دانشکده مهندسی کامپیوتر-  رویدادهای جاری و عمومی
آقای دکتر سعید پارسا

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/7/21 | 
بر اساس تحقیقات انجام شده در دو دانشگاه مالزی، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران به عنوان ۱۰ محقق برتر جهان در حوزه مکانی یابی خودکار خطاهای نرم افزاری معرفی شد
بنا به گزارش نویسنده مقاله، بر  اساس بررسی های انجام شده در دانشگاه مالزی (رتبه ۷۰ در جهان) و دانشگاه کانو نیجریه که نتایج آن در قالب یک مقاله در مجله IET به چاپ رسیده، دکتر سعید پارسا عضو هیات علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران به عنوان یکی از ده نفر محقق برتر جهان در زمینه مکان یابی خودکار خطاهای نرم افزاری معرفی شده است. این بررسی با پشتیبانی مالی وزارت علوم مالزی انجام شده است.
یکی از معیارهای انتخاب این محققان تعداد مقالات موثر در زمینه مکانیابی خطا در آزمون نرم افزار بوده است؛ که دکتر سعید پارسا با ۱۱ مقاله به عنوان نفر ششم محققین برتر جهان در حوزه مذکور شناخته شد. بررسی انجام شده با انتخاب ۲۶۶۴ مقاله مرتبط چاپ شده در یک دهه ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۷ موجود در پایگاه های معتبر الکترونیکی انجام شده است. بر اساس این انتخاب کشور ایران و دانشگاه علم و صنعت به عنوان یکی از کانون های فعال در این زمینه مهم علمی معرفی شده اند.لینک مقاله:

https://www.researchgate.net/publication/۳۲۸۰۹۹۹۶۹_Software_Fault_Localisation_A_Systematic_Mapping_Study
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی کامپیوتر:
http://www.iust.ac.ir/find-14.11000.60832.fa.html
برگشت به اصل مطلب