بایگانی بخش ارتقاء

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 81 | تعداد کل بازدید های مطالب: 750,951 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
شنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۳ -

ارتقای علمی دکتر سیدمحمد شهرتاش

در جلسه هیات ممیزه مورخ 14/7/1393، ارتقای علمی دکتر سیدمحمد شهرتاش(عضو هیات علمی دانشکده مهندسی برق) از استادیاری به دانشیاری، مورد تصویب قرار گرفت.

img_yw_news
شنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۳ -

ارتقای علمی دکتر فرشته نعیم پور

در جلسه هیات ممیزه مورخ 14/7/1393، ارتقای علمی دکتر فرشته نعیم پور(عضو هیات علمی دانشکده مهندسی شیمی) از استادیاری به دانشیاری، مورد تصویب قرار گرفت.

img_yw_news
شنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۳ -

ارتقای علمی دکتر ابراهیم تیموری

در جلسه هیات ممیزه مورخ 14/7/1393، ارتقای علمی دکتر ابراهیم تیموری(عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع) از استادیاری به دانشیاری، مورد تصویب قرار گرفت.

img_yw_news
شنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۳ -

ارتقای علمی دکتر بهشته سهرابی نظری

در جلسه هیات ممیزه مورخ 14/7/1393، ارتقای علمی دکتر بهشته سهرابی نظری(عضو هیات علمی دانشکده شیمی) از استادیاری به دانشیاری، مورد تصویب قرار گرفت.

img_yw_news
شنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۳ -

ارتقای علمی دکتر حسین سرپولکی

در جلسه هیات ممیزه مورخ 14/7/1393، ارتقای علمی دکتر حسین سرپولکی(عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی) از دانشیاری به استادی، مورد تصویب قرار گرفت.

img_yw_news
سه شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۳ -

ارتقای علمی دکتر محمود فتحی

در جلسه هیات ممیزه مورخ  93/2/8، ارتقای علمی دکتر محمود فتحی(عضو هیات علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر) از دانشیاری به استادی مورد تصویب قرار گرفت.

img_yw_news
دوشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۲ -

ارتقاء دو عضو هیئت علمی دانشگاه

در جلسه هیات ممیزه مورخ نوزدهم اسفندماه 1392، ارتقای دو عضو هیات علمی مورد تصویب قرار گرفت.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۲ -

ارتقای چهار عضو هیات علمی دانشگاه

هیات ممیزه دانشگاه در جلسه مورخ بیست و هفتم آبان ماه سال 92 خود ارتقای علمی چهار عضو هیات علمی از رتبه استادیاری به دانشیاری را مورد تصویب قرارداد.

img_yw_news
شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۲ -

ارتقای علمی سه عضو هیات علمی دانشگاه

هیات ممیزه دانشگاه در جلسه مورخ بیست و دوم مهرماه سال 92 خود ارتقای علمی سه عضو هیات علمی از رتبه استادیاری به دانشیاری را مورد تصویب قرارداد.

img_yw_news
سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۲ -

ارتقا ءیازده عضو هیأت علمی دانشگاه در هیات ممیزه تصویب شد

درجلسه مورخ 17/04/92 هیات ممیزه دانشگاه دکتر محمد شیخ شاب بافقی،دکتر محسن شریفی ،دکتر امیر حسین دوایی ، دکتر مهدی بید آبادی، دکتر حسن زیاری و دکتر سید محمد رضا موسوی میر کلایی از دانشیاری به استادی و دکتر مهدی حیدری ،دکتر ناصر مزینی، دکتر  هادی شهریار شاه حسینی ،دکتر محمد رضا دلیریی و دکتر حسین صالح زاده از استادیاری به دانشیاری به تصویب رسید.  

img_yw_news
چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۲ -

ارتقاء شش عضو هیأت علمی دانشگاه در هیات ممیزه تصویب شد

درجلسه مورخ 20/03/92 هیات ممیزه دانشگاه دکتر فرزاد بازدیدی تهرانی و دکتر محمود عامری گزنون از دانشیاری به استادی و دکتر مصطفی حق جو سانیجی و دکتر محمد عبداللهی ازگمی و دکتر غلامرضا جلالی نائینی و دکتر متین پروری از استاد یاری به دانشیاری به تصویب رسید.

img_yw_news
دوشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۲ -

ارتقاء پنج عضو هیأت علمی دانشگاه در هیات ممیزه تصویب شد

درجلسه مورخ 16/02/92 هیات ممیزه دانشگاه دکتر علی اکبر جلالی از دانشیاری به استادی و دکتر مجید طیرانی و دکتر داوود عرب خابوری و دکتر افشین نمیرانیان و دکتر محمد رضا علیرضایی از استاد یاری به دانشیاری  به تصویب رسید.

img_yw_news
سه شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۱ -

ارتقاء هفت عضو هیأت علمی دانشگاه در هیات ممیزه تصویب شد

درجلسه مورخ21/12/91 هیات ممیزه دانشگاه دکتر بیژن غفاری ،دکتر محسن فیضی و دکتر عباس قاهری از دانشیاری به استادی و دکتر عباس یگانه بختیاری ، دکتر محمد علی شفیعا، دکتر مصطفی عباس زادگان و دکترمحمد رضادهقانی سانیچ از استادیاری به دانشیاری به تصویب رسید.

img_yw_news
دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۱ -

دکتر میرمحمد صادقی به درجه استادی ارتقاء یافتند

درجلسه مورخ 16/11/91 هیات ممیزه دانشگاه ، ارتقای علمی دکتر سید جواد میر محمد صادقی( دانشکده راه آهن ) از دانشیاری به استادی به تصویب رسید. ارتقاء شایسته ایشان را صمیمانه تبریک عرض می نماییم.

img_yw_news
دوشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۱ -

ارتقاء سه عضو هیأت علمی دانشگاه در هیات ممیزه تصویب شد

درجلسه مورخ 18/10/91 هیات ممیزه دانشگاه دکتر محمود ملاباشی(دانشکده فیزیک) و  دکتر مصطفی بهزادفر (دانشکده معماری و شهرسازی) از دانشیاری به استادی و خانم دکتر فاطمه مهدیزاده سراج(دانشکده معماری و شهرسازی) از استادیاری به دانشیاری به تصویب رسید. 

img_yw_news
دوشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۱ -

دکتر فیض آبادی به درچه دانشیاری ارتقاء یافتند

درجلسه مورخ 15/08/91 هیات ممیزه دانشگاه ، ارتقای علمی دکتر ادریس فیض آبادی ( دانشکده فیزیک ) از استادیاری به دانشیاری به تصویب رسید. ارتقاء شایسته ایشان را صمیمانه تبریک عرض می نماییم.

img_yw_news
سه شنبه ۶ دی ۱۳۹۰ -

دکتر شاهرخ حسینی هاشمی به درجه استادی ارتقاء یافتند

درجلسه مورخ 5/10/90 هیات ممیزه دانشگاه ، ارتقای علمی دکترشاهرخ حسینی هاشمی ( عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی مکانیک) از دانشیاری به استادی به تصویب رسید. روابط عمومی دانشگاه این ارتقاء شایسته را به دکترشاهرخ حسینی هاشمی تبریک گفته وازدرگاه خداوند منان موفقیت های روز افزون علمی را برای ابشان خواستار است .

img_yw_news
سه شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۰ -

دکتر راضیه رضازاده به درجه دانشیاری ارتقاء یافتند

درجلسه مورخ 24/05/90 هیات ممیزه دانشگاه ، ارتقای علمی دکتر راضیه رضازاده ( دانشکده معماری و شهرسازی ) از استادیاری به دانشیاری به تصویب رسید. ارتقاء شایسته ایشان را صمیمانه تبریک عرض می نماییم.

img_yw_news
سه شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۰ -

دکتر اسمعیل عبدالله زاده به درجه دانشیاری ارتقاء یافتند

درجلسه مورخ 24/05/90 هیات ممیزه دانشگاه ، ارتقای علمی دکتر اسمعیل عبدالله زاده ( گروه زبانهای خارجی ) از استادیاری به دانشیاری به تصویب رسید. ارتقاء شایسته ایشان را صمیمانه تبریک عرض می نماییم.

img_yw_news
سه شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۰ -

دکتر اوستا گودرزی به درجه دانشیاری ارتقاء یافتند

درجلسه مورخ 16/3/90 هیات ممیزه دانشگاه ، ارتقای علمی دکتر اوستا گودرزی  (دانشکده مهندسی خودرو) از استادیاری به دانشیاری به تصویب رسید. ارتقاء شایسته ایشان را صمیمانه تبریک عرض می نماییم.

img_yw_news
سه شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰ -

دکتراحمد ماکویی به درجه دانشیاری ارتقاء یافتند

درجلسه مورخ 26/2/90 هیات ممیزه دانشگاه ، ارتقای علمی دکتر احمد ماکویی (دانشکده صنایع) از استادیاری به دانشیاری به تصویب رسید. ارتقاء شایسته ایشان را صمیمانه تبریک عرض می نماییم.

img_yw_news
سه شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰ -

دکتر شهرام خیر اندیش به درجه استادی ارتقاء یافتند

درجلسه مورخ26/2/90هیات ممیزه دانشگاه ،ارتقای علمی دکتر شهرام خیر اندیش (دانشکده مواد و متالورژی) ازدانشیاری به استادی به تصویب رسید. ارتقاء شایسته ایشان را صمیمانه تبریک عرض می نماییم.

img_yw_news
سه شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰ -

دکترمحمود طباطبایی به درجه دانشیاری ارتقاء یافتند

درجلسه مورخ 26/2/90 هیات ممیزه دانشگاه ، ارتقای علمی دکتر سید محمود میر طباطبایی (گروه زبانهای خارجی) از استادیاری به دانشیاری به تصویب رسید. ارتقاء شایسته ایشان را صمیمانه تبریک عرض می نماییم.

img_yw_news
سه شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰ -

دکترپرویز قدوسی به درجه دانشیاری ارتقاء یافتند

درجلسه مورخ 26/2/90 هیات ممیزه دانشگاه ، ارتقای علمی دکتر پرویز قدوسی (دانشکده عمران) از استادیاری به دانشیاری به تصویب رسید. ارتقاء شایسته ایشان را صمیمانه تبریک عرض می نماییم.

img_yw_news
سه شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰ -

دکتر مسعود گودرزی به درجه دانشیاری ارتقاء یافتند

درجلسه مورخ 26/2/90 هیات ممیزه دانشگاه ، ارتقای علمی دکترمسعود گودرزی (دانشکده مواد و متالورژِی) از استادیاری به دانشیاری به تصویب رسید. ارتقاء شایسته ایشان را صمیمانه تبریک عرض می نماییم.

صفحه 1 از 4    
اولین
قبلی
1
 

  تمامی حقوق برای دانشگاه علم و صنعت ایران محفوظ است.