روابط عمومی دانشگاه- همایشها و جشنواره ها
سمینارهای تخصصی انجمن خوردگی ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGE

سمینارهای تخصصی انجمن خوردگی ایران

زمان برگزاری : نیمه دوم سال 1388

آدرس پست الکترونیک: info@ics.ir

آدرس وب سایت: www.ica.ir

نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی دانشگاه:
http://idea.iust.ac.ir/find-112.14465.38175.fa.html
برگشت به اصل مطلب