پژوهشکده محیط های پیچیده- زمان بندی دوره ها
سطح 3

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/8/29 | 

  • در این دوره دانش پژوه بر اساس اطلاعات بدست آمده از این دوره می تواند یک مسئله لبه تکنولوژی را حل نماید.
  • ساعات کل دوره سطح 3 برابر با 552 ساعت می باشد.

گروه سرفصل
استاندارد
(30 ساعت)
CMIL1S-971001

شبیه سازی و
کد نویسی
(150 ساعت)
CST


 
          
MATLAB
LABVIEW
COMSOL
FEKO
ADS
Parallel Processing
Python
Lipc1
CCNA
Image Processing
Machine Learning
اندازه گیری
(288 ساعت)
Antenna Parameters, EM Absorption
Signal integrity
RCS
Electromagnetic Properties
Quit Zone
OTA
Transmitter receiver, modulator Radio communication
مدیریت پروژه
(36 ساعت)
Project Control Procedure

Technical Reports
Training Document 

نشانی مطلب در وبگاه پژوهشکده محیط های پیچیده:
http://www.iust.ac.ir/find-127.18308.54708.fa.html
برگشت به اصل مطلب