روابط عمومی دانشگاه- تودیع و معارفه
انتصاب معاون فرهنگی دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

طی حکم موخ 2/11/92 دکتر برخورداری، سرپرست دانشگاه، دکتر افشین شریعت مهیمنی (عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران) ،  برای مدت دو سال به سمت« معاون فرهنگی دانشگاه» منصوب شد.

  روابط عمومی دانشگاه، انتصاب شایسته دکتر شریعت مهیمنی در سمت معاون فرهنگی دانشگاه را تبریک عرض نموده، توفیقات روزافزون برای ایشان آرزو دارد.

نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی دانشگاه:
http://idea.iust.ac.ir/find-112.14463.37764.fa.html
برگشت به اصل مطلب