روابط عمومی دانشگاه- ارتقاء
ارتقای علمی دو عضو هیات علمی دانشگاه به دانشیاری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/12/22 | 
ارتقای علمی دو عضو هیات علمی دانشگاه به دانشیاری
 
در جلسه هیات ممیزه مورخ 21/12/96، ارتقای علمی دو عضو هیات علمی دانشگاه به مرتبه دانشیاری مورد تصویب قرار گرفت.
بر اساس مصوبه این جلسه هیات ممیزه، دکتر ابوالفضل خلخالی (عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی خودرو)  و  دکتر محمدعظیم کرمی (عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی برق)،  از مرتبه استادیاری به دانشیاری ارتقاء یافتند.
روابط عمومی دانشگاه ضمن تبریک به دکتر خلخالی و دکتر کرمی، برای این عزیزان توفیقات روزافزون آرزو دارد.

آدرس کانال تلگرام رسمی دانشگاه: https://telegram.me/IUST_Official
نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی دانشگاه:
http://idea.iust.ac.ir/find-112.14460.52587.fa.html
برگشت به اصل مطلب