روابط عمومی دانشگاه- اخبار انتصابات
مدیر گروه طراحی، شبیه سازی و کنترل فرآیند منصوب شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/2/13 | 
مدیر گروه طراحی، شبیه سازی و کنترل فرآیند منصوب شد


با حکم ریاست دانشگاه، دکتر محمدامین ثباتی به سمت «مدیر گروه طراحی، شبیه سازی و کنترل فرآیند دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز» منصوب شد.
دکتر ذاکری (رییس دانشگاه)، طی حکم مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۳ و برای مدت دو سال، دکتر محمدامین ثباتی را به سمت «مدیر گروه طراحی، شبیه سازی و کنترل فرآیند دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز» منصوب کرد.
جامعه دانشگاهی علم و صنعت ایران، با تبریک به دکتر ثباتی برای وی توفیقات روزافزون آرزو دارد
نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی دانشگاه:
http://idea.iust.ac.ir/find-112.14459.63296.fa.html
برگشت به اصل مطلب