گروه طرح و برنامه معاونت فرهنگی و اجتماعی- اخبار و رویدادها
یازدهمین خبرنامه الکترونیکی موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/11/26 | 
یازدهمین خبرنامه الکترونیکی موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری به پیوست می باشد.
نشانی مطلب در وبگاه گروه طرح و برنامه معاونت فرهنگی و اجتماعی:
http://idea.iust.ac.ir/find-117.17416.62676.fa.html
برگشت به اصل مطلب