کانون صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران- اخبار
گزارش جلسه هیأت مدیرهکانون صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران با ریاست محترم دانشگاه بخش پنجم

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/7/22 | 
گزارش جلسه هیأت مدیرهکانون صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران با ریاست محترم دانشگاه
بخش پنجم
آقای دکتر شهرتاش نیز در خصوص همکاری کانون در روان­تر کردن و بهبود اجرای آیین نامه ارتقاء و همچنین تدوین طرح نظام جایگزین "حق­التدریس و "حق­التحقیق" صحبت کردند و اینکه کانون بر اساس وظیفه بررسی هر دو مورد را در دستور کار خود قرار داده است. رییس محترم دانشگاه فرمودند که آقای دکتر تورج محمدی، 3 ماه است که این کار را آغاز کرده­اند و در این زمینه مشکلات اجرایی مختلفی وجود دارد و از همکاری کانون در این زمینه استقبال کردند. در ادامه، آقای دکتر ذاکری برای موضوع طرح نظام جایگزین حق­التدریس دستوری در ذیل نامه وزیر محترم مرقوم فرمودند تا کانون نیز در این خصوص وارد فعالیت شود. دستور رییس محترم برای ثبت نامه به آقای دکتر دکامین (رییس محترم هیات مدیره کانون صنفی) داده
نشانی مطلب در وبگاه کانون صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find-114.14814.57835.fa.html
برگشت به اصل مطلب