دانشکده مهندسی کامپیوتر-  کنفرانس ها و جشنواره ها
یست و یکمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/2/8 | 

AWT IMAGE

بیست و یکمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران 20-18 اسفند 1394 در پژوهشکده علوم کامپیوتر برگزار می گردد.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی کامپیوتر:
http://www.iust.ac.ir/find-14.10990.20331.fa.html
برگشت به اصل مطلب