روابط عمومی دانشگاه- اخبار انتصابات
انتصاب مدیر فرهنگی دانشکده مهندسی مکانیک

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/10/9 | 
انتصاب مدیر فرهنگی دانشکده مهندسی مکانیک

 
باحکم ریاست دانشگاه، دکتر رامین هاشمی به سمت «مدیر فرهنگی دانشکده مهندسی مکانیک» منصوب شد.
دکتر ذاکری (رییس دانشگاه)، طی حکم مورخ ۹۹/۱۰/۹، دکتر رامین هاشمی را برای مدت دو سال به سمت «مدیر فرهنگی دانشکده مهندسی مکانیک» منصوب کرد.
جامعه دانشگاهی علم و صنعت ایران ضمن تبریک به دکتر هاشمی، برای وی توفیقات روزافزون آرزو دارد.
نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی دانشگاه:
http://idea.iust.ac.ir/find-112.14459.62115.fa.html
برگشت به اصل مطلب