اداره بهداشت و درمان- اخبار و اطلاعیه ها
مرکز بهداشت و درمان دانشگاه علم و صنعت ایران، برای دو سال پیاپی نمونه کشوری شناخته شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/4/23 | 
مرکز بهداشت و درمان دانشگاه علم و صنعت ایران، برای دو سال پیاپی نمونه کشوری شناخته شد.
نشانی مطلب در وبگاه اداره بهداشت و درمان:
http://idea.iust.ac.ir/find-131.18026.64284.fa.html
برگشت به اصل مطلب