بایگانی بخش انتصابات

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 499 | تعداد کل بازدید های مطالب: 2,289,695 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۳ -

چند انتصاب در دانشگاه

دکتر محمد علی برخورداری، رییس دانشگاه علم و صنعت ایران،روز سه شنبه، مورخ 18 آذرماه 93 چند انتصاب را در قالب احکام زیر صادر نمود.

img_yw_news
سه شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۳ -

انتصاب از سوی رییس دانشگاه

دکتر برخورداری (رییس دانشگاه)، طی حکم مورخ 16/9/93، دکتر جلیل رشیدی نیا (عضو هیات علمی دانشکده ریاضی) را برای مدت دو سال، به سمت«عضو کمیته منتخب شورای آموزشی دانشگاه»منصوب کرد .

img_yw_news
یکشنبه ۲ آذر ۱۳۹۳ -

ابقاء دکتر علی احمدی در سمت رییس دانشکده مهندسی پیشرفت

دکتر محمد علی برخورداری، رئیس دانشگاه علم و صنعت ایران در حکمی دکتر علیرضا علی احمدی جشفقانی را برای مدت دو سال دیگر در سمت «رئیس دانشکده مهندسی پیشرفت» این دانشگاه ابقا کرد.

img_yw_news
چهارشنبه ۷ آبان ۱۳۹۳ -

انتصابات

در احکام جداگانه ای از سوی دکتر برخورداری، رئیس دانشگاه، علم و صنعت ایران انتصابات زیر برای مدت دو سال انجام شد

img_yw_news
شنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۳ -

انتصاب معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده شیمی

دکتر برخورداری (رئیس دانشگاه)، طی حکم مورخ 12/7/93، دکتر شهرزاد جوانشیر را برای مدت دو سال به سمت «معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده شیمی» منصوب کرد.

img_yw_news
یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۳ -

انتصاب مدیر گروه ریاضی کاربردی دانشکده ریاضی

دکتر برخورداری (رییس دانشگاه)، طی حکم مورخ 24/6/93، دکتر رحمان فرنوش را برای مدت دو سال در سمت «مدیر گروه ریاضی کاربردی دانشکده ریاضی» منصوب کرد.

img_yw_news
یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۳ -

ابقا مدیر مرکز رشد و فناوری اطلاعات

دکتر برخورداری (رییس دانشگاه)، طی حکم مورخ 18/6/93، دکتر امیرحسن کاکایی را برای مدت دو سال دیگر در سمت «مدیر مرکز رشد و فناوری اطلاعات» ابقا کرد.

img_yw_news
یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۳ -

ابقا مدیر گروه تبدیل انرژی(حرارت و سیالات) دانشکده مهندسی مکانیک

دکتر برخورداری (رییس دانشگاه)، طی حکم مورخ 18/6/93، دکتر حمید صفاری نطنزی را برای مدت دو سال دیگر در سمت «مدیر گروه تبدیل انرژی(حرارت و سیالات) دانشکده مهندسی مکانیک» ابقا کرد.

img_yw_news
یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۳ -

انتصاب مدیر گروه هوا-فضا دانشکده مهندسی مکانیک

دکتر برخورداری (رییس دانشگاه)، طی حکم مورخ 18/6/93، دکتر سیدمصطفی حسینعلی پور را برای مدت دو سال در سمت «مدیر گروه هوا-فضا دانشکده مهندسی مکانیک» منصوب کرد.

img_yw_news
یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۳ -

ابقا مدیر گروه بیومکانیک دانشکده مهندسی مکانیک

دکتر برخورداری (رییس دانشگاه)، طی حکم مورخ 18/6/93، دکتر منصور علیزاده را برای مدت دو سال دیگر در سمت «مدیر گروه بیومکانیک دانشکده مهندسی مکانیک» ابقا کرد.

img_yw_news
یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۳ -

انتصاب مدیر گروه طراحی کاربردی(مکانیک جامدات) دانشکده مهندسی مکانیک

دکتر برخورداری (رییس دانشگاه)، طی حکم مورخ 18/6/93، دکتر محمودمهرداد شکریه را برای مدت دو سال در سمت «مدیر گروه طراحی کاربردی(مکانیک جامدات) دانشکده مهندسی مکانیک» منصوب کرد.

img_yw_news
یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۳ -

ابقا مدیر گروه تکنولوژی صنعتی دانشکده مهندسی صنایع

دکتر برخورداری (رییس دانشگاه)، طی حکم مورخ 19/6/93، دکتر محمدعلی شفیعا را برای مدت دو سال دیگر در سمت «مدیر گروه تکنولوژی صنعتی دانشکده مهندسی صنایع» ابقا کرد.

img_yw_news
سه شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۳ -

اعضای شورای مرکز رشد فناوری دانشگاه تعیین شدند

دکتر برخورداری(رییس دانشگاه)، طی احکام جداگانه ای در تاریخ 9/6/93، اعضای شورای مرکز رشد فناوری دانشگاه را برای مدت دو سال، انتخاب کرد.

img_yw_news
سه شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۳ -

انتصاب مدیر قطب علمی اتوماسیون و بهره برداری سامانه های قدرت

دکتر برخورداری(رییس دانشگاه)، طی حکم مورخ 10/6/93، دکتر سید محمد شهرتاش را برای مدت دو سال به سمت «مدیر قطب علمی اتوماسیون و بهره برداری سامانه های قدرت» منصوب کرد.

img_yw_news
یکشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۳ -

انتصاب مدیر قطب علمی فناوری آلیاژ های با استحکام بالا

دکتر برخورداری (رییس دانشگاه)، طی حکم مورخ 8/4/93، دکتر سعید قدرت نما شبستری را برای مدت دو سال به سمت "مدیر قطب علمی فناوری آلیاژ های با استحکام بالا"دانشگاه منصوب کرد.

img_yw_news
یکشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۳ -

انتصاب مدیر گروه نرم افزار دانشکده مهندسی کامپیوتر

دکتر برخورداری (رییس دانشگاه)، طی حکم مورخ 9/4/93، دکتر محمد رضا کنگاوری را برای مدت دو سال به سمت "مدیر گروه نرم افزار دانشکده مهندسی کامپیوتر"دانشگاه منصوب کرد.

img_yw_news
یکشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۳ -

انتصاب مدیر گروه سخت افزار دانشکده مهندسی کامپیوتر

دکتر برخورداری (رییس دانشگاه)، طی حکم مورخ 9/4/93، دکتر مهدی فاضلی را برای مدت دو سال به سمت "مدیر گروه سخت افزار دانشکده مهندسی کامپیوتر" دانشگاه منصوب کرد.

img_yw_news
یکشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۳ -

انتصاب رییس اداره تولید محتوای مرکز آموزش الکترونیکی

دکتر برخورداری (رییس دانشگاه)، طی حکم مورخ 9/4/93، دکتر محمد حسین مهدیه را برای مدت دو سال به سمت "رییس اداره تولید محتوای مرکز آموزش الکترونیکی" دانشگاه منصوب کرد.

img_yw_news
یکشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۳ -

انتصاب معاون آموزشی دانشکده مهندسی شیمی

دکتر برخورداری (رییس دانشگاه)، طی حکم مورخ 15/4/93، دکتر فرزانه فیضی را برای مدت دو سال به سمت " معاون آموزشی دانشکده مهندسی شیمی" دانشگاه منصوب کرد. 

img_yw_news
یکشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۳ -

انتصاب معاون پژوهشی دانشکده مهندسی مکانیک

دکتر برخورداری (رییس دانشگاه)، طی حکم مورخ 17/4/93، دکتر مجید رضا آیت اللهی را برای مدت دو سال به سمت " معاون پژوهشی دانشکده مهندسی مکانیک" دانشگاه منصوب کرد.

img_yw_news
سه شنبه ۳ تیر ۱۳۹۳ -

اسامی اعضای هیأت امنای دانشگاه

دکتر رضا فرجی دانا ، وزیر علوم ، تحقیقات و فنآوری در احکام جداگانه ای 6 نفر از اعضای دوره جدید هیأت امنای دانشگاه علم و صنعت ایران را به مدت 4 سال منصوب نمودند.

img_yw_news
سه شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۳ -

انتصاب معاون آموزشی دانشکده مهندسی صنایع

دکتر برخورداری (رییس دانشگاه)، طی حکم مورخ 24/3/93، دکتر محمد فتحیان بروجنی را برای مدت دو سال به سمت "معاون آموزشی دانشکده مهندسی صنایع" منصوب کرد.

img_yw_news
شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۳ -

انتصاب مدیر گروه مهندسی پزشکی دانشکده مهندسی برق

دکتر برخورداری (رییس دانشگاه)، طی حکم مورخ 24/3/93، دکتر سید حجت سبزپوشان را برای مدت دو سال به سمت "مدیر گروه مهندسی پزشکی دانشکده مهندسی برق" منصوب کرد.

img_yw_news
شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۳ -

انتصاب مدیر گروه کنترل دانشکده مهندسی برق

دکتر برخورداری (رییس دانشگاه)، طی حکم مورخ 24/3/93، دکتر جواد پشتان را برای مدت دو سال به سمت "مدیر گروه کنترل دانشکده مهندسی برق" منصوب کرد.

img_yw_news
سه شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۳ -

مدیر امور خوابگاهها منصوب شد

دکتر اکبری (سرپرست معاونت دانشجویی دانشگاه)، طی حکم مورخ 20/3/93، مهندسی وحید گرشاسپی را برای مدت دو سال به سمت «مدیر امور خوابگاهها» منصوب کرد.

صفحه 1 از 20    
اولین
قبلی
1
...
 

  تمامی حقوق برای دانشگاه علم و صنعت ایران محفوظ است.