دانشگاه علم و صنعت ایران- آخرین اخبار
مدیر روابط عمومی دانشگاه علم و صنعت ایران منصوب شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/7/20 | 
مدیر روابط عمومی دانشگاه علم و صنعت ایران منصوب شد
دکتر محمد علی برخورداری،رییس دانشگاه علم و صنعت ایران در حکمی دکتر محمد قربان دکامین ،را برای مدت دو سال به عنوان مدیر روابط عمومی این دانشگاه منصوب کرد.
دکتر دکامین دانش آموخته دکتری تخصصی شیمی آلی از دانشگاه صنعتی شریف می باشد و هم اکنون عضو هیات علمی دانشکده شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران می باشد.
مدیر آموزش و مدیر اجرایی مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه علم و صنعت ایران و مدیر گروه شیمی آلی و تجزیه دانشکده شیمی از جمله سوابق اجرایی دکتر دکامین است.
AWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find-1.3346.34441.fa.html
برگشت به اصل مطلب