پژوهشکده محیط های پیچیده- زمان بندی دوره ها
سطح 1

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/8/22 | 

  • در این دوره دانش پژوهان با مقدمات و مبانی مورد نیاز جهت اشتغال در واحد ها و شرکت های صنعتی را فرا می گیرند. بر این اساس مطالب دوره آموزشی بگونه ای در نظر گرفته شده است که دانش پژوه با نیازمندی های فنی-صنعتی اولیه درمحیط کار بومی و بین المللی مرتبط آشنا شود.
  • ساعات کل دوره سطح 1 برابر با 185 ساعت می باشد.

گروه سرفصل
استاندارد
(18 ساعت)
CMIL1S-971001

Signal integrity
شبیه سازی و
کد نویسی
(93 ساعت)
CST


 

         
MATLAB
LABVIEW
HFSS
COMSOL
Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
Altium Designer
ADS
Parallel Processing
Phyton
Image Processing
Machine Learning
MS Project
HSPICE
Code vision
Solid works
CATIA
Office
HTML, CSS
Word Press
PLC
آشنایی با
ادوات و تجهیزات
(30 ساعت)
Multi Meter


Power Supply
Oscilloscope
Soldering and De-soldering Tools
Power Meter
Function Generator
Signal Generator
Spectrum Analyzer
Network Analyzer
DC/AC Drivers PS
Frequency Counter
Amplifier and Mixers
RF Load, Isolator and Attenuators, DC Blocker
Circulator, Duplexer, Coupler, Divider, Rotary joint, Filters
Standard Antenna
Absorber
Turn-tables
Stand and Fixtures
Cables
Connectors and Adaptors
RF Calibration Tools
Standard targets
CCTV
Transmitter receiver, modulator ,Radio communication
اندازه گیری
(10 ساعت)
اندازه گیری عمومی الکترونیکی
Earthing
تقویت کنندگی
فرکانس هارمونیک
توان الکترومغناطیسی
تلفات عبوری
Calibration procedure
S-Parameters and VSWR
مدیریت پروژه
(9 ساعت)
RFP

Proposal
Technical Documents
ISO 17025

نشانی مطلب در وبگاه پژوهشکده محیط های پیچیده:
http://www.iust.ac.ir/find-127.18308.54605.fa.html
برگشت به اصل مطلب