دانشگاه علم و صنعت ایران- انتصابات
مدیر دفتر برنامه ریزی درسی دانشگاه منصوب شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/2/8 | 
AWT IMAGE
دکتر برخورداری (رییس دانشگاه)، طی حکم مورخ 2/2/93، دکتر احمد ماکویی(عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع) را برای مدت دو سال، به سمت «مدیر دفتر برنامه ریزی درسی دانشگاه» منصوب کرد.
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find-1.3522.32880.fa.html
برگشت به اصل مطلب