پژوهشکده محیط های پیچیده- زمان بندی دوره ها
سطح 2

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/8/29 | 

  • این سطح تحت عنوان آموزش مهارت های پر کاربرد لحاظ گردیده است؛ در این سطح طراحی پروژه های صنعتی، از تئوری تا رحله ساخت به دانش پژوهان آموزش داده می شود.
  • ساعات کل دوره سطح 2 برابر با 235 ساعت می باشد.

گروه سرفصل
استاندارد
(9ساعت)
CMIL2S-971001

شبیه سازی و
کد نویسی
(156 ساعت)
CST

 
         
MATLAB
LABVIEW
HFSS
COMSOL
FEKO
ADS
Parallel Processing
Python
Image Processing
Machine Learning
Signal integirity
ادوات و تجهیزات
(12 ساعت)
GyroscopeEuler rotation measurment
Signal Generator
Spectrum Analyzer
Network Analyzer
Electro-mechanic Robots
DC/AC Drivers PS
Amplifier and Mixers
Turn-tables
Standard targets
CCTV
Transmitter receiver,modulator ,Radio communication
اندازه گیری
(17 ساعت)
نویز فاز
عدد نویز
طیف فرکانسی-مدولاسیون
Calibration procedure
Time domain gating
Antenna parameter
RCS
Electromagnetic Properties
EM Absorption
مدیریت پروژه
(18 ساعت)
Project Control Procedure

Technical Reports
Technical Reports
Training Documents
ISO 17025

نشانی مطلب در وبگاه پژوهشکده محیط های پیچیده:
http://www.iust.ac.ir/find-127.18308.54707.fa.html
برگشت به اصل مطلب