روابط عمومی دانشگاه- اخبار انتصابات
رئیس دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز منصوب شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/1/30 | 
رئیس دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز منصوب شد


با حکم دکتر منصور انبیاء، دکتر رضا نوروزبیگی به سمت «رئیس دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز» منصوب شد.
دکتر انبیاء (رئیس دانشگاه)، طی حکم مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۹، دکتر رضا نوروزبیگی را برای مدت دو سال به سمت «رئیس دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز»  منصوب کرد.

جامعه دانشگاهی علم و صنعت ایران، ضمن تبریک به دکتر نوروزبیگی، توفیقات روزافزون وی را آرزو دارد.

 
دکتر رضا نوروزبیگی
نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی دانشگاه:
http://idea.iust.ac.ir/find-112.14459.66876.fa.html
برگشت به اصل مطلب