بایگانی بخش دفاعیه دانشجویان دکتری

img_yw_news
یکشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۰ -

پیمان رضایی

دانشکده مهندسی برق جلسه دفاعیه از پایان نامه دکترا269 روندی جدید در طراحی فیلترهای میانگذر مایکرواستریپ مایکروویو با استفاده از روشهای استنتاج فازی بهمراه ساخت چند نمونهچکیده در این رساله روندی جدید در طراحی فیلترهای میان گذر باند باریک ارائه شده است که فر آیند طراحی فیلتر را تسریع می نماید. برای طراحی فیلترهای باند باریک بر طبق مشخصات الکتریکی مورد نیاز و با استفاده از روابط مربوط به سنتز فیلتر، ماتریس کوپلاژ و ضریب کیفیت خارجی محاسبه می گردد. گام بعدی ارتباط ماتریس کوپلاژ و ضریب کیفیت خارجی محاسبه شده به پارامترهای فیزیکی ساختار انتخاب شده برای تحقق پاسخ مربوطه می باشد. برقراری این ارتباط معمولا با استفاده از روشهای تمام موج انجام می گیرد که کاری زمان بر است و هرچه دقت بیشتری مورد نیاز باشد به طبع به زمان بیشتری احتیاج دارد. اگرچه برای بعضی از ساختارهای موجبری ساده، روابط آنالیتیک برای برقراری این ارتباط به نحوی فراهم شده است اما در ساختارهای پیچیده تر روند معمول استفاده از روشهای تمام موج است. در ساختارهایی همچون ساختارهای مایکرواستریپ به دلیل عدم وجود روابط آنالیتیک تنها راه ممکن استفاده از روشهای تمام موج یا روشهای مبتنی بر اندازه گیری است که فرآیند طراحی این نوع فیلترها را طولانی و پرهزینه می نماید. در این رساله به منظور غلبه بر این مشکل و تسریع نمودن فرآیند طراحی فیلتر، ابتدا روش توابع عضویت فضایی و سپس روش یادگیری فعال (ALM) که هر دو از روشهای مدلینگ مبتنی بر پایه سیستمهای فازی هستند، مورد استفاده قرار می گیرد. ALM همچون روندی که مغز در مواجه با مجهولات و پردازش اطلاعات در پیش گیرد یک روش هوشمند اداره کردن اطلاعات است که مبتنی بر ریاضیاتی بسیار ساده می باشد. تبدیل اطلاعات اولیه سیستم به صورت یک پترن و محاسبه خروجی از این پترن به جای استفاده از فرمولهای پیچیده این روش را همچنان که در این رساله آورده شده است به روشی موفق در مدلسازی مسائل پیچیده الکترومغناطیسی که جواب تحلیلی ندارند تبدیل کرده است.دانشجو : پیمان رضاییاستاد راهنما :  دکتر مجید طیرانیاستاد مشاور : دکتر سعید باقری شورکیاعضاء هیات داوری:  دکتر حجت کاشانی ؛ دکتر نادر کمجانی؛ دکتر خلج امیرحسینیدکتر محمدصادق ابریشمیان، دکتر منوچهر کامیاب (دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی)تاریخ دفاع : دوشنبه  15/12/90 ساعت:    15   محل : کلاس 302 دانشکده برق

img_yw_news
یکشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۰ -

مهدی رجبی

دانشکده مهندسی برق جلسه دفاعیه از پایان نامه دکترا269 سیستم های همیاری چندرله ای چندآنتنی در کانال های بی سیم محوشدگی چکیده طراحی قطعات و سیستمهای الکترونیکی با کارایی بالا مانند ساختارهای موجبری، رابطها و اتصالات سیستمهای دیجیتالی، مدارات و سیستمهای RF نیازمند دقت و توجه کافی در مدلسازی فیزیکی می‌باشد. به همین منظور باید محدودیتهای ذاتی فیزیکی در پیاده سازی فرایندهای مدلسازی لحاظ شود بطوریکه اثرات نامطلوب نظیر تزویج زیرلایه، تداخل الکترومغناطیسی و اثرات لبه‌های فلزی کمینه گردد. در نتیجه صحت مدلسازی فیزیکی یکی از موارد ضروری می‌باشد که تنها می‌توان آنرا از طریق آنالیز دقیق و با استفاده از روشهای حل میدانهای الکترومغناطیسی محقق کرد. روش ماتریس خط انتقال (TLM) یکی از روشها و ابزارهای قدرتمند در زمینه حل معادلات الکترومغناطیسی در حوزه زمان می‌باشد که بمنظور آنالیز ساختارهای صفحه‌ای پیچیده بصورت سه بعدی مورد استفاده قرار گرفته است. طراحی سیستمهایی با پیچیدگیهای بیشتر که در فرکانسهای بالا کار می‌کنند نیازمند آن است که ابزار آنالیز و طراحی بکار گرفته شده بتواند بصورت همزمان آنالیز مدارات و میدانها را توامان انجام دهد در حالیکه سیستم طراحی شده ممکن است شامل ترکیبی از مدارات فشرده، قطعات خط انتقالی مانند کوپلر، مقسم توان، اتصالات خط انتقالی و قطعات موجبری باشد که هر کدام از اینها می‌تواند دربردارنده نقاط تکینی برای میدانهای ناشی از لبه‌های فلزی تیز یا گوشه‌ها باشد. آنالیز میدانی سیستمی با پیچیدگیهای مذکور کار سختی برای روشهای عددی گسسته زمانی نظیر FDTD یا TLM می‌باشد. وجود نقاط تکینی و همچنین مواد با خواص پیچیده نظیر دی الکتریکهای وابسته به فرکانس، فرامواد و فریتها یکی از مشکلات اصلی در استفاده از چنین روشهایی برای شبیه سازی ساختارهای موردنظر می باشد.آنچه در این پروژه مورد نظر است همانا رفع نقاط تکینی بصورت موثر است، بطوریکه ضمن افزایش دقت در جوابها منجر به کاهش هزینه‌های محاسباتی نظیر حافظه مورد نیاز و زمان اجرای شبیه سازی گردد و از تحمیل هزینه های اضافی نیز خودداری گردد. علاوه بر این ایجاد قابلیت شبیه سازی مواد وابسته به فرکانس و ساختارهای پیچیده‌تری همچون metamaterial با الگوریتم TLM نیز از دیگر اهداف اصلی این پروژه است که درنهایت امکان شبیه سازی ومدلسازی توام محیط و مواد با ضرایب ساختاری مثبت و منفی را نیز فراهم می سازد. دانشجو: مهدی رجبیاستاد راهنما:  دکتر نادر کمجانیاعضاء هیات داوری:  دکتر حجت کاشانی ؛ دکتر همایون عریضی؛ دکتر خلج امیرحسینیدکتر جلیل راشد محصل (دانشگاه تهران)، دکتر فرورقی (دانشگاه تربیت مدرس)تاریخ دفاع :    چهارشنبه   24/12/90   ساعت: 13:30   محل:  سالن همایش ابن سینا دانشکده برق

img_yw_news
سه شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۰ -

یاسر عطار ایزدی

دانشکده مهندسی برق جلسه دفاعیه از پایان نامه دکترا269 سیستم های همیاری چندرله ای چندآنتنی در کانال های بی سیم محوشدگی چکیده در شبکه های بی سیم همیاری معمولاً یک گره به عنوان مبدأ ارسال نموده و گره های دیگر داده های ارسالی مبدأ را دریافت و پس از اعمال الگوریتم خود، آن را به مقصد ارسال می کنند. در این رساله یک سیستم همیاری چند رله چندآنتنی (MAMR) با مبدأ و مقصد چندآنتنی مبتنی بر روش تقویت و ارسال (AF) طراحی می شود. در روش AF رله ها بردار دریافتی خود را در ماتریس رله ضرب و نتیجه را به مقصد ارسال می کنند که هدف این رساله طراحی ماتریس رله بهینه می باشد. نوآوری های این رساله در سه قسمت ارائه می شود. در قسمت اول با استفاده از به کارگیری الگوریتم اجبار صفر(ZF) شبکه MAMR به تعدادی شبکه چندرله تک آنتنی (SAMR) تبدیل شده و سپس شکل‌دهی پرتو شبکه ای که برای شبکه های SAMR طراحی شده برای آنها استفاده می شود. در قسمت دوم رساله، با استفاده از حل یک مسأله بهینه سازی، ماتریس بهینه رله ها در شبکه MAMR با دو فرض موجود بودن اطلاعات حالت کانال (CSI) کامل و جزیی بر حسب یک پارامتر (η) که نسبت سیگنال به نویز را در مقصد معین می کند به دست آورده می‌شود. در مسأله بهینه‌سازی، میانگین مربع خطا به عنوان تابع هدف تحت محدودیت توان خروجی هر رله کمینه می‌شود. برای حل این مسائل از روش دوگانی استفاده می‌شود که در آنها ماتریس‌ رله ابتدا به صورت پارامتری بدست آورده می‌شود که پارامترها در واقع ضرایب لاگرانژ هستند  و مسأله دوگان بصورت عددی با استفاده از الگوریتم مجموعه فعال حل می‌شود. برای به‌دست آوردن پارامتر (η)   روشی بر اساس خصوصیات آماری آن ارائه شده است. سپس نشان داده می‌شود که مسأله با CSI جزئی تعمیم‌یافته مسأله با CSI کامل است و با اعمال تغییر متغیرهایی مسأله با CSI جزیی به مسأله با CSI کامل تبدیل می‌شود که روش‌های ارائه شده برای حالت با CSI کامل برای آن قابل استفاده است.  در نهایت روابطی بسته بصورت پارامتری برای حالت‌های خاص شبکه‌ مانند شبکه دورله‌ای و همچنین شبکه با SNR زیاد به‌دست آورده می‌شود. این روش‌ها مشابه الگوریتم‌های پیش‌کدکننده مورد استفاده در سیستم‌های MIMO می‌باشند.دانشجو: یاسر عطار ایزدیاستاد راهنما: دکتر فلاحتیاعضاء هیات داوری:  دکتر پاییز عزمی، دکتر سروش اخلاقی، دکتر وحید طباطباوکیلی، دکتر محمد کهایی و دکتر بهمن ابوالحسنیتاریخ دفاع: یک شنبه 17/12/90 ساعت:16:30محل: سالن ابن سینا دانشکده برق

img_yw_news
دوشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۰ -

علیرضا داوری

دانشکده مهندسی برق          جلسه دفاعیه از پایان نامه دکترا269 مدل‌سازی و جایابی عنصر جدید FACTS با عنوان RHFC برای مطالعات استاتیکی چکیده در بیشتر تحقیقات انجام شده در زمینه کنترل پیش بین گشتاور، این روش با استفاده از حسگر سرعت اجرا شده است. بنابراین، امکان جایگزین نمودن این روش کنترلی بجای روش DTC در صنعت بدست نیامده است. همچنین در روش های کنترل پیش‎بین مدل مبنا، تنظیم ضریب وزنی در تابع هزینه از مشکلات پیش روی صنعتی شدن این روش به حساب می آید. تحقیقات این رساله به دو بخش اصلی تقسیم شده اند. در بخش اول روش‌هایی برای تنظیم بهینه ضریب وزنی، به منظور کاهش ضربان گشتاور، ارائه شده است. این روش‌ها شامل روش تحلیلی بر اساس مشتق گرفتن از ضربان گشتاور نسبت به ضریب وزنی و روش استفاده از جدول ارجاع به کمک پیش‎بینی دو گام می‌باشند. در بخش دوم روش های کنترل پیش‎بین مدل مبنا و مرده نَوِش با استفاده از رؤیتگر های مدل ولتاژ و مرتبه کامل بصورت بدون حسگر سرعت ارائه شده اند. همچنین روش کنترل پیش‎بین تعمیم یافته با استفاده از رؤیتگر مرتبه کامل ارائه شده است. برای کاهش حساسیت ، رؤیتگر های مقاوم سازی شده مرتبه کامل و مقاوم سازی شده مدل ولتاژ ایده‌پردازی و ارائه شده‌اند. همچنین در روش پیش‎بین مدل مبنا، مدل حلقه بسته و مقاوم پیش‎بین ارائه شده است. تعیین ضرایب فیدبک برای با استفاده از تحلیل نرم بی‌نهایت انجام شده است. در روش مرده نَوِش، برای کاهش اثر خطای تخمین سرعت در روند پیش‌بینی، مدل پیش‎بین غیر وابسته به سرعت، ارائه شده‌ است.برای بررسی کارایی روشهای ارائه شده در این رساله، ابتدا این روش‌ها، برای کنترل موتور القایی شبیه سازی شده‌اند و سپس روش‌هایی که کاراتر تشخیص داده شده اند، مورد آزمایش عملی قرار گرفته‌اند. برای سنجش روش‌ها، عملکرد سرعت پایین، حفظ مقاوم بودن در برابر تغییرات مقاومت‌های روتور و استاتور و حفظ مقاوم بودن در صورت افزودن افست اندازه‌گیری جریان، مورد بررسی قرار گرفته اند.دانشجو: سید علیرضا داوریاستاد راهنما:  دکتر عرب خابوریهیات داوری:  دکتر میلی منفرد؛ دکتر واعظ زاده؛ دکتر شولایی؛ دکتر واحدی؛ دکتر جلیلیانتاریخ دفاع: یک شنبه 7/12/90 ساعت:17محل: کلاس 304 دانشکده برق

img_yw_news
شنبه ۱ بهمن ۱۳۹۰ -

روشنک رضایی پور

دانشکده مهندسی برق جلسه دفاعیه از پایان نامه دکترا269 مدل‌سازی و جایابی عنصر جدید FACTS با عنوان RHFC برای مطالعات استاتیکی چکیده یکی از نیازهای ضروری بهره‌برداری از سیستم‌های قدرت بهم پیوسته، کنترل توان در حالت ماندگار و دینامیکی خصوصاً تحت شرایط بار زیاد است. یکی از ادوات شاخص جهت کنترل و هدایت توان در مسیرهای معین، جابجاگرفاز (PST) می‌باشد. PST بعلت ثابت زمانی زیاد فقط بر توان عبوری حالت ماندگار موثر است لذا برای حالت دینامیکی می‌توان جابجاگر فاز چرخشی (RPST) را با خازن های سری سوئیچ شونده تریستوری (TSSC) ترکیب نمود که به عنوان عنصر جدید FACTS و به نام کنترل‌کننده ترکیبی توان چرخشی (RHFC) معرفی ‌شده است. در این رساله ضمن بررسی نواحی عملکردی، مدل حالت ماندگار  RHFCجهت مطالعات پخش بار بهینه (OPF) مدلسازی  ‌شده است. اگر چه OPF باعث بهینه شدن یک تابع هدف در شبکه می‎شود اما در حین حال منجر به دور شدن توابع هدف دیگر از مقدار بهینه‎شان می‎شود. بنابراین در این پایان‎‎نامه از پخش بار بهینه چند هدفه به منظور حفظ تمامی توابع در محدوده‎ای قابل قبول از مقدار بهینه‎شان استفاده شده است.به منظور بررسی قابلیتهای عملکردی RHFC، مطالعات استاتیکی PST، UPFC و HFC بعنوان سه عنصر شاخص در کنترل ترکیبی توان بررسی و نتایج عملکرد این ادوات با RHFC مقایسه شده اند. جابجاگرهای فاز ترکیبی در شبکه‌های استاندارد 14، 30 و 118 شینه IEEE و به‌منظور بهینه‌سازی توابع هدف شامل هزینه سوخت کل ژنراتورها، تلفات شبکه و بارپذیری شبکه مورد بررسی قرار گرفته است. مسأله بهینه‌سازی با استفاده از نرم‌افزارهای GAMS و MATLAB در قالب برنامه‌ریزی غیرخطی (NLP) و برنامه‌ریزی غیرخطی آمیخته به عدد صحیح (MINLP) انجام گرفته است. نتایج شبیه‎سازی نقش موثر RHFC را از نظر فنی و اقتصادی نشان می‎دهد.دانشجو: روشنک رضائی پوراستاد راهنما : مهندس احد کاظمیاعضاء هیات داوری:  دکتر جلالی ؛ دکتر کلانتر ؛ دکترعرب خابوری؛ دکتر گلکار؛ دکتر شایقیتاریخ دفاع: سه شنبه 11/11/90 ساعت:13محل: کلاس 305 دانشکده برق

img_yw_news
یکشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۰ -

مهدی حریری

دانشکده مهندسی برق جلسه دفاعیه از پایان نامه دکترا269 روشهای ترکیبی مقاوم برای سیستمهای بیومتریکچکیده طراحی سیستمهای شناسایی بیومتریک چندوجهی راهکار دقیق تر و ایمن تری برای شناسایی افراد نسبت به سیستمهای منفرد، با یک ویژگی و یک تطبیق گر، ارائه می دهد. از آنجا که ایجاد امنیت کامل در سیستمهای شناسایی امکانپذیر نیست، بررسی تهاجمات مختلف به این سیستمها و تحلیل آسیب پذیری سیستم ها در برابر این تهاجمات موجب ارائه ی روش های مفیدی برای طراحی سیستمهای شناسایی ایمن و افزایش مقاومت آنها خواهد شد. این رساله با معرفی دو پارامتر میزان امکان و میزان احتمال تهاجم به هر کدام از ویژگی های بیومتریک به بررسی آسیب پذیری سیستمهای بیومتریک ترکیبی در برابر تهاجم جعل ویژگی های بیومتریک تطبیق گرهای آنها می پردازد. در این تحقیق دو ویژگی بیومتریک چهره و اثر انگشت برای ساختن سیستم ترکیبی دووجهی در سطح امتیاز ترکیب شده اند. در بررسی آسیب پذیری سیستم ها ابتدا با روشی جدید امتیازات ناشی از جعل ویژگی های هر تطبیق گر را بر اساس پارامترهای معرفی شده شبیه سازی نموده،‏ آنگاه با این امتیازات سیستم های شناسایی را تحت تهاجم قرار داده و با معرفی روشی کاربردی میزان آسیب پذیری آنها را محاسبه کرده ایم. آسیب پذیری سیستمهای بیومتریک بصورت منفرد و دو وجهی در برابر امکان ها و احتمال های مختلف تهاجم جعل با مهم ترین قوانین ترکیب معرفی شده مانند قوانین ثابت (تحلیلی و فازی)، آموزش پذیر خطی و غیرخطی بررسی گردیده و نتایج کار مورد تحلیل و مقایسه قرار گرفته اند. مقایسه ی نتایج کمی و کیفی حاصل برای قوانین ترکیب میزان مقاومت و آسیب پذیری هر یک را آشکار می نماید. در این تحقیق برای اولین بار پایگاه داده امتیازات جعلی با امکانها و احتمالات مختلف جعل از پایگاه داده ی امتیازات استاندارد، ایجاد و بکار گرفته شده است. در راستای اهداف تحقیق و به منظور مقاوم سازی سیستمهای بیومتریک در برابر تهاجم، اصول و قوانینی در طراحی این سیستم ها شامل انتخاب ویژگی، تطبیق گر بیومتریک مناسب، قانون ترکیب مقاوم و شرائط مقاومت در برابر تهاجم به عنوان نوآوری های تحقیق ارائه گردیده اند. تحقیقات کاربردی نوین بکار رفته و روش استخراج نتایج آنها با نشان دادن اهمیت توجه و بررسی بیشتر مقاوم سازی سیستمهای بیومتریک می توانند به توسعه ی امنیت و ایجاد پایداری قابل قبول در سیستمهای شناسایی با بررسی میزان آسیب پذیری آنها با قوانین ترکیبی و ویژگی های بیومتریک کمک نمایند.دانشجو: مهدی حریریاستاد راهنما:  دکترشهریار برادران شکوهیاستاد مشاور: دکتر ستار میرزاکوچکیاعضاء هیات داوری:  دکتر احسان الله کبیر؛ دکتر نصرالله مقدم؛ دکترکریم محمدی؛ دکتر احمد آیت اللهی؛ دکتر غلامعلی رضائی رادتاریخ دفاع:     یکشنبه   18/10/90    ساعت:  15محل:     سالن سمینار (کلاس303) دانشکده برق

img_yw_news
شنبه ۱۷ دی ۱۳۹۰ -

امیرکیوان ممتاز

دانشکده مهندسی برق جلسه دفاعیه از پایان نامه دکترا269 طراحی و شبیه‌سازی یک الگوریتم هوشمند پردازشی به منظور تشخیص عیوب در تصاویر آزمون فراصوتچکیده در آزمون‌های غیرمخرب، تخمین و تشخیص خرابی از اهمیت بالایی برخوردار است. یکی از روش‌های تعیین خرابی در قطعات، استفاده از تصاویر C-Scan تولید شده توسط آزمون فراصوت می‌باشد. هدف از این رساله، تشخیص و شناسایی عیوب در تصاویر آزمون فراصوت است. از آنجایی که تصویر به دست آمده در این آزمون از کیفیت مناسبی برای پردازش برخوردار نمی‌باشد، لازم است تا قبل از اعمال الگوریتم‌های دسته‌بندی موردنظر، پیش‌پردازش بر روی تصاویر اعمال گردد. الگوریتم نویززدایی ارائه شده در مرحله پیش‌پردازش بر مبنای نویززدایی از ضرایب تبدیل موجک تصویر با استفاده از تحلیل مؤلفه‌های مستقل و استفاده از یک فیلتر مکانی به منظور تشخیص نواحی همگن از نواحی شامل جزییات تصویر است. الگوریتم نویززدایی پیشنهادی قابلیت کاهش نویزهای گوسی، اسپکل و نویزهای با توزیع گوسی ضعیف را دارا می‌باشد.الگوریتم دسته‌بندی ارائه شده بر مبنای استفاده از الگوی روزت می‌باشد. به این منظور، با استفاده از الگوی روزت، تصویر موردنظر جاروب گشته و با توجه به ویژ‌گی‌های الگو، نمونه‌ها به یک فضای دو بعدی خطی منتقل گشته تا بر اساس همسایگی نمونه‌ها با یک‌دیگر دسته‌بندی گردند. در پایان، نمونه‌های دسته‌بندی شده به فضای اصلی بازگردانده می‌شوند. برخلاف روش‌های مرسوم در دسته‌بندی تصاویر، الگوریتم پیشنهادی از توانایی دسته‌بندی تصاویر بدون نیاز به داشتن اطلاعات قبلی در خصوص نمونه‌ها برخوردار است. نتایج به دست آمده بر روی تصاویر موجود در پایگاه داده‌ها نشان می‌دهد که با استفاده از الگوریتم پیشنهادی، نرخ تشخیص صحیح دسته‌ها به میزان ٩٢%، زمان اجرا در حدود ٩٩% و نرخ تشخیص تعداد دسته‌ها به میزان ٧١% در مقایسه با الگوریتم‌های دسته‌بندی K-means و FCM بهبود می‌یابد. هم‌چنین، در مواجه با تصاویر با ابعاد بالا، میزان کارآیی الگوریتم در تشخیص دسته‌ها و زمان اجرا به میزان قابل توجهی بهبود می‌یابد.دانشجو: امیرکیوان ممتاز استاد راهنما: دکتر علی صدراعضاء هیات داوری: دکتر محلوجی‌فر؛ دکتر ستاره‌دان؛ دکتر آیت‌اللهی؛ دکتر میرزاکوچکی و دکتر ابریشمی‌فرتاریخ دفاع: چهار شنبه 21/10/90 ساعت:17محل: کلاس 303 دانشکده برق

img_yw_news
دوشنبه ۵ دی ۱۳۹۰ -

مهدی عالمی

دانشکده مهندسی برق جلسه دفاعیه از پایان نامه دکترا269 تحلیل دینامیکی، طراحی و پیاده سازی کنترل کننده موتور القائی سه فاز بر مبنای تئوری اختلال با در نظر گرفتن تلفات و اشباع هسته چکیده هدف از این رساله ارائه یک سیستم کنترل جدید با یک مشاهده گرسرعت دقیق می باشد. این سیستم کنترل به گونه ای طراحی شده است که در رنج وسیعی از سرعت کار می کند. ابتدا مدل های مختلف موتور القایی مورد بررسی قرار گرفت و از بین مدل های مختلف مدل مناسب ماشین القایی به دست آمد. سپس یک مشاهده گر غیرخطی برای تخمین سرعت ارائه می دهیم. این مشاهده گر با استفاده از اندازه گیری جریان موتور و ولتاژ لینک DC سرعت موتور را تخمین می زند. این تخمین سرعت در رنج وسیعی از سرعت که شامل سرعت های نزدیک سرعت صفر تا ناحیه تضعیف میدان می باشد به درستی انجام می شود. هم چنین این مشاهده گر پارامترهای موتور و دامنه شار روتور را نیز محاسبه می نماید. با استفاده از تابع لیاپانوف پایداری مشاهده‌گر سرعت اثبات می گردد. برای تنظیم مناسب ضرایب مشاهده گر از الگوریتم ژنتیک استفاده می شود. در ادامه، یک سیستم کنترل بر اساس تئوری اختلال منفرد ارائه شده است. در روش کنترل ارائه شده بر پایه تئوری اختلال منفرد، سیستم به دو زیر سیستم تند و کند تقسیم می گردد. برای این تقسیم بندی از پارامتر اغتشاشی  (که مقدار بسیار کوچکی است) استفاده می گردد. این پارامتر ناشی از تزویج زیر سیستم مکانیکی و الکتریکی می باشد. پایداری مدل کاهشی با استفاده از قضیه لیاپانوف اثبات می گردد. با استفاده از قضایای تئوری اختلال منفرد پایداری سیستم کل از روی پایداری سیستم کاهشی اثبات می شود.  در ادامه با استفاده از نرم افزار مطلب، سیستم کنترل به صورت کلی شبیه سازی می گردد. این شبیه سازی ها در حالت های مختلف سرعت و هم چنین تغییر پارامترهای موتور برای بررسی کارایی سیستم درایو ارئه می گردد. برای بررسی بهتر، سیستم به صورت سخت افزاری پیاده سازی شده و نتایج سخت افزاری نیز حاصل شده است. نتایج سخت افزاری صحت عمل کرد سیستم را اثبات میکند.دانشجو: مهدی عالمی رستمی استاد راهنما:  دکتر ادیب ابریشمی فراستاد مشاور: دکتر رجایی سلماسیاعضاء هیات داوری:  دکتررحمتی ؛ دکترعرب خابوری؛ دکترواحدی؛ دکتر محمدیان؛ دکتر رادان   تاریخ دفاع:  چهار شنبه   7/10/90    ساعت:15محل:     سالن سمینار (یا کلاس 305) دانشکده برق

img_yw_news
دوشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۰ -

امیر فرهاد احیایی

دانشکده مهندسی برق جلسه دفاعیه از پایان نامه دکترا269 طرح ریزی حرکت و کنترل تطبیقی دو بازوی متحرک همکارچکیده آنچه در این پایان نامه مورد توجه قرار گرفته است، طرح‌ریزی حرکت و کنترل یک سیستم متشکل از دو بازوی متحرک چرخ‌دار می‌باشد که یک جسم صلب را بطور مشترک حمل می‌نمایند. در این راستا ضمن استخراج مدل دینامیکی سیستم و حل معادلات مربوطه با بکارگیری دو روش کین و الگوریتم تعمیم یافته α، تلاش شده است تا با بهره‌گیری از نرم‌افزار مدلسازی سه بعدی ادمز پارامترهای سیستم تا حد امکان نزدیک به شرایط واقعی تعیین گردد. سپس یک الگوریتم طرح‌ریزی حرکت مناسب با لحاظ موقعیت‌های تکین بر اساس روش‌های تصادفی و در حضور انواع موانع ثابت و متحرک ارائه شده و عملکرد آن از طریق شبیه‌سازی مورد بررسی قرار می‌گیرد. در ادامه یک کنترل‌کننده تطبیقی غیر متمرکز هیبرید موقعیت/نیرو طراحی می‌گردد. طراحی این کنترل کننده بر اساس مدل انحراف یافته جزئی با درجه تقلیل یافته از سیستم و با در نظر گرفتن قابلیت تسهیم بار جهت توزیع بهینه بار و کنترل نیروهای داخلی انجام می‌شود. سرانجام ضمن انجام شبیه‌سازی و ارزیابی چگونگی عملکرد کنترل‌کننده طراحی شده، پایداری سیستم بر اساس تئوری توابع لیاپانوف مورد بررسی قرار گرفته و اثبات می‌شود.دانشجو : امیر فرهاد احیاییاستاد راهنما: دکتر حسین بلندیاعضاء هیات داوری:  پروفسور محسن بهرامی؛ دکتر احمدرضا خوگر؛ دکتر محمد فرخی؛ دکتر محمدرضا جاهد مطلق؛ دکتر سید مجید اسماعیل‌زادهتاریخ دفاع:  یکشنبه   29/8/90    ساعت: 17   محل:     کلاس 303 دانشکده مهندسی برق

img_yw_news
یکشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۰ -

مصطفی شاه نظری

دانشکده مهندسی برق جلسه دفاعیه از پایان نامه دکترا269 مدلسازی و تخمین پارامترهای ژنراتور سنکرون با تحریک بدون جاروبکچکیده در این پایان‌نامه رفتار مجموعه ژنراتور-مبدل و چگونگی مدلسازی آن به طور کامل مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و آنگاه یک مدل ولتاژ پشت راکتانس ماشین سنکرون جهت اتصال به یکسوساز توسعه داده می‌شود. سپس با استناد به مدل ارائه شده برای ژنراتور سنکرون، یک مدل مقدار میانگین بهبود یافته برای مبدل استخراج شده که در آن تغییرات جریان خروجی یکسوساز طی دوره کلیدزنی در نظر گرفته می‌شود. در اینصورت در مقایسه با مدلهای موجود رفتار دینامیکی ولتاژ خروجی یکسوساز و نیز جریانهای ac در ورودی آن بهبود می‌یابد. در ادامه با پیاده‌سازی یک مجموعه آزمایشگاهی شامل ژنراتور سنکرون متصل به یکسوساز با بار القائی و انجام آزمایش‌هائی در شرایط مختلف اعتبار مدل ارائه شده برای یک مجموعه ژنراتور-مبدل سنجیده می‌شود. بر اساس این مدل، مدل مقدار میانگین یک ژنراتور سنکرون با تحریک بدون جاروبک استخراج و عملکرد آن از طریق مقایسه با مدل دقیق سوئیچینگ بررسی می‌گردد. سپس از آنجا که ولتاژ و جریان تحریک در ژنراتورهای بدون جاروبک قابل اندازه‌گیری نمی‌باشد، روشی برای تخمین کمیت‌های فوق با استفاده از فازورهای فضائی ارائه شده و در ادامه مدل فضای حالت این نوع ژنراتور با و بدون در نظر گرفتن اثر اشباع به منظور استفاده در الگوریتم تخمین پارامتر استخراج می‌شود. در انتها از الگوریتم فیلتر کالمن خنثی جهت تخمین پارامترهای مدل پیشنهاد شده برای ژنراتور سنکرون بدون جاروبک استفاده شده و اعتبار نتایج حاصل بر مبنای آزمایشهای متعددی که در یکی از واحدهای نیروگاه گازی درود انجام گرفته، بررسی می‌گردد.دانشجو : مصطفی شاه نظریاستاد راهنما:  دکتر ابوالفضل واحدیاستاد مشاور: دکتر جواد پشتاناعضاء هیات داوری:  دکتر حمید لسانی ؛ دکتر جعفر میلی منفرد دکتر سید محمد شهرتاش؛ دکتر علیرضا جلیلیان؛ دکتر داود عرب خابوریتاریخ دفاع: یکشنبه   22/8/90        ساعت:  15   محل:     کلاس 301 دانشکده برق

img_yw_news
شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۰ -

مهدی خدابنده

دانشکده مهندسی برق جلسه دفاعیه از پایان نامه دکترا269 اندازه‌گیری و کاهش نامعینی در مسائل استدلال شهودی با استفاده از ترکیب اطلاعات سنسوریچکیده در این رساله، موضوع نامعینی در ترکیب اطلاعات سنسوری به عنوان یکی از مسائل باز در حوزه ترکیب اطلاعات جهت ارزیابی مناسبی از نتایج ترکیب مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا، معیار نامعینی متراکم (AU) که برای تئوری دمپستر- شفر (DST) ارائه شده، به دو شکل مختلف تعمیم داده شده است تا قابل اعمال به تئوریهای ترکیب اطلاعات مبتنی بر مدلهای دیزرت- اسمارانداکی آزاد و هایبرید یعنی روشهایی مانند DSmT شامل DSmC و DSmH و نیز روشهای ترکیب بازتوزیع تعارض نسبی (PCR) باشد. این معیارهای نامعینی متراکم تعمیم‌یافته، GAU1 و GAU2 نامیده شده‌اند. ضرورتهای معیارهای نامعینی برای هر دو معیار تعمیم‌یافته مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین صورتهای اصلاح‌شده‌ای از معیار متراکم AU، و معیارهای متراکم تعمیم‌یافته GAU1 و GAU2 نیز ارائه شده‌اند. به علاوه یک چارچوب کاری سلسله‌مراتبی ترکیب اطلاعات با ناظر ارزیاب نامعینی با به‌کارگیری معیارهای توسعه داده شده، جهت تصمیم‌سازی کارآمدتر معرفی شده است. کارایی معیارهای نامعینی ارائه شده برای ارزیابی نامعینی در تئوری DSmT در چارچوب کاری ترکیب اطلاعات با طراحی دو آزمایش عملی، شامل تفکیک اجسام به کمک داده سنسور التراسونیک و مکانیابی اجسام با داده تصاویر دوربین مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است. نتایج ترکیب اطلاعات در این آزمایشها با توجه به مدل حاصل و روش ترکیب اطلاعات مناسب توسط معیارهای نامعینی از حیث میزان نامعینی، مورد ارزیابی قرار گرفته و تحلیل و بررسی دستاوردهای حاصل، کارآمدی معیارهای توسعه داده شده را مورد تأیید قرار داده است.دانشجو : مهدی خدابندهاستاد راهنما : دکتر علی رضا محمد شهریهیات داوری: دکتر بهزاد مشیری؛ دکتر حمیدرضا مؤمنی؛ دکتر محمدرضا جاهدمطلق؛ دکتر علی‌اکبر جلالی؛ دکتر محمد فرخیتاریخ دفاع: یک شنبه 1/8/90 ساعت: 17محل: پژوهشکده الکترونیک

img_yw_news
دوشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۰ -

خلیل منفردی

دانشکده مهندسی برق جلسه دفاعیه از پایان نامه دکترا269 طراحی مبدل دیجیتال به آنالوگ ولتاژ و توان پایین برای کاربردهای ویدیوییچکیده با توجه به موضوع رساله که طراحی یک مبدل دیجیتال به آنالوگ (DAC) هدایت جریانی ولتاژ و توان پایین برای کاربردهای ویدیویی می‌باشد، در این رساله ابتدا با نگاهی عام و مقایسه‌ای انواع مبدل‌های دیجیتال به آنالوگ و از جمله انواع با مشخصات بهبودیافته آن‌ها بررسی و مقایسه شده و برتری نوع مورد نظر برای کاربردهای دقت و سرعت بالا به اثبات رسیده است. آن‌گاه و از آن جا که این مبدل شامل دو بخش آنالوگ و دیجیتال بوده و گستردگی و تاثیر بخش آنالوگ بیش از بخش دیجیتال می‌باشد، بهبود بخش آنالوگ آن برای بهبود عملکرد کلی مبدل مورد تأکید قرار گرفته و در این راستا بهبود مشخصه‌های آینه جریان، بافر جریانی، و گلیچ‌زدا با موفقیت برای ساختارهای جدید پیشنهادی صورت گرفته و حاصل آن‌ها به صورت مقالاتی ارایه شده است. از دستاورد‌های این کار طراحی آینه‌های جریان با عملکرد بالا به عنوان یکی از مهم‌ترین اجزای مبدل‌های دیجیتال به آنالوگ هدایت جریانی می‌باشد. مقاومت خروجی بسیار زیاد (GΩ400)، ولتاژ تغذیه بسیار پایین (V9/0)، خطای انتقال جریان بسیار پایین (%3-10*3)، مقاومت ورودی بسیار پایین (Ω0058/0)، کمینه ولتاژهای ورودی و خروجی بسیار پایین به ترتیب V058/0 و V055/0، آفست و توان مصرفی بسیار پایین (aA4/0 و nW86)، گستره دینامیکی و پهنای‌باند بالا ( به ترتیب dB150 و MHz210) از جمله مشخصات بهبود یافته آینه‌های جریان طراحی شده در این تحقیق می‌باشند. از بین آینه‌های جریانی طراحی شده یکی از آنها که مناسب‌ترین نوع برای تامین گستره دینامیکی بالا، توان مصرفی پایین، مقاومت خروجی زیاد، دقت خوب و ولتاژهای کمینه اندک می‌باشد برای طراحی مبدل دیجیتال به آنالوگ هدایت جریانی موضوع این تحقیق انتخاب شد. دیگر بخش آنالوگ مهم و تعیین کننده DAC، بخش خروجی آن است که در تولید گلیچ و تامین سرعت و تعداد بیت نقش اساسی دارد و بنابراین در طراحی مبدل نهایی به بهبود این کیفیت‌ها در طبقه خروجی توجه خاصی شد. بهره‌گیری از آینه‌های جریان یاد شده با گستره دینامیکی و مقاومت خروجی زیاد و توان مصرفی کم و دقت خوب و ولتاژهای کمینه اندک و هم‌چنین سلول بافر جریانی جدید که ویژگی گلیچ‌زدایی فوق‌العاده‌ی آن ناشی از زمان نشست بسیار سریع، گلیچ‌زدایی محلی، و تقسیم آماری گلیچ می‌باشد هدف‌های فوق را به مقدار بسیار زیاد محقق نموده و منجر به طراحی مبدل هدایت جریان آنالوگ به دیجیتال بسیار سریع (GS/s2) با دقت 12 بیت و SFDR بالا (dB43/73)، گلیچ بسیار کم (PV.s42/0)، ولتاژ پایین (یک ولت) و توان کم (mW446/3) شد که به دلیل این ویژگی‌ها بسیار مناسب برای کاربردهای حالت آمیخته، HDTV و سرعت بالا است که در آنها انرژی گلیچ از اصلی‌ترین مشکلات محسوب می‌شود. این در حالی است که اکثر نمونه‌های موجود از مصرف توان بالا و گلیچ زیاد رنج می‌برند. برای انجام شبیه‌سازی‌ها از نرم‌افزار HSPICE تکنولوژی 0.18µm TSMC استفاده شده و نتایج شبیه‌سازی برای اثبات درستی کار آورده شده‌اند.دانشجو : خلیل منفردیاستاد راهنما : دکتر سید جواد ازهریهیات داوری: دکتر احمد آیت‌الهی؛ دکتر ستار میرزاکوچکی؛ دکتر سید ادیب ابریشمی‌فر، دکتر امید هاشمی‌پور؛ دکتر حسین قزل‌ایاغتاریخ دفاع: چهارشنبه 27/7/90 ساعت: 17محل: سالن سمینار پژوهشکده الکترونیک

img_yw_news
سه شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۰ -

سید حسین محسنی

دانشکده مهندسی برق جلسه دفاعیه از پایان نامه دکترا269 تحلیل، شبیه سازی و ساخت آنتن تک پنجره مونوپالس با پلاریزاسیون دایرویچکیده در این پایان نامه با توجه به آنکه اساسی ترین عنصر در بازدهی آنتن انعکاسی ، آنتن تغذیه است. سه نوع آنتن تغذیه بوقی مخروطی دو موده ، آنتن بوقی دندانه دار مارپیچ و آنتن دندانه دار دو موده مورد تحلیل و شبیه سازی قرار می گیرد. آنتن دندانه دار دو موده به دو بخش گلوگاه و ناحیه تشعشعی تقسیم می شود. ناحیه گلوگاه نقش اصلی در عدم تولید مود های ناخواسته و تزویج حداکثر مودهای موجبر دایروی باسطح همواربه ناحیه تشعشعی دندانه دار را دارد. بدین لحاظ این بخش، با دیدگاه انتشار تبدیل مود  به  و مود فرعی  ‌به مود   مورد تحلیل و شبیه سازی واقع می شود. با توجه به آنکه ناحیه تشعشعی، حامل دو مود جمع و تفاضل است، پارامترهای هندسی این ناحیه هم مورد بررسی قرار می گیرد .از آنجایی که وظیفه تفکیک مود تفاضل از مود جمع به عهده سیستم آنتن تغذیه است، یک جداکننده مود  ‌بهینه با حداقل اندازه و حجم مورد شبیه سازی واقع می شود. سیگنال دریافتی توسط ایستگاه ، دارای خاصیت پلاریزاسیون دایروی است . بدین لحاظ طراحی یک پلارایزر دایروی از نوع سپتوم بگونه ای که ارتفاع سپتومها توسط یک تابع بیان شود ، ارائه شده است. سه قطعه آنتن ، جداکننده مود  ‌و پلارایزر ساخته شده و نتایج اندازه گیری و شبیه سازی مقایسه شده اند.در انتها با استفاده از نتایج الگوی تشعشعی آنتن تغذیه، میدان دور و ضریب بازدهی آنتن انعکاسی به دوروش عددی و تحلیلی استخراج و رسم شده استدانشجو : سید حسین محسنی ارمکیاستاد راهنما : دکتر فرخ حجت کاشانیاستاد مشاوره: دکتر راشد محصلهیات داوری: دکتر کمجانی، دکتر خلج امیرحسینی، دکتر کامیاب، دکتر مقدسیتاریخ دفاع: دوشنبه 4/07/90 ساعت15:30محل: دانشکده برق

img_yw_news
شنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۰ -

مجید اردستانی

دانشکده مهندسی برق جلسه دفاعیه از پایان نامه دکترا 396 کدینگ وفقی ویدئو به روش توصیف چندگانه مقیاس‌پذیر و کاربرد آن در پیوند‌های توزیع‌شده همتا- به-همتاچکیده کدینگ به روش توصیف های چندگانه مقیاس پذیر براساس تجزیه موجک سه بعدی (T+2D)، ساختار منعطفی را برای جریاندهی ویدئو در شبکه های همتا-به-همتا فراهم می آورد. این شبکه ها دارای پیوند های باتلف و گره های ناهمگن با پهنای باند محدود می باشند. در این رساله، دو راهبرد مختلف به این منظور مطرح می شود که یکی برپایه قطعه بندی جریان بیت مقیاس پذیر ویدئو و محافظت ناهمسان از قطعات در برابر تلفات انتقال است و دیگری برپایه برش دادن جریان بیت هریک از واحدهای کدینگ می‌باشد. در راهبرد اول، مسأله یافتن طول زیربهینه قطعات جریان بیت مطرح می شود. برای این کار، یک رابطه تحلیلی میان اندازه بهینه هر دو قطعه متوالی تعیین می‌شود که حاصل تحلیل تابع هزینه مسأله بهینه سازی در حوالی نقطه کار بهینه و جستجوی هوشمندانه فضای حالت می‌باشد. این ایده، یک راه حل پیش رونده با هزینه محاسباتی کم و کارآیی یکسان با الگوریتم جستجوی محلی بدست می‌دهد.در راهبرد دوم، مسأله یافتن نقطه برش بهینه برای هر بلوک کد در هر توصیف مطرح می‌باشد که مسأله بسیار پیچیده‌ای است و نیاز به جستجوی کامل در یک فضای حالت بسیار بزرگ دارد. به منظور طراحی کدکننده وفقی با توصیف‌های چندگانه به دلخواه نامتوازن و با پیچیدگی کم، یک الگوریتم خوشه‌بندی ساده برای افراز بلوک‌های کد به تعداد محدودی از خوشه‌ها پیشنهاد می‌شود. این الگوریتم ساده و درعین حال کارآمد، بطور چشمگیری ابعاد ماتریس تخصیص افزونگی را کاهش می‌دهد، بگونه‌ای‌که می‌توان ماتریس تخصیص افزونگی بهینه را در سطح خوشه (دانه درشت) و بطور وفقی با استفاده از یک جستجوی ساده و کامل پیدا کرد. رهیافت خوشه‌بندی، کیفیت دیکدینگ را نسبت به چارچوب‌های همرده‌اش بهبود می‌بخشد. بعلاوه، روش خوشه‌بندی پیشنهادی به همراه یک مدل‌سازی تجربی از مشخصه نرخ-اعوجاج هر GOP، بطور تحلیلی قابل فرموله شدن با روابط بسته است و لذا امکان محاسبه پارامترهای بهینه کدینگ را با پیچیدگی کم برای پیاده سازی بلادرنگ فراهم می‌آورد.دانشجو: مجید روح اله اردستانیاستاد راهنما: دکتر سید علی اصغر بهشتیاستاد مشاور: دکتر شهریار کابلیاعضاء هیات داوری: دکتر وحید طباطباوکیلی؛ دکتر ابوالفضل فلاحتی؛ دکتربهمن ابوالحسنی؛ دکتر احسان  اله کبیر؛ دکتر حسن آقائی نیا  تاریخ دفاع: یکشنبه 20/06/90ساعت: 17محل: کلاس302- دانشکده مهندسی برق

img_yw_news
چهارشنبه ۲ شهریور ۱۳۹۰ -

اصغر طاهری

دانشکده مهندسی برق جلسه دفاعیه از پایان نامه دکترا 396 کنترل گشتاور موتور القایی با دو استاتور به منظور کاهش تلفات و ضربان گشتاورچکیده ماشین های القایی چند فاز به دلیل مزایایی نظیر قابلیت اطمینان بیش تر و ضربان گشتاور کمتر و غیره امروزه مورد توجه قرار گرفته اند. از معروف ترین این ماشین ها، ماشین القایی 6 فاز است. زمینه جدید در مورد کاربردهای این ماشین، بررسی بازده و افزایش آن است که اهمیت بالایی دارد و در مقالات کم تر به آن پرداخته شده است. افزایش بازده باعث افزایش طول عمر ماشین و نیز افزایش بهره‌وری و صرفه اقتصادی خواهد شد. ماشین القایی ۶ فاز به دلیل داشتن ۶۴ بردار فضایی ولتاژ دارای پیچیدگی بالایی در انتخاب کلیدزنی اینورتر خواهد بود. کاهش هارمونیک ها در ماشین القایی ۶ فاز بسیار مهم خواهد بود و روش‌های کلیدزنی مختلف تلفات هارمونیکی متفاوتی دارند. بهبود جدول کلیدزنی در روش کنترل مستقیم گشتاور ماشین القایی ۶ فاز برای کاهش تلفات هارمونیکی جریان و ولتاژ و ضربان گشتاور به ‌عنوان یک ایده جدید در این رساله مطرح گردیده است. ماشین‌های الکتریکی برای داشتن حداکثر بهره در بار نامی طراحی می‌شوند و وقتی بار یا سرعت ماشین کم‌تر از مقدار نامی باشد، راندمان ماشین کم می-شود. در این شرایط استفاده از یک روش مناسب برای کاهش تلفات و افزایش بهره بسیار مهم خواهد بود.  هدف اصلی در این رساله بهبود راندمان در کنترل مستقیم گشتاور و امتدادیابی شار روتور در ماشین القایی 6 فاز می‌باشد. بهبود بهره با استفاده از تغییر در روش کنترل با استفاده از دو روش جستجوی شار و مدل تلفات انجام می‌پذیرد. در این رساله از روش جستجوی شار برای بهبود راندمان ماشین استفاده گردیده است. هم‌چنین مدل مناسبی از تلفات در ماشین القایی 6 فاز برای استفاده در روش پیشنهادی و تأثیر تغییرات شار مرجع بر روی فرکانس استاتور در روش جستجوی شار ارائه گردیده‌اند. صرف‌نظر نمودن از تغییرات فرکانس در محاسبه تلفات هسته باعث ایجاد خطا در محاسبه تلفات هسته می‌گردد. مدل‌سازی تلفات در روش جستجوی شار پیشنهادی علاوه بر ماشین القایی  6 فاز در ماشین القایی 3 فاز نیز قابل استفاده می‌باشد.دانشجو: اصغر طاهریاستاد راهنما: دکتر عبدالرضا رحمتیاستاد مشاور: دکتر شهریار کابلیاعضاء هیات داوری: دکتر واحدی- دکتر ابریشمی‌فر- دکتر عرب‌خابوری- دکتر محمدیان- دکتر کیانی‌نژاد  تاریخ دفاع: چهارشنبه 12/06/90ساعت: 15محل: کلاس305- دانشکده مهندسی برق

img_yw_news
سه شنبه ۱ شهریور ۱۳۹۰ -

علی مصلی نژاد

دانشکده مهندسی برق جلسه دفاعیه از پایان نامه دکترا 396 طراحی بهینه و ساخت شتابدهنده رلوکتانسی خطی چند سطحهچکیدهتعیین دقیق منحنی تغییرات اندوکتانس موتور رلوکتانسی لوله‌ای خطی جهت مدل سازی دینامیکی از اهمیت بسزائی برخوردار است. در این رساله ابتدا روش دقیق برای محاسبه اندوکتانس های مینیمم و ماکزیمم پیشنهاد میشود. سپس نتایج حاصل از محاسبات ریاضی با نتایج مدلسازی به کمک 3D-FEM و نتایج آزمایشگاهی مقایسه می گردد. حال با توجه به منحنی تغییرات اندوکتانس موتور، مدلسازی دینامیکی آن با در نظرگرفتن حالتهای مختلف مانند تاثیر جریان گردابی(اثر هسته روی سیم پیچ) ، اثر پوستی، اثر مجاورتی و حالت نابرابری طول سیم پیچ و پرتابه و تغذیه با اینورتر منبع جریان و بررسی حالت قفل شوندگی(منحنی پایداری) انجام می گیرد. همچنین در این رساله ساختار جدیدی برای موتور رلوکتانسی لوله‌ای خطی جهت افزایش نیرو پیشنهاد می‌گردد. سپس منحنی تغییرات اندوکتانس موتور پیشنهادی محاسبه و توسط 3D-FEM اعتبارسنجی می‌شود. موتور فوق مورد مدل‌سازی دینامیکی قرار گرفته و نتایج آن با موتور با ساختار معمولی مقایسه می‌گردد. پس از ساخت این موتور و بررسی نتایج آزمایشگاهی و مقایسه آن با نتایج مدل‌سازی، اهداف اولیه این طرح به اثبات خواهد رسید.در این رساله راه‌کارهای افزایش راندمان موتور معرفی و سپس روش طراحی بهینه موتور رلوکتانسی لوله‌ای خطی(با دو فرض مختلف) به کمک فلوچارت ترسیم می‌شود که بکمک آن موتور نمونه آزمایشگاهی طراحی و ساخته می‌شود و نتایج آن مورد بررسی و مقایسه قرار می‌گیرد. در نهایت موتور رلوکتانسی لوله‌ای خطی پنج سطحه به همراه سیستم کنترلی- حفاظتی مربوطه ساخته و نتایج آزمایشگاهی ارائه و با نتایج مدلسازی دینامیکی مقایسه می گردد.دانشجو: علی مصلی نژاداستاد راهنما:  پروفسور عباس شولائیاعضاء هیات داوری:  پروفسور صادق واعظ زاده ؛ دکتر سیدحمید فتحی؛ دکترابوالفضل واحدی؛دکتر داوود عرب‌خابوری ؛دکتر علیرضا جلیلیانتاریخ دفاع: دوشنبه 14/06/90ساعت: 9محل: کلاس 303- دانشکده مهندسی برق

img_yw_news
سه شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۰ -

خوشنام شجاعی ارانی

دانشکده مهندسی برق جلسه دفاعیه از پایان نامه دکترا 396 کنترل تطبیقی- مقاومِ ربات های متحرک چرخ  دار غیرهلونومیکی در حضور نامعینی های پارامتری و غیر پارامتری با ملاحظات عملیچکیده در این رساله، مسأله کنترل ردیابی مسیر برای ربات های متحرک چرخ دار غیرهلونومیکی در حضور توأم نامعینی های پارامتری و غیر پارامتری مورد توجه قرار می گیرد. ترکیبی از کنترل های تطبیقی و مقاوم در قالب تکنیک های طراحی خطی سازی فیدبک ورودی- خروجی، کنترل پس گام و تکنیک های کنترل مبتنی بر لیاپانوف برای بازوهای ربات به کار گرفته می شوند تا مسأله ردیابی مسیرهای زمانی را برای ربات های متحرک غیرهلونومیکیِ نامعین حل کنند. ابتدا، یک کنترل کننده پس گام تطبیقی- مقاوم برای حل مسأله ردیابی کلیِ همه حالت های ربات متحرک برای هر شرط اولیه دلخواه پیشنهاد می شود. پیچیدگی طراحی کنترل کننده ردیابی بر اساس تکنیک پس گام انگیزه طراحی یک کنترل کننده ردیابی واحد ساده تر در فصل پنجم را فراهم می کند. بنابراین،  یک کنترل کننده خطی ساز فیدبک تطبیقی- مقاوم در جهت ارائه یک کنترل ردیابی واحد با حداقل پیچیدگی و با پارامترهای طراحی کمتر برای یک فرمول مجتمع از هر سه زیر سیستم سینماتیکی، دینامیکی و عملگرهای ربات در حضور نامعینی پیشنهاد می شود. نتایج شبیه سازی و پیاده سازی بر روی یک ربات متحرک واقعی برای ارزیابی کنترل کننده پیشنهادی ارائه می شوند. از آنجایی که اغلب ربات هایی که به صورت تجاری موجود هستند فاقد حسگرهای اندازه گیری سرعت می باشند، یک کنترل کننده ردیابی مسیر فیدبک خروجی در فصل ششم پیشنهاد می شود. این کنترل کننده تنها به اندازه گیری موقعیت تکیه دارد. برای طراحی این کنترل کننده از تکنیک های کنترل بازوهای ربات استفاده می شود. به همین سبب، یک مدل ورودی- خروجی جدید در این پایان نامه ارائه می شود که به طراح اجازه می دهد که از تکنیک های کنترل بازوهای ربات برای کنترل حرکت ربات های متحرک غیرهلونومیکی استفاده کند. نتایج شبیه سازی برای بررسی عملکرد ردیابی کنترل کننده ارائه می شود.دانشجو: خوشنام شجاعی ارانیاستاد راهنما:  دکتر علیرضا محمد شهریاستاد مشاور: دکترمحمد فرخیاعضاء هیات داوری:  دکتر جاهد مطلق ؛ دکتر جلالی؛ دکتر دوائی مرکزی؛ دکتر خاکی صدیق؛ دکتر موسویانتاریخ دفاع: چهارشنبه 02/06/90ساعت: 10 محل: کلاس305- دانشکده مهندسی برق

img_yw_news
یکشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۰ -

محمد مهدی عارفی

دانشکده مهندسی برق جلسه دفاعیه از پایان نامه دکترا 396 کنترل مقاوم تطبیقی کلاس خاصی از سیستم‌های پیچیده در حضور عدم قطعیت‌های متغیر با زمانچکیده در این رساله در ابتدا یک الگوریتم پایدارساز مقاوم تطبیقی برای سیستم‌های خطی‌پذیر فیدبک با نامعینی‌های خطی در پارامتر غیرمنطبق ارائه می‌گردد. برای این کار، یک کنترل‌کننده جدید بر اساس تئوری لیاپانوف ارائه می‌شود. این روش به گونه‌ای است که بدون نیاز به شرط مثلثی بودن نامعینی‌ها پایداری سیستم حلقه-بسته تضمین می‌گردد. روش ارائه شده منجر به همگرایی مجانبی حالت‌های سیستم حلقه-بسته برای نامعینی‌های متغیر با زمان کران‌دار می‌شود. به علاوه، روش مورد نظر به گونه‌ای بهبود یافته که بتوان الگوریتم مورد نظر را به سیستم‌های واقعی اعمال نمود. در این حالت، سیگنال‌های سیستم حلقه-بسته در نهایت کران‌دار یکنواخت می‌باشند. نتایج شبیه‌سازی برای دو مثال مختلف عددی و همچنین جهت سنکرون‌سازی سیستم‌های راسلر متغیر با زمان کارایی الگوریتم ارائه شده را نشان می‌دهد.در ادامه روشی برای پایدارسازی سیستم‌های نامعین غیرمنطبق با عدم قطعیت‌های غیر پارامتری ارائه می‌شود. این روش نیز مبتنی بر تئوری لیاپانوف می‌باشد و نامعینی‌های موجود در سیستم بصورت بر خط با استفاده از شبکه عصبی تقریب زده می‌شود. الگوریتم مورد نظر را می‌توان به سیستم‌های چند ورودی نیز اعمال نمود. نتایج شبیه‌سازی بر روی یک سیستم عملی هلی‌کوپتر برخاست و فرود عمودی و همچنین دو مثال نوعی دیگر نشان می‌دهد که الگوریتم پایدارساز ارائه شده کارایی بسیار مناسبی در مواجهه با نامعینی‌های غیرمنطبق دارد. در نهایت الگوریتم ارائه شده در بخش قبل با فرض در دسترس نبودن کلیه حالت‌ها با طراحی یک رویت‌گر برای تخمین حالت‌های سیستم و با طراحی یک الگوریتم تطبیقی-عصبی مبتنی بر روش لیاپانوف اکیداً حقیقی مثبت توسعه داده می‌شود. نتایج نشان می‌دهد در صورتی که شرط اکیداً حقیقی مثبت برای سیستم برقرار باشد می‌توان پایدارسازی را با استفاده از خروجی‌های در دسترس انجام داد.دانشجو: محمد مهدی عارفیاستاد راهنما: دکتر جاهد مطلقاعضاء هیات داوری: دکتر علی خاکی صدّیق، دکتر وحید جوهری مجد، دکتر محمّد فرخی، دکتر جواد پشتان، دکتر علی اکبر جلالیتاریخ دفاع: شنبه 29/5/90ساعت: 10 محل: کلاس305- دانشکده مهندسی برق

img_yw_news
شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۰ -

مجید حاجتی پور

دانشکده مهندسی برق جلسه دفاعیه از پایان نامه دکترا 396  طراحی مشاهده‌گر متغیر حالت در سیستم‌های غیرخطی براساس روش کلیدزنیچکیده امروزه مشاهده گر لغزشی به دلیل دارا بودن مزایای برجسته ای ازجمله بالا بودن سرعت تخمین و همچنین مقاومت در برابر عدم قطعیتها به عنوان روشی مبتنی بر ایده کلیدزنی، جایگاه مهمی در تحقیقات دارد. اما علی رغم وجود این مزایا، وجود مسأله حساسیت در برابر نویز اندازه گیری کیفیت عملکرد این روش را کاهش داده است. در این پایان نامه، تحلیل مشاهده گر لغزشی به عنوان روشی مبتنی بر کلیدزنی در سیستم‌های غیرخطی از دیدگاه سیستم فیدبک‌دار رله‌ای در جهت بهبود عملکرد آن انجام می‌شود. به‌عبارتی، براساس ساختار ارائه شده، رابطه بین فرکانس و اندازه نوسانات در مشاهده‌گر لغزشی با مشخصاتی مانند دقت، اثر‌پذیری از نویز اندازه‌گیری و پایداری، برای اولین بار تحلیل و استخراج می‌گردند.  برای همین منظور، سه مرحله طراحی در این تحقیق صورت گرفته است. در مرحله اول نشان داده می‌شود که با طراحی مناسب جبران‌ساز در حوزه فرکانس، می‌توان تاثیر نویز اندازه‌گیری در تخمین حالتها را کاهش داد. نشان داده می‌شود که این طراحی منجر به کاهش دقت در تخمین می‌گردد. در طراحی دوم با بکارگیری جبران‌ساز مناسب دقت تخمین افزایش داده‌شده و  نشان داده می‌شود که این طراحی منجر به افزایش تاثیرپذیری از نویز اندازه‌گیری می‌شود. در طراحی سوم به‌عنوان طراحی اصلی، با بکارگیری دو نوع جبران‌ساز و براساس طراحی فرکانسی صورت گرفته، کاهش تاثیری‌پذیری از نویز اندازه‌گیری همراه با عدم کاهش دقت تخمین انجام می‌شود. نتایج شبیه‌سازی‌ نشان از عملکرد مناسب روش‌های پیشنهادی در مقایسه با مشاهده‌گرهای لغزشی موجود دارد. کلمات کلیدی: مشاهده‌گر لغزشی، سیستم غیرخطی، فیدبک رله‌ای، بهره معادل رله، فرکانس نوسانات، نویز اندازه‌گیری، خطای تخمین، جبران‌ساز خطی، تحلیل فرکانسی.دانشجو: مجید حاجتی پوراستاد راهنما:  دکتر محمد فرخیاعضاء هیات داوری:  دکتر جواد پشتان ؛ دکتر محمدرضا جاهدمطلق؛ دکترامیرحسین دوائی  دکتر حمید خالوزاده؛ دکتر علی خاکی صدتاریخ دفاع: یکشنبه 30/5/90ساعت: 10 محل: کلاس305- دانشکده مهندسی برق

img_yw_news
شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۰ -

محمد امین امیری

دانشکده مهندسی برق جلسه دفاعیه از پایان نامه دکترا 396 پیاده‌سازی بهینه الگوریتم‌های رمزنگاری در تکنولوژی QCA چکیده اتوماتای سلولی کوانتومی، تکنولوژی جدیدی می‌باشد که باعث خواهد شد نقطه‌های کوانتومی برای محاسبات دیجیتال مورد استفاده قرار گیرند. سلول‌های کوانتومی می‌توانند تراکم جادهی و توان مصرفی را به نحوی شگرف بهبود بخشند. سلول‌های کوانتومی بجای اینکه اطلاعات باینری را بصورت سوئیچ‌های روشن/خاموش درآورند، آنها را بصورت نحوه قرار گیری بار در سلول کد می‌کنند. توان مصرفی، سطح مصرفی، تاخیر ، توان عملیاتی، فرکانس کار و مقاومت در برابر حملات، شش مورد مهم از پارامترهای اصلی ارزیابی میزان موفقیت یک پیاده‌سازی سخت‌افزاری از الگوریتم‌های رمزنگاری می‌باشند. استفاده از تکنولوژی اتوماتای سلولی کوانتومی جهت پیاده‌سازی سخت‌افزار الگوریتم‌های رمزنگاری، موجب خواهد شد تا موارد فوق بهبود قابل توجهی داشته باشند. طراحی سخت‌افزار و پیاده‌سازی الگوریتم‌های رمزنگاری A5/1 و Trivium از دسته الگوریتم‌های رمزنگاری رشته‌ای و الگوریتم‌های رمزنگاری 128 بیتی Serpent و Rijndael از دسته الگوریتم‌های رمزنگاری بلوکی، و شبیه‌سازی آنها در تکنولوژی QCA، با استفاده از 3 روش، به انجام رسیده است. روش‌های مورد بحث شامل موارد "پیاده‌سازی VHDL و شبیه‌سازی با ModelSim"، "پیاده‌سازی ماژولی QCA و شبیه‌سازی با QCADesigner" و "مدل‌سازی مدارات QCA با VHDL و شبیه‌سازی با ModelSim" است.دانشجو : محمد امین امیریاستاد راهنما : دکتر میرزا کوچکیاعضاء هیات داوری: دکتر رضا ابراهیمی آتانی ؛ دکتر فرشید رئیسی؛ دکتر احمد آیت‌اللهی؛ دکتر شهرام محمدنژاد؛ دکتر کریم محمدیتاریخ دفاع: دوشنبه 4/07/90 ساعت:13محل: کلاس 303 دانشکده برق

img_yw_news
چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۸۹ -

مهدی مرادیان

دانشکده مهندسی برق جلسه دفاعیه از پایان نامه دکترا 396 بهبود مشخصات تشعشعی آنتن شکافی طولی چکیده در این رساله روشی جهت حذف گلبرگهای مرتبه دوم یا پروانه­ای­ در آنتنهای شکافی طولی موجبری ارائه می­شود. جهت نیل به این هدف، آنتن شکافی جدیدی معرفی می­شود که این آنتن توسط موجبر تیغه­ای با تیغه زیگزاگ تغذیه می­گردد. بر خلاف آنتنهای شکافی طولی تغذیه شونده توسط موجبر مستطیلی که کنترل تشعشع آنتن با تغییر میزان آفست شکاف از خط مرکزی موجبر انجام می­شود، در آنتن پیشنهادی این مهم توسط تغییر عمق قسمت زیگزاگ صورت می­پذیرد، بنابراین آفست شکاف حذف شده و عملاً شکافها بر روی خط مرکزی موجبر قرار می­گیرند. جهت طراحی آنتن پیشنهادی، دو روش که یکی از آنها تحلیلی و روش دیگری نیمه تحلیلی است ارائه می­گردد. روش نیم­تحلیلی، بر اساس اطلاعات بدست آمده توسط نرم­افزار HFSS و برازش چند جمله­ایهای مناسب بر نتایج حاصل استوار است. در روش تحلیلی قسمت زیگزاگ با انحنای پله­ای شکل تقریب زده شده و میدانهای الکترومغناطیسی درون موجبر با تعریف پتانسیل عددی مناسب برای هر قسمت پله­ای شکل بطور مجزا و حل آن و در نهایت از کنار یکدیگر قرار دادن جوابهای پتانسیل عددی بدست می­آیند. با توجه به اطلاعات بدست آمده از هر دو روش تحلیلی و نیم تحلیلی روشی مشابه روش آقای الیوت جهت طراحی آنتن شکافی پیشنهادی ارائه می­شود. چندین آنتن آرایه خطی و مسطح طراحی و شبیه­سازی شد. نتایج شبیه­سازی بیانگر کاهش سطح گلبرگهای پروانه­ای به میزان بهتر از در آرایه شکافی خطی و کاهش سطح گلبرگهای پروانه­ای به میزان بهتر از در آرایه شکافی مسطح با زاویه پویش ماکزیمم در صفحه E است. دانشجو : مهدی مرادیان استاد راهنما : دکتر محمد خلج امیر حسینی استاد مشاور: دکتر مجید طیرانی اعضاء هیات داوری: دکتر فرخ حجت کاشانی ؛ دکتر همایون عریضی؛ دکتر هاشم واجد سمیعی دکتر جلیل راشد محصل ؛ دکتر منوچهر کامیاب تاریخ دفاع: دوشنبه 16/12/89 ساعت: 15-17 محل: کلاس 303 دانشکده برق

img_yw_news
چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۸۹ -

رضا شریفی

دانشکده مهندسی برق جلسه دفاعیه از پایان نامه دکترا 396 الگوریتم طراحی بهینه محدودسازهای ابررسانایی جریان خطا با استفاده از تصمیم‌گیری چند معیاره چکیده محدودساز‌های ابررسانایی جریان خطا از تجهیزات مهم حفاظتی در سیستمهای قدرت آینده هستند که به شکل سری در خطوط توزیع و انتقال قرار می‌گیرند. با توجه به خواص منحصر به فرد مواد در هنگام ابررسانایی، تاکنون ساختارهای متعددی برای محدودسازی جریان خطا با ابررسانا ارائه شده که مهمترین آنها محدودسازهای مقاومتی و القایی هستند. هدف این رساله ارائه الگوریتم طراحی بهینه محدودسازهای ابررسانایی مقاومتی و القایی به روش تصمیم‌گیری چند معیاره است. در این راستا بعد از ارزیابی جامع فعالیتهای انجام شده، مدل مناسبی از این محدودسازها که تمامی خصوصیتهای الکتریکی، حرارتی و مغناطیسی آنها را پوشش دهد برای تحلیل عملکرد آنها در شرایط طبیعی و هنگام خطا ارائه می‌شود تا پارامترهای مهم در تصمیم‌گیری شناسایی و انتخاب شوند. سپس رفتار انواع محدودسازهای مقاومتی، القایی، پل دیودی و هسته اشباع شده در هنگام خطا بررسی و در بخش تکمیلی دو ساختار القایی و ترکیبی جدید مبتنی بر اتوترانسفورماتور و یک ساختار مبتنی بر کلید مغناطیسی پیشنهاد شده و عملکرد آنها تحلیل می‌شود. در مرحله بعد با استفاده از روشهای تصمیم‌گیری چند معیاره مراحل طراحی بهینه محدودسازها با اهدافی مانند بهترین عملکرد محدودسازی، ایجاد کمترین تلفات و افت ولتاژ، کمترین تنشهای حرارتی و مکانیکی، پاسخ مناسب به خطاهای گذرا و کمترین هزینه تشریح و نتایج ارائه خواهد شد. برای این منظور یک الگوریتم تکمیلی فرااکتشافی برای بهینه‌سازی چند هدفه مبتنی بر الگوریتم سرد شدن تدریجی ارائه شده و در طراحی محدودسازهای مقاومتی و القایی استفاده می‌شود. همچنین برای انتخاب تعداد، مشخصات و محل محدودسازهای ابررسانایی، یک الگوریتم ترکیبی چند معیاره ارائه شده و نتایج اجرای آن برای سیستم استاندارد 30 شینه IEEE آمده است. مدلسازی الکتریکی- حرارتی محدودسازها و الگوریتمهای بهینه‌سازی در محیط PSCAD/EMTDC انجام شده و اعتبار مدل علاوه بر مراجع با نرم‌افزار اجزاء محدود FLUX/2D ارزیابی شده است. دانشجو : رضا شریفی استاد راهنما : دکتر حسین حیدری اعضاء هیات داوری: دکتر احمد غلامی، دکتر شهرام جدید، دکتر سید محمد شهرتاش دکتر نیما امجدی، دکتر حمید جوادی تاریخ دفاع: یکشنبه 8/12/89 ساعت: 17 محل: سالن سمینار پژوهشکده الکترونیک

img_yw_news
پنجشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۸۹ -

مصطفی سرلک

دانشکده مهندسی برق جلسه دفاعیه از پایان نامه دکترا 396 تشخیص نوع و شاخه محل خطای امپدانس بالا در شبکه‌های توزیع با ایجاد امضاء برای تشخیص الگو چکیده خطاهای امپدانس بالا به آن دسته از خطاهای تک‌فاز در سیستم‌های توزیع انرژی الکتریکی اطلاق می‌گردد که بدلیل پائین بودن سطح ولتاژ و بالا بودن مقاومت سطح تماس با هادی برق‌دار، جریان ناشی از آن دارای اندازه‌ای از حدود صفر تا 100 آمپر است. در این رساله، برای اولین بار از امضاء الکتریکی "شدت میدان مغناطیسی" به منظور بررسی پدیده خطای امپدانس بالا استفاده گردید. بررسی‌ها نشان داد که امضاء الکتریکی مذکور دارای حساسیتی به مراتب بیشتر از سیگنال ولتاژ و هم‌تراز با سیگنال جریان است، اما از نظر بهره‌برداری و هزینه به دلیل نصب بر روی تیر و استفاده از فقط یک حسگر بجای سه حسگر برای اندازه‌گیری برتری قابل توجهی نسبت به سیگنال جریان دارد. بر این اساس و مبتنی بر تکنیک‌های مدرن در سیستم شناسایی الگو، "نشانگر خطای امپدانس بالا" به منظور شناسایی شاخه محل خطای امپدانس بالا در شبکه‌های توزیع طراحی و معرفی گردید. در این رساله با استفاده از "رفتار دینامیکی" پدیده خطای امپدانس بالا و بکارگیری روش‌های مناسب در انتخاب و استخراج ویژگی، ویژگی‌های جدید در حوزه‌های مختلف زمان، فرکانس و زمان-فرکانس و برای سیگنال‌های جریان و شدت میدان مغناطیسی محاسبه و معرفی شده‌اند. بر اساس این ویژگی‌ها 6 طبقه‌بندی کننده مبتنی بر الگوریتم یادگیری "ماشین بردار تکیه‌گاه" در حوزه‌های مذکور طراحی شدند که با بکارگیری ویژگی‌های بدست آمده از تکنیک "ریخت شناسی محاسباتی" از نظر دقت و میزان پیچیدگی، اندازه‌های قابل قبولی برای شاخص‌های امنیت و قابلیت اتکا برای سیستم طبقه‌بندی مبتنی بر امضاء الکتریکی جریان و امضاء الکتریکی شدت میدان مغناطیسی بدست آمدند. از ویژگی‌های مهم این رساله، اتکای نتایج حاصل از آن به اطلاعات جمع‌آوری شده طی انجام آزمایش‌های واقعی در شبکه توزیع تهران در شرایط مختلف خطای امپدانس بالا است. کلمات کلیدی: حفاظت شبکه‌های توزیع، خطای امپدانس بالا، شناسایی الگو، امضاء الکتریکی دانشجو: مصطفی سرلک استاد راهنما: دکتر سید محمد شهرتاش اعضاء هیئت داوری: آقایان مهندس کاظمی، دکتر جمالی، دکتر آنالویی، دکتر حقی‌فام، دکتر خدرزاده تاریخ دفاع: چهارشنبه 11/12/89 ساعت: 15 محل: کلاس303- دانشکده برق

img_yw_news
دوشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ -

محمدرضا ذوقی

دانشکده مهندسی برق جلسه دفاعیه از پایان نامه دکترا مدیریت انتخاب حس‏گرها جهت افزایش کارایی شبکه‏های حس‏گر بی‏سیم در کاربرد رهگیری هدف چکیده شبکه‏های حس‏گر بی‏سیم متشکل از تعداد زیادی حس‏گرهای زمینی خودکار راه‏حل کم‏هزینه و مؤثری را برای مشاهده و دیده‏بانی دائمی از یک رخداد فیزیکی فراهم نموده‏اند. بخاطر توان محدود و غیرقابل شارژ در دسترس، برای تحقق چنین شبکه‏ای در یک گستره زمانی طولانی کنترل مصرف توان ضروری می‏باشد. از سوی دیگر، با توجه به آرایش متراکم حس‏گرها و مسأله افزونگی اطلاعات، نیازی به فعال بودن تمام حس­گرها در هر لحظه نیست. ‌بنابراین، در این پایان‏نامه مسأله مدیریت انتخاب حس­گرهای فعال در شبکه حس­گر بی­سیم بررسی می‏شود. با توجه به کاربرد رهگیری هدف و در دسترس بودن تخمین مکان هدف در هر لحظه زمانی و همچنین با فرض در اختیار داشتن اطلاعات مکانی حس‏گرها، معیار انتخاب حس­گرهای فعال نیز تنها مبتنی بر اطلاعات مکانی حس­گرها و هدف می‏باشد. براین اساس، تابع هزینه‏ای با استخراج همبستگی مکانی در شبکه حس­گر بی­سیم و محاسبه اعوجاج ناشی از استفاده از دسته­ای از حس‏گرها بجای فعال نمودن همه آنها پیشنهاد شده است. تابع هزینه دوم با تکیه بر مدل مشاهدات تعریف شده در معادلات فضای حالت برای رهگیری هدف و حداقل نمودن اندازه GDOP استخراج شده است. همچنین، چارچوبی کلی برای حل این توابع هزینه ارائه شده است که علاوه بر یافتن آرایش بهینه، تعداد حس‏گرهای فعال را نیز بصورت وفقی و با درنظر گرفتن شرایط و محدودیت­های ذکر شده در مسأله انتخاب می­نماید. ارزیابی روش­های پیشنهادی برای انتخاب حس­گرهای فعال در سه بخش توابع هزینه تعریف شده، روش­های حل مسأله انتخاب حس­گرها و پارامترهای ارزیابی شبکه و رهگیری هدف صورت گرفته است. در مورد تابع هزینه پیشنهاد شده برمبنای همبستگی مکانی مشاهده می‏شود که این تابع هزینه ازنظر حداقل تعداد حس­گرهای مورد نیاز برای اعوجاج مشخص و نیز حساسیت نسبت به تغییر پارامترها نسبت به توابع قبلی بهبود یافته است. همچنین روش­های پیشنهادی حل تابع هزینه با بار محاسباتی کمتر، ازنظر نزدیکی به حل بهینه قابل مقایسه می‏باشند. در نهایت مشاهده می‏شود که با توجه به کنترل تعداد حس‏گرهای فعال، ازنظر انرژی مصرفی شبکه و خطای رهگیری هدف بهبود حاصل می‏گردد. دانشجو : محمدرضا ذوقی استاد راهنما : دکترکهایی اعضاء هیات داوری: دکتر طباطباوکیلی؛ دکتر فلاحتی؛ دکتر ابوالحسنی؛ دکتر الفت؛ دکتر نوائی تاریخ دفاع: دوشنبه 25/11/89 ساعت: 17 محل: کلاس 214 - دانشکده برق

img_yw_news
چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۸۹ -

جعفر زارعی

دانشکده مهندسی برق جلسه دفاعیه از پایان نامه دکترا 396 تشخیص عیب برمبنای رویتگر مقاوم در یک فرآیند غیرخطی چکیده تشخیص عیب سیستم‌های کنترل پیچیده یکی از مهم‌ترین موضوع‌های تحقیقاتی بین مهندسان کنترل در طول نیم قرن گذشته می‌باشد. در سال‌های اخیر توجه محققان به سمت طراحی روش‌های مقاوم آشکارسازی و تشخیص عیب برای سیستم‌های خطی و غیرخطی جلب شده است. بسیاری از روش‌های پیشنهادی در این زمینه بر مبنای رویتگر حالت مقاوم است که می‌تواند تخمین صحیحی از حالت‌های سیستم با وجود دسته وسیعی از نامعینی‌های مدل‌سازی و اغتشاش را فراهم ‌کند. باید توجه داشت که تخمین حالت مقاوم نیاز به شرایط خاصی دارد، که پیاده‌سازی آن را محدود می‌کند. این موضوع برای سیستم‌های غیرخطی از پیچیدگی بالاتری برخوردار است. یکی از اهداف این رساله ارائه روشی است که دارای دقت مناسبی باشد و از طرفی نسبت به روش‌های ارائه شده تا کنون برای آشکارسازی مقاوم عیب سیستم‌های غیرخطی تا حد امکان ساده‌تر باشد. بدین منظور ابتدا یک روش غیرخطی با استفاده از الگوریتم فیلتر کالمن خنثی برای آشکارسازی عیب در سیستم‌های غیرخطی پیشنهاد می‌شود. در ادامه همگرایی فیلتر کالمن خنثی بررسی می‌شود و شرایط همگرایی محلی آن بدست خواهد آمد. برای نشان دادن قابلیت روش ارائه شده آن را به مدل غیرخطی یک فرآیند اعمال خواهیم نمود، و برتری آن را نسبت به روش‌هایی که از خطی‌سازی استفاده می‌کنند، مانند فیلتر کالمن تعمیم یافته، نشان خواهیم داد. از آنجا که این فیلتر به تنهایی قادر به حل مشکل عدم قطعیت در سیستم نمی‌باشد، به معرفی مفهوم ورودی ناشناخته خواهیم پرداخت و از رویتگرهای مشهور به رویتگر با ورودی ناشناخته برای آشکارسازی عیب همان سیستم غیرخطی که حول نقطه کار خطی شده است، استفاده خواهیم نمود. نشان داده خواهد شد که با در نظر گرفتن یک ورودی ناشناخته در سیستم و در نظر گرفتن اثر آن در طراحی رویتگر می‌توان اثر ورودی‌های ناشناخته یا عدم قطعیت در سیستم را از عیب جدا نمود. در ادامه رویتگر با ورودی ناشناخته خطی به حالت کلی‌تر تعمیم داده می‌شود و نشان داده خواهد که شد که می‌توان از الگوریتم ارائه شده توسط کالمن نیز برای محاسبه بهره رویتگر استفاده نمود. بنابراین چنانچه از روش‌های تعمیم یافته کالمن برای محاسبه بهره رویتگر در سیستم‌های غیرخطی؛ مانند فیلتر کالمن تعمیم یافته یا تبدیل خنثی، استفاده نمود می‌توان بدون خطی‌سازی به طراحی رویتگر با ورودی ناشناخته برای آشکارسازی عیب در سیستم‌های غیرخطی پرداخت. در ادامه همگرایی رویتگر طراحی شده بررسی خواهد شد و برای نشان دادن قابلیت آن به سیستم معرفی شده قبل اعمال خواهد شد. نشان داده می‌شود که رویتگر طراحی شده قادر است به خوبی بین اثر عیب و عدم قطعیت یا همان ورودی ناشناخته تمایز قائل شود. کلمات کلیدی: آشکارسازی و تشخیص مقاوم عیب، رویتگر با ورودی ناشناخته، تبدیل خنثی، رویتگر با ورودی ناشناخته غیرخطی دانشجو : جعفر زارعی استاد راهنما : دکتر پشتان اعضاء هیات داوری: دکتر جاهد مطلق؛ دکتر جلالی؛ دکتر سجادیان؛ دکتر مؤمنی؛ دکتر خالوزاده تاریخ دفاع: دو شنبه 2۵/11/89 ساعت: 17 محل: کلاس 30۵ دانشکده برق

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۸۹ -

حمید خدابخشی

دانشکده مهندسی برق جلسه دفاعیه از پایان نامه دکترا 396 تحلیل و شبیه سازی آثار امواج الکترومغناطیسی سیستم مخابرات سیار روی سر انسان چکیده در سال های اخیر با رشد سریع سیستم های مخابرات سیار، نگرانی ها نسبت به اثرات زیستی تابش RF گوشی های تلفن به شدت افزایش یافته است. جهت بررسی این اثرات، در این رساله، پس از مطالعه کلی اثرات زیستی امواج الکترومغناطیسی، در بخش نخست، یک روش تحلیلی جدید جهت بررسی اثرات متقابل آنتن دوقطبی نیم موج و مدل کروی شش لایه سر معرفی گردیده است. در این روش یک فرم ساده برای تابع شبه گرین کره شش لایه بدون تلف بر مبنای انتگرال سامرفلد و اصل جمع آثار ارائه شده است. سپس روش منابع کمکی جهت مدل سازی آنتن دوقطبی نیم موج، استفاده شده است. نتایج عددی جهت محاسبه SAR محلی و الگوی تابشی آنتن در فرکانس های 900 و 1900 مگاهرتز ارائه شده است. در بخش دوم یک روش عددی سریع برای مساله تزویج متقابل مدل کروی سر با آنتن PIFA بر مبنای روش CIE/MoM جهت مطالعه اثرات مدل سر روی مشخصات آنتن ارائه شده است. در روش CIE/MoM ، یک معادله انتگرالی MPIE برای جریان سطحی آنتن PIFA و یک معادله انتگرالی میدان الکتریکی حجمی ( VEFIE ) برای کره سر استخراج گردیده است. پس از یافتن توزیع جریان آنتن و میدان الکتریکی القا شده در سر، امپدانس ورودی آنتن، توان جذب شده، الگوی تابشی آنتن محاسبه شده است. در بخش سوم، تشعشعات یک گوشی موبایل شامل آنتن پچ دو باندی در وضعیت تماس با مدل آناتومیک سر، با روش FDTD شبیه سازی شده و توزیع میدان الکتریکی و SAR محلی و SAR متوسط یک گرم نمایش داده شده است. در ادامه، افزایش دمای بافت های سر در اثر تشعشع گوشی موبایل با گسسته سازی معادله زیست- حرارتی تخمین زده شده است. مشاهده شد حداکثر افزایش دما در ناحیه مغز خیلی کمتر از مقادیر مجاز افزایش دما در بافت مغز می باشد. جهت راست آزمایی روش ارائه شده، آنتن مذکور در مجاورت فانتوم کروی سر شبیه سازی شده و با نرم افزار XFDTD و CST مقایسه گردیده است. دانشجو : حمید خدابخشی استاد راهنما : دکتر احمد چلداوی اعضاء هیات داوری: دکتر کمره ای؛ دکتر عریضی؛ دکتر راشد محصل؛ دکتر کمجانی؛ دکتر صراف شیرازی تاریخ دفاع: چهارشنبه 20/11/89 ساعت: 16 محل: کلاس 305 دانشکده برق

img_yw_news
شنبه ۴ دی ۱۳۸۹ -

شمس اله سالمیان

دانشکده مهندسی برق جلسه دفاعیه از پایان نامه دکترا 396 طراحی و مدلسازی تکرارکننده کوانتومی در مخابرات کوانتومی راه دور چکیده در یک سیستم مخابرات کوانتومی، اطلاعات کوانتومی از یک نقطه به نقطه‌ای دیگر ارسال می‌گردند. توزیع و کنترل درهم‌تنیدگی در مقیاس جهانی از ملزومات مخابرات کوانتومی راه دور است. هم‌اکنون تنها سیستم کوانتومی مناسب برای مخابرات کوانتومی راه دور فوتون‌ها هستند. یکی از مشکلات طرح‌های مبتنی بر فوتون، تلفات فوتون و پدیده ناهمدوسی در کانال کوانتومی است. این موضوع فاصله قابل عبور برای تک فوتون را به حدود چند ده کیلومتر در فیبرهای سیلیکایی محدود می‌کند. این مشکل را می‌توان با تقسیم فواصل طولانی به فواصل کوتاه‌تر بر طرف کرد، به‌ طوری که بتوان درهم‌تنیدگی را در این فواصل کوتاه‌تر حفظ کرد. سیستمی که این وظیفه را به عهده دارد، تکرارکننده کوانتومی نامیده می‌شود‌‌. در این پایان‌نامه، طراحی تکرارکننده کوانتومی انجام می‌شود‌‌ و اجزاء آن معرفی می‌گردند. ارتباط میان اجزاء تشکیل دهنده و نحوه عملکرد تکرارکننده کوانتومی تشریح می‌شود‌‌. در ادامه طراحی، شبیه‌سازی و پیاده سازی برخی از زیر بخش های تکرارکننده کوانتومی انجام می‌شود‌‌. دو روش مجزا یکی مبتنی بر مدارهای مجتمع نوری و دیگری مبتنی بر ادوات نور خطی برای واحد تولید کننده زوج درهم‌تنیده ارائه می‌شود‌‌. در روش مبتنی بر مدارات مجتمع نوری، از موج‌برهای توری استفاده می‌شود و زوج فوتون‌های درهم‌تنیده‌ای با طول‌موج‌های 692 نانومتر و 950 نانومتر تولید می‌شود. روش مبتنی بر ادوات نور خطی برای تولید زوج فوتون درهم‌تنیده، در محیط آزمایشگاه به‌ طور تجربی پیاده‌سازی می‌شود‌‌. در این سیستم تولید کننده زوج فوتون درهم‌تنیده، طول‌موج لیزر 405 نانومتری به کریستال غیرخطی BBO تابانده شده و تعداد 88 زوج فوتون درهم‌تنیده در طول موج 810 نانومتر در بازه زمانی 30 ثانیه تولید و اندازه‌گیری شده است. از سوی دیگر، گیت‌های کوانتومی نظیر NOT و CNOT به روش مدارهای موج نوری طراحی و شبیه‌سازی شده و با استفاده از آنها روشی برای مبادله حالات کوانتومی ارائه می‌گردد. شکافنده پلاریزاسیونی پرتو به عنوان یک عنصر کلیدی در اندازه گیری حالات بل استفاده می‌شود‌‌. با استفاده از روش های مدار مجتمع نوری، طرحی تحت عنوان فیلتر پلاریزاسیونی ارایه می‌شود‌‌ که عملکرد آن معادل شکافنده پلاریزاسیونی پرتو است. توزیع درهم‌تنیدگی کوانتومی به عنوان زیربنای اصلی تکرارکننده کوانتومی و مخابرات کوانتومی مطرح است. پروتکل جدیدی برای توزیع درهم‌تنیدگی ارائه خواهد شد که قابلیت کشف و تصحیح خطای تغییر کیوبیت در کانال کوانتومی را داراست.دانشجو: شمس اله سالمیاناستاد راهنما: دکتر شهرام محمدنژاد اعضاء هیات داوری: دکتر ستار میرزاکوچکی؛ دکتر علی صدر؛ دکتر سید ادیب ابریشمی فر؛ دکتر محمد حکاک؛ دکتر علیرضا ملاح زاده تاریخ دفاع: چهارشنبه 8/10/89 ساعت: 13 محل: کلاس 305 دانشکده برق

img_yw_news
شنبه ۱ آبان ۱۳۸۹ -

محمودرضا شاکرمی

دانشکده مهندسی برق جلسه دفاعیه از پایان نامه دکترا 396 طراحی و هماهنگی کنترل‌کننده‌های نوسانات بین‌ناحیه‌ای در سیستم‌های قدرت تحت استرس چکیده امروزه به‌دلیل شرایط بارگذاری شدید سیستم‌های قدرت نزدیک به مرزهای پایداری مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند که در اصطلاح آنها را سیستم‌های قدرت تحت استرس می‌نامند. در سیستم‌های قدرت چند ناحیه‌ای تحت استرس ، هنگام بروز یک اغتشاش ممکن است نوساناتی با میرایی ضعیف با فرکانسی در محدوده 2/0 تا 8/0 هرتز ایجاد شود که نوسانات بین‌ناحیه‌ای گفته می‌شوند. SSSC یکی از ادوات FACTS نسل جدید است که بر‌خلاف سایر ادوات FACTS توجه کمتری روی آن جهت میرایی نوسانات بین‌ناحیه‌ای شده است. به همین دلیل در این رساله یک مدل دینامیکی مناسب برای سیستم‌های قدرت چند ماشینه با حضور پایدارساز مبتنی برSSSC ارائه شده است. در این مدل زاویه ولتاژ تزریقی به عنوان یک متغیر حالت فرض شده است. با این کار پیچیدگی مدل‌های قبلی برطرف گردیده است. یک روش مبتنی بر برنامه‌ریزی ریاضی مرتبه دوم جهت طراحی و هماهنگی پایدارساز مبتنی برSSSC و PSSها ارائه شده است. در این روش بهره و فاز پایدارساز بطور همزمان محاسبه می‌گردند. با درنظر گرفتن شرایط بهره‌برداری مختلف مؤثر بطور همزمان، روش ذکر شده برای طراحی مقاوم پایدارساز مبتنی برSSSC تعمیم داده شده است. سیستم های قدرت 4، 6 و 50 ماشینه جهت شبیه‌سازی انتخاب شده و موارد ذکر شده روی این سیستم‌ها پیاده‌سازی شده‌اند. دو کانال کنترل دامنه و کنترل فاز جهت اعمال پایدارساز مبتنی برSSSC معرفی شده و اثر آنها روی میرایی نوسانات بین‌ناحیه‌ای در سیستم‌های قدرت چند ماشینه نمونه مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد پایدارسازSSSC در کانال کنترل فاز نقش مؤثرتری روی میرایی نوسانات بین‌ناحیه‌ای دارد. مطالعات نشان می‌دهد در سیستم‌های قدرت تحت استرس تداخل بین مودها نقش اساسی در رفتار سیستم و همچنین عملکرد پایدارسازها دارد. در این رساله روش سری مودال برای یک سیستم قدرت مجهز به پایدارسازSSSC تعمیم داده شده است. تداخل مود بین‌ناحیه‌ای با مودهای کنترلی ناشی از پایدارسازهای مبتنی برSSSC ، همچنین اثر تداخل مودها روی عملکرد پایدارسازهایSSSC در سیستم‌های قدرت چند ماشینه نمونه مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد به ازای برخی شرایط بهره‌برداری مودهای اساسی با همدیگر تداخل نموده، میرایی مود بین‌ناحیه‌ای را کاهش داده و سیستم ناپایدار می‌گردد. یک روش جهت طراحی پایدارسازSSSC و هماهنگی آن با PSS جهت بهبود میرایی نوسانات بین‌ناحیه‌ای با در نظر گرفتن تداخل مودها ارائه و روی سیستم‌های قدرت 4 و 50 ماشینه IEEE پیاده‌سازی شده است. نتایج نشان می‌دهد در برخی موارد می‌توان با کاهش تداخل بین مودها، علاوه بر بهبود میرایی نوسانات بین‌ناحیه‌ای حد پایداری گذرای سیستم را بهبود بخشید.دانشجو : محمودرضا شاکرمی استاد راهنما : جناب آقای مهندس احد کاظمی اعضاء هیات داوری: : دکتر حیدر علی شایانفر؛ دکتر محسن کلانتر؛ دکتر علیرضا جلیلیان؛ دکتر محمد توکلی بینا؛ دکتر سید حسین حسینیانتاریخ دفاع: چهارشنبه 5/8/89 ساعت: 17محل: کلاس شماره 305 دانشکده برق

img_yw_news
چهارشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۸۹ -

سید جواد سید مهدوی چابک

دانشکده مهندسی برق جلسه دفاعیه از پایان نامه دکترا 396 طراحی مدارهای دیجیتال قابل اطمینان در سخت‌افزارهای تکامل‌پذیر چکیده قابلیت اطمینان در حال حاضر معیار جدیدی در طراحی مدارها محسوب می‌شود. طراحی مدارهای مطمئن نیازمند روش‌هایی موثر برای ارزیابی قابلیت اطمینان مدار مستقل از فناوری ساخت می‌باشد. در سال‌های اخیر با توجه به پیشرفت مناسب در ساخت سخت‌افزارهای تجدید ساختار پذیر، روش تکاملی برای طراحی مدارها مورد توجه قرار گرفته است. هدف این رساله بهبود قابلیت اطمینان مدارهای دیجیتال به روش تکاملی می‌باشد. ابتدا یک محیط مناسب برای طراحی تکاملی مدارهای دیجیتال ترکیبی و ترتیبی پیشنهاد شده است که ساختار کروموزوم مناسب برای اعمال عملگرهای تکامل، استفاده از فایل VHDL کلی برای شبیه‌سازی بدون وقفه مدار و امکان دسته‌‌بندی عناصر پایه برای کاهش فضای جستجوی الگوریتم ژنتیک از ویژگی‌های جدید آن می‌باشد. در ادامه روش‌ تک‌مرحله‌ای بهبود یافته برای ارزیابی قابلیت اطمینان مدارهای دیجیتال ترکیبی و روش‌ جدید چند‌مرحله‌ای برای ارزیابی قابلیت اطمینان مدارهای دیجیتال ترتیبی ارائه شده است که با استفاده از آنها در محیط تکامل، امکان بهبود قابلیت اطمینان مدارهای دیجیتال میسر می‌گردد. نتایج نشان می‌دهند روش تک‌مرحله‌ای بهبود یافته روشی قابل اعتماد و سریع برای تحلیل قابلیت اطمینان مدارهای ترکیبی می‌باشد و می‌تواند در یک مدار پیچیده با تعداد زیاد انشعاب‌های بازگشتی نظیر C1355 حداکثر خطا را در نرخ خرابی گیت 0.1 از 50 درصد به 7 درصد کاهش دهد. در روش چند مرحله‌ای نیز برای یک مدار ترتیبی با تعداد 150 گیت و 4 فلیپ‌فلاپ D ، متوسط خطای مطلق در محاسبه قابلیت اطمینان همه گره‌های مدار در حدود 5 درصد خواهد بود. روش پیشنهادی علاوه بر بهبود قابلیت اطمینان مدار می‌تواند به طور همزمان موارد دیگر نظیر مصرف توان، سرعت و سطح تراشه را نیز با اولویت کمتر نسبت به قابلیت اطمینان بهینه‌سازی نماید. اعمال روش پیشنهادی بر مجموعه‌ای از مدارهای استاندارد نشان داد که این روش می‌تواند مدارهایی تولید کند که قابلیت اطمینان آنها به مراتب ( به طور متوسط در حدود 20 درصد) از مدارهای اولیه بیشتر باشد. به هر حال مسأله مقیاس‌پذیری باعث می‌شود روش پیشنهادی را فقط بتوان برای مدارهای دیجیتال پایه نظیر مالتی‌پلکسرها، دیکدرها و فلیپ‌فلاپ‌ها به کار گرفت. دانشجو : سید جواد سید مهدوی چابک استاد راهنما : دکتر کریم محمدی اعضاء هیات داوری: دکتر حسن طاهری ؛ دکتر احمد خادم زاده؛ دکتر شهریار برادران شکوهی؛ دکتر شهریار شاه‌حسینی؛ دکتر ستار میرزاکوچکی تاریخ دفاع: چهارشنبه 24/6/89 ساعت: 16:30 محل: سالن سمینار دانشکده برق

img_yw_news
سه شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۸۹ -

مجتبی برخورداری یزدی

دانشکده مهندسی برق جلسه دفاعیه از پایان نامه دکترا 396 کنترل سیستم‌های هیبرید با زیرسیستم‌های غیرخطی افاین و کلیدزنی مقید چکیده در این رساله، طراحی کنترل‌کننده برای دسته‌ی خاصی از سیستم‌های هیبرید غیرخطی مورد توجه قرار گرفته است. پیچیدگی رفتار سیستم‌های هیبرید ناشی از اندرکنش دینامیک‌های پیوسته و رویداد گسسته است. سیستم‌های هیبرید غیرخطی که دینامیک‌های پیوسته‌ی غیرخطی دارند، رفتارهای پیچیده‌تری نسبت به سیستم‌های هیبرید خطی بروز می‌دهند. پایدارسازی این سیستم‌ها مسأله‌ای پرچالش است. طراحی کنترل‌کننده شامل طراحی قانون کلیدزنی و طراحی قانون کنترل پیوسته می‌باشد. وجود قید بر سیگنال کلیدزنی می‌تواند طراحی کنترل‌کننده‌ را پیچیده‌تر کند. ‎ ایده‌ی خطی‌سازی مودال فیدبک حالت، به عنوان راهکاری برای ساده‌سازی نسبی فرایند طراحی کنترل‌کننده، پیشنهاد شده است. هدف تبدیل سیستم‌ غیرخطی سوئیچ‌شونده‌ به سیستم‌ خطی سوئیچ‌شونده‌ی کنترل‌پذیر معادل می‌باشد. در همین راستا، مفهوم خطی‌سازی فیدبک حالتِ تسهیل شده معرفی و شرایط وجود آن اثبات شده است. با استفاده از این مفهوم و ابزارهای ریاضی مناسب در هندسه‌ی دیفرانسیلی، ایده‌ی خطی‌سازی مودال فیدبک حالت برای دسته‌ی وسیعی از سیستم‌ها گسترش یافته است. در واقع، شرایط لازم و کافی برای خطی‌پذیری مودال فیدبک حالت سیستم‌های غیرخطی سوئیچ‌شونده‌ی افاین در حالت کلی که محدودیتی روی درجه‌ی دینامیکی زیرسیستم‌ها یا تعداد آنها وجود ندارد، بدست آمده است. همچنین، شرایطی با امکان ارزیابی ساده‌تر برای بعضی حالت‌های خاص بدست می‌آید. به علاوه، روشی برای طراحی کنترل‌کننده برای سیستم‌های غیرخطی سوئیچ‌شونده با ساختار خطی-جزئی مثلثی پیشنهاد شده است . به منظور تکمیل اهداف طراحی، روشی برای پایدارسازی دسته‌ای از سیستم‌های خطی سوئیچ‌شونده با درنظر گرفتن قید روی توالی کلیدزنی پیشنهاد شده است. در این روش از خواص هندسی زیرسیستم‌ها و تئوری گراف استفاده می‌شود. ضمن اثبات شرایط وجود پاسخ، الگوریتمی پیشنهاد شده که توانایی بدست آوردن کلیه‌ی پاسخ‌های ممکن را دارد . دانشجو : مجتبی برخورداری یزدی استاد راهنما : دکتر محمدرضا جاهدمطلق اعضاء هیات داوری: دکتر علی‌اکبر افضلیان؛ دکتر علی خاکی صدیق؛دکتر جواد پشتان؛ دکتر علی‌اکبر جلالی؛ دکتر محمد فرخی تاریخ دفاع: یکشنبه ۷/۶/۸۹ ساعت: ۱۴ محل: سالن سمینار دانشکده برق

img_yw_news
یکشنبه ۲۰ تیر ۱۳۸۹ -

محمدحسین خانزاده

دانشکده مهندسی برق جلسه دفاعیه از پایان نامه دکترا مدل­سازی دینامیک مولد شارفشرده مارپیچی چکیده مولدهای شارفشرده، وسایلی هستند که انرژی ذخیره شده در یک ماده منفجره را به انرژی الکتریکی تبدیل می­نمایند. این مولدها قادرند پالس­های ولتاژ و جریانی با دامنه چندده کیلوولت و چندصد مگاآمپر تولید نمایند. انواع مختلفی از این مولد ها در پنج دهه گذشته ساخته شده و مورد آزمایش قرار گرفته­اند. مناسب­ترین نوع آن­ها برای تولید پالس ­ های جریان ، مولد مارپیچی است . این مولد قادر است پالس­های جریان با انرژی زیاد را به بارهای با امپدانس زیاد ارائه نماید. ازاین­رو، برای استفاده در بسیاری از منابع توان پالسی مناسب است. دراین رساله مدل­سازی دینامیک مولدهای شارفشرده مارپیچی با استفاده از روش فیلامانی دو بعدی ارائه شده است. معادلات حالت مولد که با اعمال این روش بدست می­آید، به کمک روشی مبتنی بر مفهوم ماتریس دینامیک حل شده است. مهم­ترین عامل تلفات در مولدهای مارپیچی ، تلف شار ناشی از پدیده پرش­از­حلقه است. برای محاسبه تلف شار ناشی از این پدیده ، روش جدیدی ارائه شده است. همچنین با استفاده از مدل­سازی فیلامانی در حوزه فرکانس ، اثرات جریان گردابی در این مولدها منظور شده است. مقاومت­های یک مولد مارپیچی به­علت ایجاد جریان­های گردابی در هادی­ها، تابع فرکانس هستند. از این رو برای محاسبه آنها دانستن فرکانس کار مولد ضروری است. از طرفی این مولد وسیله­ای پالسی است و تعیین فرکانس کار آن به­طور صریح میسر نیست. معمولا پارامترهای مولد در یک فرکانس متوسط محاسبه می­شود ولی ما در اینجا یک فرکانس معادل برای این منظور معرفی نموده و روشی را برای محاسبه آن ارائه کرده­ایم. برای اعتبارسنجی مدل­سازی و شبیه­سازی­های انجام شده ، چند نمونه آزمایشگاهی از مولد مارپیچی ساخته شد و مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج شبیه­سازی و آزمایشگاهی تطابق قابل قبولی با هم دارند. دانشجو : محمدحسین خانزاده اساتید راهنما : دکتر عباس شولایی، دکتر یوسف علی­نژاد اعضاء هیات داوری: دکتر مجتبی میرسلیم؛ دکتر صادق واعظ­زاده، دکتر همایون عریضی، دکتر حیدرعلی شایانفر، دکتر علیرضا جلیلیان تاریخ دفاع: یک­شنبه 13/4/89 ساعت: 10 صبح محل: سالن سمینار دانشکده برق

img_yw_news
سه شنبه ۱۵ تیر ۱۳۸۹ -

نصور باقری

دانشکده مهندسی برق جلسه دفاعیه از پایان نامه دکترا 396 تحلیل و طراحی توابع درهم‌ساز رمزنگاری چکیده در این رساله، تحلیل و طراحی توابع درهم‌ساز رمزنگاری مد نظر قرار می گیرد. برای رسیدن به طراحی مورد نظر ابتدا به تحلیل الگوهای موجود پرداخته می‌شود. تحلیل‌های انجام شده گستره وسیعی از حملات را برای بعضی از ساختارهای درهم ساز و توابع فشرده ساز موجود معرفی می کند. نتایج این تحقیق منجر به ارائه حملات برخورد، پیش تصویر و پیش تصویر دوم برای تابع درهم‌ساز CRUSH و حملات برخورد چند گانه برای ساختارهای ZIPPER-HASH ، MFRH و SFRH می‌شود. همچنین، امنیت تابع فشرده ساز الگوریتمهای استاندارد درهم‌سازی موجود که متعلق به خانواده MDx هستند، در برابر حملات مبتنی بر تئوری اطلاعات ارزیابی می‌شود و نشان داده می‌شود که این ساختارها امنیت لازم در برابر پیش تصویر را ندارند. تفاوت ناپذیری توابع درهم‌ساز از پیشگوی تصادفی نیز مد نظر قرار می گیرد و به معرفی یک مفهوم جدید در حوزه تفاوت ناپذیری پرداخته می‌شود که منجر به تفاوت ناپذیری ساختارهای درهم ساز تکرار شونده با بردار اولیه متغیر می‌شود. این به این معنی است که در مدل ارائه شده کاربر می تواند آزادانه مقدار بردار اولیه را انتخاب کند و آسیبی متوجه تابع درهم ساز نشود. این کار مزایای بسیار زیادی دارد، از جمله بهبود سرعت درهم سازی پیامهای کوتاه تا دو برابر و استفاده در تصادفی سازی توابع درهم ساز. همچنین، یک ساختار درهم ساز تکرار شونده ارائه می‌شود که با فرض امن بودن تابع فشرده ساز آن از امنیت کامل در برابر حملات شناخته شده برخوردار است. برای طراحی تابع فشرده‌ساز یک مدل جدید ارائه می‌شود که دارای امنیت قابل اثبات است. در این مدل، طراحی یک تابع فشرده ساز منوط به وجود یک جایگشت ایده‌ال می شود و اثبات می شود که با داشتن یک جایگشت ایده‌ال می توان یک تابع فشرده ساز ایده‌ال ساخت. همچنین، بر اساس مدل طراحی شده یک تابع فشرده‌ساز اختصاصی طراحی می‌شود که از امنیت مناسبی برخوردار است. دانشجو : نصور باقری استاد راهنما : دکتر مجید نادری استاد مشاور: دکتر بابک صادقیان اعضاء هیات داوری: دکتر وحید طباطبا وکیلی ؛ دکتر هادی شهریار شاه حسینی؛ دکتر علی اصغر بهشتی شیرازی ؛ دکتر محمود احمدیان؛ دکتر ترانه اقلیدس؛ تاریخ دفاع: دوشنبه 21/4/89 ساعت: 17 محل: سالن سمینار دانشکده برق

img_yw_news
سه شنبه ۸ تیر ۱۳۸۹ -

معصومه شفیعیان بجستانی

دانشکده مهندسی برق جلسه دفاعیه از پایان نامه دکترا 396 طراحی پخشاگری مطلوب با استفاده از تابع تبدیل محیط و روش موجی عددی چکیده طراحی آکوستیک اتاق ها اهمیت فوق العاده ای در بهبود ویژگی های عینی و ذهنی صدا در این مکان ها دارد. یکی از گامهایی که در بهبود طراحی آکوستیکی اتاق ها می تواند برداشته شود، مدل سازی قبل از ساخت می باشد. روش المان مرزی دقیق ترین روش پیش بینی میدان صدای آکوستیکی داخل اتاق است. دراین رساله برای مدل سازی آکوستیک اتاق از روش المان مرزی که دقت بسیار بالایی دارد استفاده شده است. برای راست آزمایی نتایج مدل سازی، اندازه گیری هایی نیز در محیط واقعی انجام شد که درستی و دقت نتایج مدل سازی BEM را تأیید می کنند. یکی از اهداف این رساله تحقیق درباره میزان و محل نصب پخشاگرها در یک اتاق می باشد، تا بدینوسیله بتوان به طراحی بهینه برای نزدیک شدن به شرایط میدان صدای پخشا پرداخت. اگر چه اصول طراحی پخشاگرها بخوبی شناخته شده است اما مسئله مهم چگونگی ترکیب و جایگذاری پخشاگرها و سایر مواد جاذب و بازتاب دهنده در یک اتاق می باشد. در حال حاضر میزان و نحوه جایگذاری پخشاگرها در یک اتاق بصورت تجربی و شهودی توسط طراحان تعیین می شود و معیار و اساس علمی دقیقی برای انجام این مهم وجود ندارد. هدف دیگر رساله بررسی اثر مشخصه جهتی منبع بر میدان صدای داخل اتاق است. این تحقیقات برای دو اتاق مستطیلی کوچک و متوسط انجام شد. برخی ترکیب های سطوح پخشاگر و غیرپخشاگر برای هموار سازی پاسخ فرکانسی در این دو اتاق پیشنهاد شد. همچنین مشخصه جهتی منبع و میزان استفاده از صفحات پخشاگر در این حالت نیز مورد بررسی و تحقیق قرار گرفت. برنامه نرم افزاری نوشته شده برای این رساله توانایی مدل سازی آکوستیکی تمام فضاهای مستطیلی و غیر مستطیلی (با کمی تغییر) را دارد. همچنین می تواند میدان صدای اطراف انواع پخشاگرها را با دقت بسیار بالا پیش بینی نماید؛ برای نمایش این ویژگی با استفاده از این برنامه، پراکندگی از تعدادی صفحات پخشاگر محاسبه شد و اثر تناوب در این پخشاگرها مورد بررسی قرار گرفت. دانشجو : معصومه شفیعیان بجستانی استاد راهنما : دکتر ‌فرخ حجت کاشانی اعضاء هیات داوری: دکتر محمد حکاک؛ دکتر جلیل راشد محصل دکتر همایون عریضی؛ دکتر محمد حسین کهایی؛ دکتر محمد هاشم واجد سمیعی تاریخ دفاع: چهارشنبه 9/4/89 ساعت: 17 محل: سالن سمینار دانشکده برق

img_yw_news
سه شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۹ -

رضا ابراهیمی آتانی

دانشکده مهندسی برق جلسه دفاعیه از پایان نامه دکترا 396 طراحی و پیاده سازی یک الگوریتم رمز دنباله ای جهت کاربرد در مخابرات سیار چکیده: با نفوذ سیستمهای الکترونیکی هوشمند به کلیه زوایای زندگی، امنیت به عنوان مفهومی کلیدی که باید در کاربردهای موجود و آینده مورد توجه قرار گیرد مطرح شده است. ابزارهای سیار، مانند تلفن های سلولی، PDA ها و کارتهای هوشمند، نقش مهمی در فراهم ساختن محاسبات و ارتباطات فراگیر دارند و با توجه به رواج و فراگیری آنها، این مفهوم که ابزارهای سیار بصورت یک وسیله امن شخصی، در زندگی روزمره در خواهند آمد، مورد قبول واقع شده است. بر این اساس استفاده از ابزارهای سیار در بسیاری از موارد، موجب ذخیره، دسترسی و انتقال اطلاعات حساس و مهم شده که این امر، امنیت را در سیستمهای سیار به یک موضوع مهم تبدیل می کند. در حالی که برای رسیدن به ابزارهای سیار امن، متناسب با کاربرد، کارهای بسیاری در زمینه الگوریتم های رمزنگاری، پروتکل های امنیتی و استانداردها انجام شده است، ولی همچنان در این زمینه مشکلات متعددی باقی است که باید برای برطرف کردن آنها راهکارهای مناسبی در نظر گرفته شود. رمزهای دنباله ای بعنوان عضوی از این خانواده، بیشتر جهت فراهم نمودن امنیت و تصدیق ارسال اطلاعات الکترونیکی کاربرد دارند. امروزه استفاده از رمز های دنباله ای در محیط هایی که با محدودیت سخت افزاری و توان مصرفی مواجه هستیم از اهمیت ویژه ای برخوردار است. البته علاوه بر امنیت رمز بحث پیاده سازی بهینه رمز های دنباله ای روی سخت افزار نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. در فصل سوم این پایان نامه روند طراحی و پیاده سازی یک الگوریتم جدید رمز دنباله ای بنام الموت ارایه خواهد شد. سپس با استفاده از روش های آماری و همچنین تحلیل های دیگر میزان امنیت آن مورد بررسی قرار می گیرد. الموت علاوه بر تولید رشته کلید، دارای مکانیزم احراز اصالت نیز می باشد.در ادامه به بررسی حملات کانال کناری روی رمز های دنباله ای می پردازیم و ضمن تمرکز بیشتر روی حملات توانی، به بررسی تکنیک های مقابله با آن می پردازیم. در این راستا رمز های دنباله ای Trivium و Grain که الگوریتم های برگزیده مسابقه طراحی رمز eSTREAM هستند با استفاده از تکنولوژی های SABL و WDDL پیاده سازی شده اند تا میزان کارآیی این تکنیک ها در پیاده سازی رمز های دنباله ای و همچنین مقاومت این منطق ها در برابر حملات توانی تفاضلی مورد آزمایش قرار گیرد. در بخش بعدی پایان نامه، روند طراحی بهینه یک جعبه جایگشتی 9×9 ارایه شده است. این جعبه جایگشتی برای اولین بار در طراحی رمز دنباله ای Pomaranch پیشنهاد شده است. مبنای کار این جعبه جایگشتی بر پایه عملیات معکوس گیری حاصلضربی در میدان های متناهی گالوا و همنهشت با چند جمله ای مرتبه نه : می باشد . طراحی بهینه با استفاده از محاسبات در میدان های ترکیبی صورت گرفته است. در قسمت انتهایی پایان نامه، مراحل طراحی و تحلیل امنیتی دو سیستم رمزنگاری کلید عمومی مبتنی بر عملگر های نیم مادول ها به روی نیم حلقه های خارج قسمتی و نیم مادول های خارج قسمتی به روی نیم حلقه ها ارایه شده است. دانشجو : رضا ابراهیمی آتانی استاد راهنما : دکتر ستار میرزا کوچکی استاد مشاور: دکتر شهاب الدین ابراهیمی آتانی اعضاء هیات داوری: دکتر احمدیان ؛ دکتر رییسی؛ دکتر صدر؛ دکتر شکوهی؛ دکتر شاه حسینی تاریخ دفاع: چهارشنبه 2 2 /2/ 89 ساعت: 8 محل: سالن سمینار دانشکده برق

img_yw_news
سه شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۸۹ -

فرهاد حق‌جو

دانشکده مهندسی برق جلسه دفاعیه از پایان‌نامه دکترا 396 تشخیص‌ و‌ مکان‌یابی‌تخلیه‌های‌جزئی در شبکه‌های کابلی‌درحین‌بهره‌برداری چکیده با توجه به کاربرد روزافزون کابل­های فشارقوی XLPE در سیستم قدرت، توجه به مسائل حفاظتی آنها از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. از جمله مهم‌ترین مسائل موجود در این زمینه، مبحث تخلیه­جزئی ( PD ) است که عامل زوال تدریجی عایق بکاررفته در این نوع کابل­هاست. بر این اساس، آشکارسازی این پدیده و پایش آن در شرایط حین بهره­برداری نقش مهمی را در حفاظت شبکه کابلی ایفا می‌نماید که البته با وجود نویزهای شدید محیطی و فعالیت همزمان PD در عیوب چندگانه در کابل، بر پیچیدگی­های موضوع ­افزوده می‌شود. در این رساله، ابتدا مدل مداری جامعی، سازگار با نتایج تجربی و آزمایشگاهی، که قادر به توجیه رفتار PD در شرایط تغییر ولتاژ، فرکانس و دما و همچنین تغییر در شکل و اندازه و موقعیت حفره در عایق باشد ارائه گردیده و سپس مدلی دیفرانسیلی برای توجیه رفتار گذرای حفره­های مجاور و اعوجاج میدان در درون و اطراف آنها ارائه شده است. پس از آن، رفتار کابل در مقابل سیگنال­های PD بررسی و روشی برای جبران اعوجاج وابسته­به­فرکانس ( FD ) مربوطه پیشنهاد شده و در پی آن، الگوریتمی برای بازسازی سیگنال­های همزمان PD با استفاده از مولفه­های امواج سیار ارائه گردیده است. همچنین، رفتار حسگرهای الکتریکی بعنوان واسط‌های دریافت سیگنال‌های PD مورد بررسی قرار گرفته و ضمن ارائه مدلی برای نشان­دادن رفتار فیزیکی آنها بصورت FD ، روش جبران ­ سازی اعوجاج ناشی از این عملکرد آنها در شرایط حین بهره­برداری و در حوزه زمان پیشنهاد شده و نتایج آزمایش عملی آن ارائه گردیده است. اما مهم‌ترین مسئله در آشکارسازی سیگنال‌های PD ، تشخیص آنها از نویزهای محیطی است که برای انجام این مهم، فیلترهای مبتنی بر تبدیل ویولت با ساختاری تحول‌یافته (برای استفاده در شرایط حین بهره­برداری) پیشنهاد شده، که قادرند بصورت همزمان، مستقیم، با بار محاسباتی بسیار کمتر و وضوح مناسب (بدون کاهش نمونه‌ها) به تجزیه سیگنال‌های دریافتی در باند فرکانسی مورد نظر بپردازند. علاوه بر این، روش نویززدائی تطبیقی و فیلترینگ باند گسترده نیز در شرایط حین بهره‌برداری ارائه شده است. اجرای برخی نیازها همچون حذف مولفه فرکانس اصلی و جداسازی سیگنال‌های PD بر اساس پلاریته آنها در شرایط کم (یا بدون) نویز با استفاده از تکنیک مورفولوژی و برای انجام مکان‌یابی عیوب در کابل، از دیگر ایده‌های ارائه‌شده در این رساله است. در نهایت، روش پیشنهادی مکان‌یابی عیوب همزمان در کابل با استفاده از امواج سیار و مبتنی بر قطار پالس تولیدشده توسط هر یک از عیوب مذکور در شرایط حین بهره‌برداری، چه در حالت بدون نویز و چه در شرایط نویزی، اساسی‌ترین موضوعی است که در این رساله بدان پرداخته شده است. روش حذف سیگنال‌های خارجی و انعکاس‌های مختلف در شرایط حین بهره‌برداری مد نظر قرار گرفته و نحوه حذف آنها بصورت خودکار در روش پیشنهادشده نشان داده شده است. نتایج شبیه‌سازی حاکی از دقت مطلوب الگوریتم پیشنهادی است. دانشجو: فرهاد حق‌جو استاد راهنما : دکتر سید محمد شهرتاش اعضاء هیات داوری: دکتر محسنی، دکتر وکیلیان، دکتر غلامی، دکتر حیدری، دکتر مهدیه تاریخ دفاع: یک‌شنبه 12/2/89 ساعت: 10 صبح محل: اتاق سمینار دانشکده برق

img_yw_news
سه شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۸۸ -

یاسر بالغی دماوندی

دانشکده مهندسی برق جلسه دفاعیه از پایان نامه دکترا طراحی و شبیه سازی سخت افزارهای تکامل پذیر و پروتکل ارتباطی آنها چکیده یک نقص فیزیکی دائمی در خطوط ارتباطی بین دو عامل سخت­افزاری معمولا می­تواند به عدم عملکرد صحیح منجر شود. در این رساله نوعی ارتباط خودسازمانده برای رفع این مشکل ارائه شده­است. در این حالت یک پروتکل ارتباطی متظاهر، بصورت خودبخودی بین عاملها تکامل می­یابد که می­تواند خودش را با تغییرات محیطی مثل نقصهای فیزیکی وفق دهد. برای ایجاد یک ارتباط متظاهر و خودبخودی باید عاملها هدفمند، منطقی و دارای پایگاه دانش باشند. عاملهای سخت­افزار تکامل­پذیر می­توانند دارای همه این صفات ­باشند. سخت‌افزار تکامل پذیر با استفاده از الگوریتمهای تکاملی در طراحی و تعیین ساختار مجدد سیستمهای سخت‌افزاری پدید می­آید . در این رساله، عاملهای مذکور جهت پدید آوردن یک ارتباط خودسازمانده که از آن انتظارِ سطحی از تحمل­پذیری نقص نیز می­رود شبیه­سازی و پیاده­سازی شده­اند. روش تحقیق شامل شبیه­سازی سخت­افزارهای تکامل پذیر در محیطی است که برای رسیدن به حداکثر برازندگی در آن ناچار به برقراریِ ارتباطی خودسازمانده باشند. این شبیه­سازی ابتدا در سطح تکامل گیتها و برای تکامل یک جمع کننده سریال مقاوم در برابر نقص با پوشش خطای 100% انجام شد. در فرآورده نهایی، برای ایجاد چنین ارتباطی در یک انتقال دهنده تصویر، با توجه به عدم کارایی مناسب تکامل در سطوح گیت و کارکردی، ایده­ی استفاده سلسله مراتبی از سطوحِ تکامل ارائه شد. در آزمون انتقال تصویر با استفاده­ی سلسله مراتبی از سطوح تکامل در الگوریتم ژنتیک، هم معضل اثر ایستایی برطرف شد و هم یک ارتباط خودسازمانده و مقاوم در برابر انواع نقصهای فیزیکی دائمی برای انتقال تصویر بین سخت­افزارهای تکامل پذیر برقرار شد. در این سیستم، در هنگام تکامل افزونگیهایی به سخت­افزار و به تبع آن به پروتکل ارتباطی بین آنها اضافه شد و به طور کلی این سیستم در برابر نقصهای مختلف، نگاشتهای متفاوتی از کدهای ارسالی ایجاد کرده­است تا بتواند اثر نقص ایجاد شده در کانال ارتباطی را از بین ببرد که البته این هدف در ازای افزایش زمان اجرا و حجم داده­های ارسالی تا 4 برابرِ حالت بدون خطا تحقق یافته است. دانشجو : یاسر بالغی دماوندی استاد راهنما : دکترکریم محمدی استاد مشاور: دکتر کارولوکس اعضاء هیات داوری: دکتر صاحب الزمانی؛دکتر طاهری؛دکترشکوهی؛دکترصدر؛دکترشاه حسینی تاریخ دفاع: یکشنبه 16/12/88 ساعت: 16:30 محل: سالن سمینار دانشکده برق

img_yw_news
سه شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۸۸ -

علی عبدالعالی

دانشکده مهندسی برق جلسه دفاعیه از رساله دکترا 396 کاهش سطح مقطع راداری با استفاده از مواد متامتریال در چندساله‌ی اخیر علاقه وافری در بین مهندسین و پژوهشگران مخابراتی به مطالعه موادی موسوم به «فرا مواد» یا متامتریال ایجاد گردیده است. این مواد، کلاسی از مواد مرکب هستند که دارای خواص جدید و یکتایی می‌باشند که تا به حال مشاهده نشده‌اند. آنچه که علاقه‌ی ما را به خود جلب کرده است، استفاده از مواد متامتریال غیر پاشنده و همچنین پاشنده برای کاهش (و یا حتی افزایش) سطح مقطع راداری؛ برای کاربردهای خاص می‌باشد. برای این منظور انواع ساختارهای چند لایه متشکل از مواد معمولی و مواد متامتریال به روش تمام موج تئوری مجموع مورد تحلیل قرار گرفته اند. هدف دسترسی به کلاسی جدید از مواد جاذب راداری ( RAM ) پهن باند در انواع پلاریزاسیون ها و محدوده ای وسیع از زوایای تابش می باشد، که در آن از تمامی مواد ,DNG,DPS MNG,ENG استفاده شده است. در قدم بعدی یک فرمول بندی دقیق ریاضی برای دستیابی به ساختارهای جدید بدون انعکاس و کاربردهای قابل توجه آنها در نظر گرفته شده است. به علاوه قضایایی جدید برای انعکاس و انتقال امواج الکترومغناطیسی در محیط های چند لایه متامتریال اریه شده است. قضایای طرح شده در این قسمت، گویای یک نوع دوگانی برای انتشار امواج در محیط های دوگان DNG,DPS و یا MNG,ENG می باشند. سپس کلاسی جدید از مواد، موسوم به مواد DZR معرفی شدند. کاربردهای فراوانی برای مواد DZR می توان تصور کرد که از جمله آنها، بکارگیری این مواد به منظور کاهش سطح مقطع را داری و یا انعکاس صفر از اجسام می باشد . در ضمن چندین کاربرد جدید برای پراکنده کننده های تک لایه و چند لایه با حضور مواد متامتریال مورد بررسی قرار گرفت و مشاهده شد که این مواد (متامتریال) را برای کاربردهای خاص همچون کاهش و افزایش سطح مقطع راداری، جهت دهنده های خاص، نامرﺋﻰ کردن اجسام در باندهای مختلف و حتی کلاه ضد نفوذ متامتریال می توان به کار گرفت. در آخر ساختارهای چند لایه صفحه­ای متامتریال غیر ایزوتروپیک و ا نتشار وانعکاس و انتقال امواج الکترومغناطیسی در چنین محیط­هایی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند. دانشجو : علی عبدالعالی استاد راهنما : دکترهمایون عریضی اعضاء هیات داوری : دکترفرخ حجت کاشانی ؛ دکتراحمد چلداوی ؛ دکتراحد توکلی دکترمحمد حکاک ؛ دکتراصغر کشتکار تاریخ دفاع: شنبه 22/12/88 ساعت: 17 محل: سالن سمینار دانشکده برق

img_yw_news
چهارشنبه ۵ اسفند ۱۳۸۸ -

مسعود اسماعیلی

دانشکده مهندسی برق جلسه دفاعیه از پایان نامه دکترا 396 مدیریت تراکم در سیستم‌‌های قدرت تجدیدساختاریافته با در نظر گرفتن پایداری ولتاژ و زاویه چکیده مدیریت تراکم در بازارهای برق یکی از مسائلی است که در بهره‌برداری و برنامه‌ریزی توسعه شبکه‌های انتقال از اهمیت خاصی برخوردار است. منظور نمودن امنیت سیستم در بازارهای برق یکی از مسائل اجتناب‌ناپذیر به منظور جلوگیری از وقوع خاموشی‌هایی است که اخیراً در بعضی از بازارهای برق روی داده است. در این رساله، روش‌های جدیدی جهت انجام مدیریت تراکم در محیط قطعی و تصادفی بازارهای برق با در نظر گرفتن پایداری ولتاژ و گذرا به عنوان شایع‌ترین نوع مسائل پایداری ارائه شده است. با استفاده از تاثیر هر کدام از بارها و ژنراتورهای بازار بر روی حاشیه پایداری ولتاژ، روشی برای مدیریت تراکم به‌صورت مساله بهینه‌سازی تک‌هدفه پیشنهاد شده است که در آن قیمت‌های پیشنهادی برای شرکت در بازار مدیریت تراکم به گونه‌ای تعدیل می‌شوند که سطح قابل قبولی از امنیت ولتاژ پس از مدیریت تراکم تامین شود. با استفاده از همین ایده، روش دیگری ارائه شده است که پس از مدیریت تراکم، حاشیه قابل قبولی از حاشیه انرژی گذرا و یا حاشیه پایداری گذرا را تامین می‌کند. علاوه بر این روش‌ها، روشی برای مدیریت تراکم چندهدفه با استفاده از تکنیک محدودیت اپسیلون ارائه شده است که در آن تواماً سطح قابل قبولی از امنیت ولتاژ و گذرا و با حفظ حداقل هزینه فراهم می‌گردد. همچنین نوع بهبودیافته‌ای از روش محدودیت اپسیلون ارائه شده است که در آن به دلیل در نظر گرفتن اهمیت نسبی توابع هدف، جواب‌های حاصل از آن دارای سطح برتری بالاتری نسبت به روش‌های موجود محدودیت اپسیلون هستند. در ادامه رساله، با استفاده از برنامه‌ریزی تصادفی و با استفاده از شبیه‌سازی مونت کارلو، روش جدیدی برای مدیریت تراکم در فضای تصادفی ارائه شده است که در آن، امنیت ولتاژ و گذرا با در نظر گرفتن رفتار واقعی تجهیزات سیستم قدرت تامین می‌شود. تمامی روش‌های ارائه شده بر روی یک شبکه نمونه آزمایش شده و نتایج حاصل از آنها با نتایج روش‌های قبلی مقایسه شده و مورد بحث قرار گرفته‌اند. دانشجو : مسعود اسماعیلی استاد راهنما : دکتر حیدرعلی شایانفر استاد مشاور: دکتر نیما امجدی اعضاء هیات داوری: دکتر جدید ؛ دکتر کلانتر؛ مهندس کاظمی؛ دکتر پارسامقدم؛ دکتر رحیمی‌کیان تاریخ دفاع: شنبه 15/12/1388 ساعت: 7:30 تا 10 محل: سالن سمینار دانشکده برق

img_yw_news
سه شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۸۸ -

وحید وحیدی­نسب

دانشکده مهندسی برق جلسه دفاعیه رساله دکتری راهبرد پیشنهاد بهینه­ی تولیدکنندگان توان در بازارهای هم­زمان انرژی و ذخیره­ی چرخان چکیده در بازارهای رقابتی برق، تولیدکنندگان توان الکتریکی از طریق عرضه­ی انرژی و خدمات جانبی به رقابت با یکدیگر می­پردازند و لذا، برای بیشینه­سازی سود خود، نیاز به تصمیم­گیری مناسب در خصوص راهبرد پیشنهاد فروش انرژی و خدمات جانبی، سوداگری و مدیریت خطرپذیری دارند. در این رساله، روش­های نوینی برای راهبَری تولیدکنندگان در بازارهای روزِ بعد ارائه شده است. در ابتدا، روشی جدید برای پیشنهاددهی مبتنی بر پیش­­بینی ارائه شده که شبکه­ی عصبی بیزین را برای پیش­بینی قیمت به­کار ­ گرفته و از داده­های گذشته­ی منتشر شده و شاخص متناظر با راهبرد پیشنهاد تولیدکنندگان به­عنوان ورودی شبکه­ی عصبی استفاده می­کند. سپس، از مقدار پیش­بینی­شده­ی قیمت، برای تدوین راهبرد پیشنهاد بهینه­ی دو نوع از شرکت­کنندگان، یعنی تولیدکنندگان خطرپذیر و خطرگریز، بهره گرفته شده است. در ضمن، به­منظور ارزیابی روش­های مبتنی بر تعادل برای پیشنهاددهی تولیدکنندگان قیمت­گذار، و همچنین بررسی تأثیر میزان انتشار آلاینده­ها و پرشدگی خطوط انتقال روی راهبرد پیشنهادی آن­ها، از چارچوبی مبتنی بر تئوری بازی استفاده شده است. در ادامه، در تلاش برای به­دست­آوردن مدلی که بتواند نیازمندی­های مربوط به طیف وسیعی از تولیدکنندگان را پوشش دهد، مدلی جدید برای تعیین راهبرد پیشنهاد مبتنی بر برنامه­ریزی مستقل استاتیکی واحدها در بازار هم­زمان انرژی و ذخیره پیشنهاد شده است. مدل پیشنهادی، نه­تنها کلیه­ی قیود مربوط به بهره­برداری و تأمین ذخیره را در نظر گرفته، بلکه برای تضمین امنیت شبکه، قیود متناظر با محدودیت توان قابل عبور از خطوط انتقال را هم در نظر می­گیرد. به­علاوه، عدم­قطعیت­های مربوط به قیمت برق، خروج اضطراری واحدهای تولید و خطوط انتقال نیز در مدل پیشنهادی وارد شده است. رویکرد چندهدفه­ی جدیدی پیشنهاد­شده که توابع هدف متناظر با انتشار آلاینده­ها و خطرپذیری را در نظر می­گیرد، و به این ترتیب شامل جنبه­های فنی-اقتصادی و زیست­محیطی شرکت­های تولید می­باشد. جهت آزمایش مدل­های پیشنهادی، چند مطالعه­ی موردی با پیچیدگی­های مختلف روی دو نمونه از شبکه­ها­ی آزمون IEEE انجام شده که نتایج آن حاکی از سودمندی و توانایی روش­های پیشنهادی می­باشد. دانشجو: وحید وحیدی­نسب استاد راهنما: دکتر شهرام جدید اعضاء هیأت داوری: دکتر حیدرعلی شایانفر؛ مهندس احد کاظمی؛ دکتر محسن کلانتر؛ دکتر محسن پارسامقدم؛ دکتر نیما امجدی زمان: شنبه 8/12/88 ساعت: 7:30 صبح سالن سمینار دانشکده برق

img_yw_news
سه شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۸۸ -

بهروز رضائی

دانشکده مهندسی برق جلسه دفاعیه از پایان نامه دکترا 396 تحلیل پایداری کُلی و کنترل رفتارهای غیرخطی آشوبگونه در شبکه‌های ارتباطی سرعت بالا چکیده دراین رساله، تحلیل پایداری کُلی، مطالعه دوشاخگی و طراحی کنترل‌کننده دریک مدل غیرخطی تأخیردار از سیستم کنترل ازدحام در شبکه‌های کامپیوتری موسوم به مدل کِلی بررسی می‌گردد. مدل مورد مطالعه در برگیرنده دینامیک سیستم برای یک شبکه متشکل از تعدادی دلخواه از مبادی و اتصالات شبکه است. ابتدا شرایط کافی برای پایداری کُلی سیستم در حالت ماندگار با فرض متغیر با زمان بودن برخی پارامترها مانند ظرفیت اتصال‌ها یا تأخیرها به دست می‌آید. در مرحله بعد، تحلیل دوشاخگی هاف برای مدل کِلی با یک تأخیر ولی برای شبکه با ساختار عمومی انجام می‌شود و با فرض پارامترهای ضریب بهره سیستم و تأخیر به عنوان پارامترهای دوشاخگی، شرایط و ویژگی‌های دوشاخگی هاف تعیین می‌گردند. سپس سه روش کنترل دوشاخگی هاف به منظور تغییر نقطه شروع دوشاخگی جهت مقابله با رفتارهای پویای نامطلوب بررسی می‌شود. ابتدا یک روش مبتنی بر کنترل فیدبک تأخیردار پویا معرفی می‌گردد که ترکیبی از روش کنترل فیدبک تأخیردار و فیلتر زداینده است. در روش دیگر یک کنترل‌کننده تطبیقی جهت تنظیم پارامترهای کنترلی پیشنهاد می‌گردد که در آن بهره‌های کنترلی به نحوی تنظیم می‌شوند که سیستم حلقه بسته بتواند با تغییرات پارامترهای سیستم خود را وفق دهد. در سومین روش با افزودن یک مکانیزم شناسایی پارامترها به طرح کنترل تطبیقی، مشکل نامعلوم بودن پارامترهای سیستم رفع می‌گردد. پس از معرفی روش‌های کنترلی پیشنهاد شده، تحلیل رفتاری آنها با استفاده از نتایج شبیه‌سازی برای حالت‌های مختلف مورد مطالعه قرار می‌گیرد. نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهد که روشهای کنترل پیشنهادی رفتار سیستم را بهبود می‌دهند. دانشجو : بهروز رضائی استاد راهنما : دکتر جاهدمطلق استاد مشاور: دکتر آنالوئی، دکتر خرسندی اعضاء هیات داوری: دکتر پشتان؛ دکتر جوهری‌مجد؛ دکتر حائری؛ دکتر فرخی؛ دکتر محمدشهری تاریخ دفاع: دوشنبه 3/12/88 ساعت: 17 محل: کلاس 101 دانشکده برق

img_yw_news
چهارشنبه ۷ بهمن ۱۳۸۸ -

مرتضی کازرونی

دانشکده مهندسی برق جلسه دفاعیه از پایان نامه دکترا 396 تحلیل و مدل سازی ساختارهای EBG و DGS و کاربرد آنها در طراحی بهینه آنتن های مایکرو استریپی پهن باند چکیده امروزه استفاده از مواد و ساختارهای ایجاد کننده باند توقف الکترومغناطیسی ( EBG ) به طور وسیعی در طراحی فیلترهای با کیفیت و فشرده در فرکانس های بالا، ساخت آنتن های کوچک با بهره بسیار بالا، کم کردن تلفات عبوری حمل کننده های موج همانند مقسم های توان فرکانس بالا، حذف هارمونیکی در تقویت کننده های توان و کم نویز و رسیدن به امپدانس های بسیار بالا استفاده می گردد. این نوع مدارهای فیلتری دارای باند توقف(ممنوعه) سیگنال های مخلوط شده با هارمونیک های مزاحم را از ورودی خود دریافت و سیگنال های بدون هارمونیکی را بسته به میزان قابلیت فیلتر، از خروجی خود منتقل می نمایند. موضوع طراحی دو بعدی یا صفحه ای فیلترهای دارای باند توقف الکترومغناطیسی موضوع بسیار جذابی به شمار می رود. در ساختارهای دو بعدی صفحه ای این نوع فیلترها که با ایجاد شکاف یا روزنه در صفحه زمین مبادرت به پدید آوردن مدارهای EBG می کنند، خطر تشعشع ناخواسته از شیارهای بعضاً متناوب مشکلاتی را به دنبال خواهد داشت. صفحه زمین روزنه دار و یا شکاف دار خود سبب به وجود آمدن تشعشعی قوی و نامطلوب خواهد شد. با توجه به پیچیدگی طراحی این نوع ساختارها استخراج مدارهای معادل آن ها بسیار مطلوب می باشد. در این پایان نامه انواع الگوریتم های مدل سازی که بر پایه ابعاد فیزیکی مدار بنا شده معرفی و پارامترهای آنها به صورت تحلیلی ارائه می گردند. روش های مدل سازی ساختارهای زمین ناقص DGS و ساختارهای مایکرواستریپ ناقص DMS به عنوان مدارهای EBG دو بعدی صفحه ای به همراه تحلیل و کاربردهای جدید حاصل از به کارگیری آنها در طراحی انواع فیلترهای بسیار فشرده، آنتن های با امپدانس ورودی بهبود یافته، کاهش شدید همشنوایی و مقایسه بین این مدارها شامل مقایسه مزایا، معایب و محدودیت ها، استفاده همزمان از مدارهای اشاره شده در یک طراحی، بررسی تشعشع حاصله از به کارگیری آنها، خواص موج کند و بررسی حالت های حدی از عمده مباحث مطرح شده در این پایان نامه است. دانشجو : مرتضی کازرونی استاد راهنما : دکتر احمد چلداوی استاد مشاور: دکتر محمود کمره ای اعضاء هیات داوری : دکتر جلیل راشد محصل؛ دکترعبدالعلی عبدی پور؛ دکتر همایون عریضی؛ دکتر مجید طیرانی؛ دکتر نادر کمیجانی تاریخ دفاع: چهار شنبه 14/11/88 ساعت: 18 محل: سالن سمینار دانشکده برق

img_yw_news
چهارشنبه ۷ بهمن ۱۳۸۸ -

علیرضا صابرکاری

دانشکده مهندسی برق جلسه دفاعیه ازپایان نامه دکتری طراحی یک فرستنده RF تک تراشه ای در تکنولوژی CMOS با استاندارد DCS1800 چکیده در سال‌‌های اخیر تقاضا برای سیستم‌‌های ارتباطی بی‌سیم افزایش چشم‌گیری یافته و انواع مختلفی از دستگاه‌‌های ارتباطی سیار معرفی شده‌اند که فرستنده-گیرنده به عنوان سخت افزار اصلی در تمام این دستگاه‌‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. ولی برای استفاده از تکنولوژی CMOS در مدارهای فرکانس رادیویی RF چالش‌‌هایی وجود دارد که نیاز به یافتن روش‌‌هایی را هم در سطح مداری و هم در سطح سیستمی اجتناب ناپذیر می‌کند. از طرف دیگر به منظور کنترل توان و افزایش عمر باتری در دستگاه‌‌های سیار، باید مدارهای RF توان و ولتاژ پایین مورد استفاده قرار گیرند. در این پایان نامه طراحی بلوک‌‌های میکسرهای IF و RF و بخش کنترل توان خروجی مورد نیاز در فرستنده با هدف دست‌یابی به مجتمع‌سازی تک تراشه‌ای و قابلیت عملکرد بالا و در عین حال کار در ولتاژ پایین و مصرف توان کم انجام شده است. با تغییر مداری در ساختار میکسر و با استفاده از منطق حذف هارمونیک، یک میکسر IF ولتاژ پایین با حذف ذاتی هارمونیک طراحی شده، و هم‌چنین یک میکسر حذف تصویر RF ولتاژ پایین نیز طراحی شده که ضمن قابلیت عملکرد ولتاژ پایین از درجه خطی بودن بالا نیز برخوردار است. در ضمن از یک روش هدایت جریانی به منظور اتصال میکسرهای IF و RF به یکدیگر استفاده شده و با این روش میزان خطی بودن سیستم حتی در ولتاژ تغذیه پایین نیز افزایش یافته است. با به کارگیری این میکسرها، معماری مناسب برای فرستنده با قابلیت مجتمع شدن به صورت تک تراشه‌ای و عملکرد بالا در تکنولوژی CMOS فراهم گردیده است. هم‌چنین یک تثبیت‌کننده LDO بر پایه تقویت‌کننده فیدبک جریان و با درجه تثبیت بالا طراحی شده که از آن برای کنترل توان خروجی تقویت‌کننده توان سوئیچینگ با توجه به الزامات ماسک زمانی استاندارد DCS1800 و هم‌چنین برای تغذیه میکسرها و به منظور حذف اثر نویز احتمالی موجود در منبع تغذیه آنها استفاده شده است. مدارهای مربوط به میکسرهای IF و RF و هم‌چنین تثبیت‌کننده LDO پیشنهادی با استفاده از Cadence در تکنولوژی AMS 0.35µm CMOS طراحی و شبیه‌سازی و نتایج آنها از نظر عملکرد با طرح‌‌های اخیر مقایسه شده‌اند که نشان دهنده بهبود قابلیت عملکرد در آنها و در عین حال مصرف توان کم‌تر می‌باشد. دانشجو : علیرضا صابرکاری استاد راهنما : دکتر برادران شکوهی استاد مشاور : دکتر ابریشمی فر اعضای هیات داوری : دکتر ازهری؛ دکتر میرزاکوچکی؛ دکتر صدر؛ دکتر افضلی کوشا؛ دکتر هاشمی پور تاریخ دفاع : چهارشنبه 14/11/88 ساعت : 10:30 صبح محل : کلاس 206 دانشکده برق

img_yw_news
سه شنبه ۲۹ دی ۱۳۸۸ -

احمد عفیفی

دانشکده مهندسی برق جلسه دفاعیه از پایان‌نامه دکتری طراحی و شبیه‌سازی شبکه‌های نرومورفیک مبتنی بر مدارهای ترکیبی CMOS/Nano چکیده در طول چند دهه گذشته، صنعت نیمه‌هادی/کامپیوتر همواره طبق قانون مور پیشرفت کرده تا چگالی ترانزیستورهای CMOS به حدود یک بیلیون بر تراشه رسیده است. منتهی، امروزه این صنعت به پایان نقشه راه خود نزدیک شده و با چالش‌های تکنولوژیکی فراوانی روبرو شده است. به طوری‌که، با کوچک‌تر شدن اندازه ترانزیستورها، پدیده‌های کوانتمی ظاهر ‌شده و نقص و خرابی‌ها افزایش می یابند. این عوامل پیاده‌سازی محاسبات مبتنی بر معماری ون نیومنی فعلی را در آینده با چالش تحمل ناپذیری و ناپایداری مواجه می‌کنند. راه حل کوتاه‌مدت برای مقابله با چالش تکنولوژیکی CMOS ، تکنولوژی سه بعدی هیبرید CMOS/Nano ، مانند CMOL ، است. راه حل مقابله با چالش ناسازگاری معماری محاسباتی ون نیومنی با قطعات غیرقابل اعتماد نانو نیز معماری‌‌ مبتنی بر علوم عصب/شناسی بیولوژیکی می‌‌باشد. بنابراین در این رساله، هدف پیاده‌سازی شبکه‌های عصبی ضربانی ( SNN ) در تکنولوژی CMOL ‌بوده است تا از مزایای قدرت محاسباتی و تحمل‌پذیری خطای شبکه‌های SNN و چگالی بالا و مصرف توان پائین سخت‌افزار CMOL بهره برده شود. در این راستا، تجزیه و تحلیل هزینه بر عملکرد محاسباتی/عملیاتی پیاده سازی شبکه‌های نرومورفیک، به‌کارگیری عنصر الکترونیکی جدید ممریستور در نقش یک سیناپس (حافظه/پردازشگر) آنالوگ و معماری‌ مناسب برای پیاده‌سازی شبکه‌های SNN با قابلیت یادگیری و شکل پذیری وابسته به زمان ضربه ( STDP ) در CMOL ارائه شده است. نتایج شبیه‌سازی‌های انجام شده نشان می‌دهند معماری ارائه شده سطح سیلیکان و مصرف توان شبکه های SNN تطبیق‌پذیر را در مقایسه با پیاده‌سازی‌ CMOS حداقل به اندازه{ {O(N2)-O(N) (که N اندازه شبکه است) کاهش می‌دهد و از طرف دیگر قانون STDP و آموزش مبتنی بر همبستگی داده‌های زمانی- مکانی را در فرایندی مشابه با رفتار نرون‌های بیولوژیکی پیاده‌سازی می‌کند. بنابراین می‌تواند کاندیدای نوید بخشی برای پیاده‌سازی شبکه‌های تطبیق‌پذیر عصبی مقیاس بزرگ، در حد مغز، بر روی ساختارهای سیلیکانی یک‌پارچه باشد ؛ موضوعی که تاکنون به‌ دلیل محدودیت سطح مغفول مانده و می‌تواند باعث تحولی در هوش مصنوعی شود. دانشجو: احمد عفیفی استاد راهنما: دکتر احمد آیت‌اللهی استاد مشاور: دکتر فرشید رئیسی اعضاء هیات داوری: دکتر محمدتشنه لب؛ دکترحسین‌ شمسی؛ دکتر عباس عرفانیان؛ دکتر ستار میرزاکوچکی؛ دکتر سید ادیب ابریشمی‌فر تاریخ دفاع: شنبه 10/11/88 ساعت 13:30 محل: سالن سمینار دانشکده برق