دانشکده مهندسی کامپیوتر-  رویدادهای جاری و عمومی
افتتاحیه مرکز نوآوری بازی‌سازی و مرکر تخصصی آپا

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/10/3 | 
         
روز چهارشنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۱ با حضور ریاست محترم دانشگاه و معاون محترم پژوهشی دانشگاه و نیز مسئولین مربوطه از خارج از دانشگاه (پردیس بنیان همراه اول و مرکز ماهر سازمان فناوری اطلاعات ایران) مرکز نوآوری بازی‌سازی و مرکز تخصصی آپای علم و صنعت افتتاح شدند.
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی کامپیوتر:
http://www.iust.ac.ir/find-14.11000.69527.fa.html
برگشت به اصل مطلب