روابط عمومی دانشگاه- آخرین اخبار
چند انتصاب از سوی رییس دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/7/29 | 

  چند انتصاب از سوی رییس دانشگاه

 

دکتر برخورداری(رییس دانشگاه) با حکم مورخ 28/7/94، برای مدت دو سال، اعضای شورای چاپ و نشر مجلات دانشگاه را تعیین کرد.

 براساس این احکام، دکتر محرم حبیب نژاد(عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک)؛ دکتر محمدحسین مهدیه(عضو هیات علمی دانشکده فیزیک) و دکتر سعید شبستری(عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی) برای مدت دو سال به سمت «عضو شورای چاپ و نشر مجلات دانشگاه» منصوب شدند.

دکتر برخورداری همچنین در احکام جداگانه ای مورخ 22/7/94، دکتر سید احمد آیت اللهی را برای مدت دو سال به سمت «مدیرگروه الکترونیک دانشکده مهندسی برق» و دکتر روح الله طالبی توتی را برای مدت یک سال به سمت «استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشکده مهندسی مکانیک» منصوب کرد.

نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی دانشگاه:
http://idea.iust.ac.ir/find-112.14457.41932.fa.html
برگشت به اصل مطلب