دانشکده مهندسی کامپیوتر- افتخارات دانشجویی
انتخاب دانشجوی دانشکده مهندسی کامپیوتر به عنوان جوان برتر ایرانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1392/3/13 | 

 

AWT IMAGE

   مهندس مرتضی اخوت دانشجوی دکترا مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم وصنعت ایران به عنوان جوان برتر ایرانی در جشنواره کشوری حضرت علی اکبر (ع) با موضوع علم و فناوری انتخاب و معرفی شد.

  مهندس مرتضی اخوت دانشجوی دانشجوی دکترای دکتر کنگاوری و ورودی سال 1392 رشته مهندسی کامپیوتر گرایش نرم‌افزار می‌باشند و دوره کارشناسی‌ارشد خود را نیز در همین دانشگاه سپری نموده اند.

  لازم به ذکر می‌باشد جشنواره کشوری حضرت علی اکبر (ع) توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت ورزش و جوانان در چهار بخش «کشاورزی»، «علوم انسانی»، «پزشکی» و «علم و فناوری» برگزار شدند.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی کامپیوتر:
http://www.iust.ac.ir/find-14.11024.28559.fa.html
برگشت به اصل مطلب