روابط عمومی دانشگاه- اخبار انتصابات
دبیر و اعضای کمیته طرح تحول دانشگاه تعیین شدند

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/11/3 | 
دبیر و اعضای کمیته طرح تحول دانشگاه تعیین شدند
 
با حکم دکتر منصور انبیاء، دبیر و اعضای کمیته طرح تحول دانشگاه، تعیین شدند.
دکتر انبیاء (رئیس دانشگاه)، در احکام جداگانه‌ای مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲ و برای مدت دو سال، دکتر محمدرضا دلیری (معاون آموزشی دانشگاه) را به عنوان «دبیر کمیته طرح تحول دانشگاه» و افراد ذیل را برای مدت دو سال به عنوان «عضو کمیته طرح تحول دانشگاه»  تعیین کرد.
  • دکتر داوود یونسیان  (معاون پژوهشی و تعاملات صنعتی)
  • دکتر حامد سعیدی گوگرچین (معاون دانشجویی)
  • دکتر علیرضا معینی (معاون فرهنگی و اجتماعی)
  • دکتر سید محمدرضا موسوی میرکلایی (مدیر دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت)
  • دکتر روح‌الله احمدی (مدیر برنامه‌ریزی و توسعه موزش)آآموزش)
  • دکتر ناصر مزینی (رئیس مرکز فناوری اطلاعات و اطلاعات)
  • دکتر بهروز مینایی بیدگلی (رئیس دانشکده مهندسی کامپیوتر)
  • دکتر شهرام محمدنژاد (عضو هیات علمی دانشکده مهندسی برق)
  • دکتر مرتضی منتظری قهجاورستانی (عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک)
  • دکتر علی عبدالعالی (عضو هیات علمی دانشکده مهندسی برق)
جامعه دانشگاهی علم و صنعت ایران، ضمن تبریک به نامبردگان، توفیقات روزافزون آنان را آرزو دارد.
 
نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی دانشگاه:
http://idea.iust.ac.ir/find-112.14459.70067.fa.html
برگشت به اصل مطلب