیین شده، اقدام به کشف کلاس­ها، اجزای کلاس(ویژگی و عملگر) و روابط بین کلاس­ها می­پردازیم. در ادامه نیز کلاس­­های لازم برای پیاده­سازی در جهت قبول شدن آزمون پذیرش ایجاد شده از سناریو­های موجود، پیشنهاد داده می­شود. در نهایت، ابزار ایجاد شده توسط چهار مورد مطالعاتی مورد ارزیابی قرار گرفته شد که بازگو نتایج مورد قبولی است.

واژه‌های کلیدی: نیازمندی­های نرم­افزار، پردازش زبان طبیعی، نمودار مفهومی کلاس، داستان کاربر، بوی­بد، توسعه چابک نرم‌افزار.


 

مکان: دانشکده مهندسی کامپیوتر، طبقه سوم ،اتاق دفاع
  

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی کامپیوتر:
http://www.iust.ac.ir/find-14.11064.74005.fa.html
برگشت به اصل مطلب