روابط عمومی دانشگاه- اخبار انتصابات
انتصاب رئیس دانشکده شیمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/11/30 | 
انتصاب رئیس دانشکده شیمی
باحکم ریاست دانشگاه، دکتر علی ملکی به سمت «رئیس دانشکده شیمی» منصوب شد.
دکتر ذاکری (رییس دانشگاه)، طی حکم مورخ ۹۹/۱۱/۲۹، دکتر علی ملکی را برای مدت دو سال به سمت «رئیس دانشکده شیمی» منصوب کرد.
همچنین در حکم جداگانه‌ای در مورخ ۹۹/۱۱/۲۹، ایشان را به عنوان "سرپرست معاونت پژوهشی دانشکده شیمی" منصوب نمود.
جامعه دانشگاهی علم و صنعت ایران ضمن تبریک به دکتر ملکی، برای وی توفیقات روزافزون آرزو دارد.
نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی دانشگاه:
http://idea.iust.ac.ir/find-112.14459.62743.fa.html
برگشت به اصل مطلب