دانشکده مهندسی کامپیوتر-  رویدادهای جاری و عمومی
اطلاعیه شماره ۱

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/2/7 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی کامپیوتر:
http://idea.iust.ac.ir/find-14.11000.63256.fa.html
برگشت به اصل مطلب