بایگانی بخش اخبار پژوهشی

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 32 | تعداد کل بازدید های مطالب: 10,588 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
سه شنبه ۸ اسفند ۱۴۰۲ -

دفاعیه کارشناسی ارشد - گروه مهندسی فناوری نانو - آقای امیرحسین تاجریزی

آقای امیرحسین تاجریزی - گروه مهندسی فناوری نانو  

img_yw_news
دوشنبه ۷ اسفند ۱۴۰۲ -

دفاعیه کارشناسی ارشد - گروه مهندسی فناوری ماهواره - آقای هاشم مذهب

آقای هاشم مذهب - گروه مهندسی فناوری ماهواره  

img_yw_news
شنبه ۲۸ بهمن ۱۴۰۲ -

دفاعیه کارشناسی ارشد - گروه مهندسی فناوری نانو - خانم آناهیتا بیگی جوزم

خانم آناهیتا بیگی جوزم - گروه مهندسی فناوری نانو  

img_yw_news
پنجشنبه ۲۶ بهمن ۱۴۰۲ -

دفاعیه کارشناسی ارشد - گروه مهندسی سیستم‌های انرژی - آقای هادی پور عاطفی

آقای هادی پور عاطفی - گروه مهندسی سیستم‌های انرژی  

img_yw_news
سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۴۰۲ -

دفاعیه کارشناسی ارشد - گروه مهندسی فناوری ماهواره - آقای ابوالحسن علیشاهی

آقای سید امیرحسین موسوی‌خواه - گروه مهندسی فناوری ماهواره  

img_yw_news
شنبه ۲۱ بهمن ۱۴۰۲ -

دفاعیه کارشناسی ارشد - گروه مهندسی سیستم‌های انرژی - خانم سیده پرنیان حسینی

خانم سیده پرنیان حسینی - گروه مهندسی سیستم‌های انرژی  

img_yw_news
چهارشنبه ۲۷ دی ۱۴۰۲ -

دفاعیه کارشناسی ارشد - گروه مهندسی فناوری نانو - خانم سیده سارا مرتضوی

خانم سیده سارا مرتضوی - گروه مهندسی فناوری نانو  

img_yw_news
سه شنبه ۲۶ دی ۱۴۰۲ -

دفاعیه کارشناسی ارشد - گروه مهندسی فناوری ماهواره - آقای علیرضا صادقی فرد

آقای علیرضا صادقی فرد - گروه مهندسی فناوری ماهواره  

img_yw_news
دوشنبه ۲۵ دی ۱۴۰۲ -

دفاعیه کارشناسی ارشد - گروه مهندسی سیستم‌های انرژی - خانم پریا سادات خلیل نسب

خانم پریا سادات خلیل نسب - گروه مهندسی سیستم‌های انرژی  

img_yw_news
شنبه ۲۳ دی ۱۴۰۲ -

دفاعیه کارشناسی ارشد - گروه مهندسی فناوری نانو - آقای آرمین شماعی زاده

آقای آرمین شماعی زاده - گروه مهندسی فناوری نانو  

img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ دی ۱۴۰۲ -

دفاعیه کارشناسی ارشد - گروه مهندسی سیستم‌های انرژی - آقای سید یاسین حسینی ملایی

آقای سید یاسین حسینی ملایی - گروه مهندسی سیستم‌های انرژی  

img_yw_news
چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۲ -

دفاعیه کارشناسی ارشد - گروه مهندسی سیستم‌های انرژی - آقای سیروس دهقان زاده

آقای سیروس دهقان زاده - گروه مهندسی سیستم‌های انرژی  

img_yw_news
چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۲ -

دفاعیه کارشناسی ارشد - گروه مهندسی فناوری نانو - خانم زهرا روزی طلب

خانم زهرا روزی طلب - گروه مهندسی فناوری نانو  

img_yw_news
سه شنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۲ -

دفاعیه کارشناسی ارشد - گروه مهندسی فناوری نانو - آقای محمد نوش ناب

آقای محمد نوش ناب - گروه مهندسی فناوری نانو  

img_yw_news
سه شنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۲ -

دفاعیه کارشناسی ارشد - گروه مهندسی سیستم های انرژی - خانم الناز رسمی

خانم الناز رسمی - گروه مهندسی سیستم های انرژی  

img_yw_news
یکشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۲ -

دفاعیه کارشناسی ارشد - گروه مهندسی سیستم‌های انرژی - خانم مائده آقایی 

خانم مائده آقایی - گروه مهندسی سیستم‌های انرژی  

img_yw_news
دوشنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۲ -

برنامه زمان بندی سمینار دانشجویان 

برنامه زمان بندی سمینار دانشجویان   

img_yw_news
شنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۲ -

دفاعیه کارشناسی ارشد - گروه مهندسی فناوری ماهواره - آقای جواد رنجبر

آقای جواد رنجبر - گروه مهندسی فناوری ماهواره  

img_yw_news
سه شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۲ -

دفاعیه کارشناسی ارشد - گروه مهندسی فناوری نانو - آقای محمدرضا دقیق شیرازی

آقای محمدرضا دقیق شیرازی - گروه مهندسی فناوری نانو  

img_yw_news
سه شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۲ -

دفاعیه کارشناسی ارشد - گروه مهندسی فناوری ماهواره - آقای علی الله بخشی هفشجانی

آقای علی الله بخشی هفشجانی - گروه مهندسی فناوری ماهواره  

img_yw_news
سه شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۲ -

دفاعیه کارشناسی ارشد - گروه مهندسی فناوری ماهواره - آقای ابوالحسن علیشاهی

آقای ابوالحسن علیشاهی - گروه مهندسی فناوری ماهواره  

img_yw_news
شنبه ۸ مهر ۱۴۰۲ -

دفاعیه کارشناسی ارشد - گروه مهندسی فناوری نانو - خانم بهاره کنگرانی

خانم بهاره کنگرانی - گروه مهندسی فناوری نانو  

img_yw_news
شنبه ۱ مهر ۱۴۰۲ -

دفاعیه کارشناسی ارشد - گروه مهندسی سیستم های انرژی - خانم فاطمه اسکندر فیلابی

خانم فاطمه اسکندر فیلابی - گروه مهندسی سیستم های انرژی  

img_yw_news
سه شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۲ -

دفاعیه کارشناسی ارشد - گروه مهندسی سیستم های انرژی - آقای آیدین شقاقی

آقای آیدین شقاقی - گروه مهندسی سیستم های انرژی  

img_yw_news
دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۲ -

دفاعیه کارشناسی ارشد - گروه مهندسی سیستم های انرژی - آقای امین جاهد

آقای امین جاهد - گروه مهندسی سیستم های انرژی  

صفحه 1 از 2    
اولین
قبلی
1