اداره رفاه دانشجویی- اخبار و اطلاعیه ها
وام دانشجویی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/7/24 | 
با توجه به شروع سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ ثبت نام وام های دانشجویی در پورتال صندوق رفاه دانشجویان به آدرس bp.swf.ir امکان پذیر خواهد بود.
نشانی مطلب در وبگاه اداره رفاه دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find-132.18001.68594.fa.html
برگشت به اصل مطلب