دانشگاه علم و صنعت ایران- انتصابات
انتصاب معاون آموزشی دانشکده مهندسی راه آهن

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/2/13 | 
AWT IMAGE
دکتر برخورداری (رییس دانشگاه)، طی حکم مورخ 10/2/ 93 و برای مدت دو سال؛ دکتر سیدسعید فاضل را به سمت «معاون آموزشی دانشکده مهندسی راه آهن»؛ منصوب کرد.
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find-1.3522.32941.fa.html
برگشت به اصل مطلب