روابط عمومی دانشگاه- اختراعات و مقالات برگزیده
انتخاب مجدد مقاله دکتر انبیاء

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 مقاله جنادکتر انبیاء با همکاری خانم سمیرا صالحی تحت عنوان

 Removal of acid dyes from aqueous media by adsorption onto amino-functionalized nanoporous silica SBA-3

  برای مرتبه دوم جزو Top 25 Hottest Articles انتخاب شد. این افتخار علمی را به ایشان تبریک می گوییم و برای ایشان آرزوی موفقیت روز افزون را داریم.

نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی دانشگاه:
http://idea.iust.ac.ir/find-112.14467.38350.fa.html
برگشت به اصل مطلب