روابط عمومی دانشگاه- اخبار انتصابات
انتصاب مدیر گروه شیمی معدنی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/12/17 | 
انتصاب مدیر گروه شیمی معدنی

 
با حکم ریاست دانشگاه، دکتر محبوبه ربانی به سمت «مدیر گروه شیمی معدنی دانشکده شیمی» منصوب شد.
دکتر ذاکری (رییس دانشگاه)، طی حکم مورخ ۹۹/۱۲/۱۶، دکتر محبوبه ربانی را برای مدت دو سال به سمت «مدیر گروه شیمی معدنی دانشکده شیمی» منصوب کرد.
جامعه دانشگاهی علم و صنعت ایران ضمن تبریک به دکتر ربانی، برای وی توفیقات روزافزون آرزو دارد.
نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی دانشگاه:
http://idea.iust.ac.ir/find-112.14459.62935.fa.html
برگشت به اصل مطلب