بایگانی بخش پروژه ها تحقیقاتی در دست اقدام

img_yw_news
سه شنبه ۵ آبان ۱۳۸۸ -

.

طرحهای تحقیقاتی در حال اجرا : نام مجری نام همکاران طرح عنوان طرح سال تصویب مدت طرح مجید نادری روشهای ترمیم و توسعه پروتکل ارتباطی TCP برای بکارگیری در شبکه‌های اقتضایی Ad-Hoc 1387 15 ماه معرفی طرح پروتکل ارتباطی TCP/IP یکی از رایجترین پروتکل‌هایی است که امروزه در شبکه‌های کامپیوتری سیمی بکار گرفته می‌شود و دارای بهترین و کاملترین عملکرد به ازاء تمام شرایط پیش‌آمده می‌باشد. لذا امروزه کوشش می‌گردد تغییراتی در این پروتکل انجام گردد تا امکان بکارگیری آن در شبکه‌های بدون سیم اقتضایی میسر گردد. در صورتی که این مهم انجام گردد امکان ارتباط بین شبکه‌های بی‌سیم اقتضایی و با سیم زمینی بسیار ساده و آسان خواهد شد. هادی‌شهریار شاه‌حسینی - مدلسازی تحلیلی سامانه‌های پردازشگر قابل باز‌پیکربندی (فاز2) 1387 15 ماه معرفی طرح سیستمهای قابل باز پیکربندی معمولا از یک پردازنده میزبان و یک واحد قابل بازپیکربندی تشکیل می‌شوند. به منظور افزایش کارائی و قدرت پردازش، واحدهای قابل باز پیکربندی براساس کاربرد و متناسب با شرایط بهینه می‌شوند. این بهینه‌سازی زمانی می‌تواند موثرتر باشد که بتوان برای کارآئی سیستم پیش‌بینی‌هائی در حال اجرا یا قبل از آن انجام داد. یکی از موثرترین روشها، مدلسازی تحلیلی است که باتوجه به جدید بودن موضوع تا به حال کمتر به آن پرداخته شده است. برای این منظور می‌بایست ابتدا وضعیت کارهای محاسباتی که باید روی سیستم به اجرا درآید به طریقی نشان داده شود که معمولا از گراف کارهای محاسباتی (Task Graph) استفاده می‌شود. سپس بایستی چگونگی قرار گرفتن تکه کارها روی سیستم قابل بازپیکربندی و یا ارجاع آنها به پردازنده مشخص شود. جایابی کارها روی واحد قابل بازپیکربندی، چگونگی ارتباط تکه کارها، مواردی هستند که فاز اول از این طرح پژوهشی (سال 86) مورد توجه قرار گرفتند و گزارشات مربوط به آنها ارائه گردید احمد چلداوی - اثر امواج خارجی بر خطوط مایکرواستریپ با زمین ناقص 1387 15 ماه معرفی طرح در این پروژه یک ساختار و خطوط مایکرواستریپ تزویج شده روی یک زمین ناقص در نظر گرفته می‌شود. این ساختار از لحاظ پارامترهای معادل اندوکتانس و ظرفیت ابتدا مورد بررسی قرار می‌گیرند سپس مدل فشرده نقص زمین وارد مدار معادل می‌گردد در مرحله آخر اثر امواج خارجی روی ساختار مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد. نتیجه انجام این طرح بدست آوردن حساسیت خطوط مایکرواستریپ در برابر امواج خارجی در نتیجه ایجاد نقص در صفحه زمین می‌باشد. انواع نقص‌های صفحه زمین شامل شیار ساده، شیار دوگانه و چند نوع شیار دیگر در این پروژه مورد بررسی قرار می‌گیرند. نتایج این پروژه با نتایج حاصل از نرم‌افزار HFSS مقایسه می‌گردند. شهریار برادران شکوهی - شناسایی چهره با استفاده از ترکیب دسته‌بندی کننده‌ها 1387 15 ماه معرفی طرح تعیین هویت افراد از طریق چهره‌ی آنها کاری است که بطور طبیعی بارها و بارها در طی روز توسط ما انجام می‌پذیرد اما این بیومتریک بدیهی برای انسان، برای ماشین گنگ و پیچیده است. سه روش متعارف چهره‌ی ویژه، چهره‌ی فیشر و چهره‌ی SOM برای ترکیب برگزیده شده است. علاوه بر روش‌های متعدد تشخیص چهره، انبوهی از روش‌ها نیز برای ترکیب ابداع شده‌اند. ابزاری که در این کار مورد توجه قرار گرفته است انتگرال فازی چوکت می‌باشد که قابلیت‌های خوبی را برای ترکیب داراست و همچنین با ایده‌ی ارائه شده در این پژوهش یعنی ترکیب براساس صلاحیت‌های لحظه‌ای و گروهی دسته‌بندی کننده‌ها به راحتی قابل انطباق است. فرخ حجت کاشانی - طراحی و شبیه‌سازی یک آنتن مارپیچ مخروطی در باند UHF 1387 15 ماه معرفی طرح آنتن‌های مارپیچ در صورتی که دارای محیطی بیشتر از طول موج باشند، دارای پترن محوری هستند با استفاده از این ابعاد آنتن مارپیچ مخروطی را می‌توان طراحی نمود ولی این آنتن‌ها دارای پهنای باند کمی هستند با تغییر این محیط بصورت خطی، آنتن‌های مارپیچ مخروطی بدست می‌آید که دارای پهنای باند وسیعی هستند. در این تحقیق آنتن مارپیچ مخروطی که در تمامی باند UHF عمل می‌کند، طراحی شبیه‌سازی می‌شود. همایون عریضی - تحلیل، طراحی و بهینه‌سازی آرایه آنتن‌های شکافی با آرایش مختلف شکافها بر روی دیواره موجبر مستطیلی 1387 15 ماه معرفی طرح طراحی آنتن شامل آرایه‌ای از شکافها بر روی دیواره موجبر مستطیلی، مبتنی بر معادل‌سازی شکافها با مدل خط انتقال می‌باشد. تئوری تشعشع کننده‌های شکافی موجبری منتسب به الیوت استفاده می‌شود با فرض مود TE10 در موجبر مستطیلی و استفاده از اصل هم پاسخی، مقادیر پراکندگی پیشرو و پسرو از شکافها محاسبه می‌شود و با روابط متناظر پراکندگی از عناصر خط انتقال معادل برابر قرار داده می‌شود و در نتیجه ادمیتانس/امپدانس فعال شکاف با مشخصات شکاف (مانند توزیع ولتاژ، ابعاد و مختصات شکاف) مرتبط می‌شود اثر کوپلینگ متقابل نیز منظور می‌شود بنابراین، دو رابطه اساسی برای طراحی آرایه شکافها به دست می‌آید همچنین رابطه تطبیق امپدانس/ ادمیتانس ورودی بر حسب امپدانس/ادمیتانس فعال شکافها نیز منظور می‌شود. از سوی دیگر برای سنتز پرتو آرایه شکافها نیز با دو روش انجام می‌گیرد. روش اول استفاده از روشهای متداول سنتز پرتو (مانند دولف چبی‌چف، تیلور) و روش دوم انجام همزمان سنتز پرتو و طراحی آنتن (ابعاد و موقعیت شکافها) جواد پشتان - مدلسازی و کنترل پیش‌بینی سیستم‌های غیرخطی با استفاده از مدل لاگر 1387 15 ماه معرفی طرح بطور کلی یکی از متداول‌ترین روشهای کنترلی که امروزه به طور گسترده در صنعت بکار می‌رود، الگوریتم «کنترل پیش‌بین» یا MPC می‌باشد که یک روش کنترلی مبتنی بر بهینه‌سازی است. در این پروژه شناسایی و کنترل پیش‌بین سیستم‌های غیرخطی به کمک ساختار ونیر-لاگر ارائه می‌گردد. فرایند خنثی‌سازی PH که یک فرایند شناخته شده غیرخطی در صنعت است به عنوان معیاری برای ارزیابی الگوریتم پیشنهادی به کار برده می‌شود. صادق جمالی - بررسی کارایی حفاظت تفاضلی توان در خطوط انتقال نیرو 1387 15 ماه معرفی طرح در این طرح پژوهشی ابتدا مفهوم حفاظت تفاضلی توان بررسی می‌شود و نحوه به کارگیری آن در حفاظت خطوط انتقال به صورت جزء به جزء تحت بررسی قرار خواهد گرفت. ابتدا نمودارهای مربوط به مکان هندسی توان‌های اکتیو و راکتیو تفاضلی به دست آمده و پارامترهایی از قبیل تغییرات ولتاژ منبع روی این نمودارها بررسی می‌شود. سپس این نمودارها تحت خطاهای مختلف به دست خواهند آمد و اثرات پارامترهایی از قبیل محل خطا و مقاومت خطا به دست خواهد آمد. وحید طباطباوکیلی - پیشکدینگ در سیستم‌های CDMA مبتنی بر کدگذاری زمان فضا در کانالهای همبسته فضایی 1387 15 ماه معرفی طرح پیاده‌سازی سیستم‌های مخابرات سیار در محیط‌های عملی و واقعی با محدودیت‌های بسیاری مواجه است. یکی از این معضلات محدودیت فضایی آنتن‌ها است. نزدیک بودن آنتن‌ها باعث می‌شود نوعی همبستگی فضایی بین آنها ایجاد شود. چنین وضعیتی شرط استقلال کانال را، که یکی از پیش شرط‌های بنیادین سیستمهای مخابراتی است، نقض می‌کند و لذا ظرفیت و کارآیی سیستم ایده‌آل را به شدت تحت تاثیر قرار داده و سیستم را دچار افت دایورسیتی و در نتیجه کاهش کارایی می‌کند. براین اساس طراحی مجدد کانال، پارامترهای آن و پیشکدینگ ( Precoder ) مناسب براساس شرایط جدید ضروری است. عباس شولایی - طراحی و ساخت موتور سنکرون خطی با قطب‌های آهن‌ربای دائم 1387 15 ماه معرفی طرح موتورهای سنکرون عبارتند از موتورهای بدون لغزش و لذا برای کارهائی به کار می‌آیند که برنامه‌ریزی دقیق مد نظر می‌باشد. این موتورها مشابه موتورهای آسنکرون دارای استاتور سیم‌بندی شده و رتور می‌تواند سیم‌بندی باشد و جریان مستقیم از آن عبورنماید و یا از آهن‌ربای دائم استفاده گردد. هدف در این طرح نوع دوم می‌باشد یعنی موتور سنکرون خطی با قطب‌های آهن‌ربای دائم بهمن ابوالحسنی - روش‌های بامصرف انرژی کم جهت ردیابی در شبکه‌های حسگر بی‌سیم به کمک روش یادگیری 1387 15 ماه معرفی طرح به علت محدود بودن توان باتری حسگرهای بیسیم و عدم امکان شارژ مجدد آن، در این پروژه به بررسی اثر استفاده از روشهای بهینه‌سازی مناسب در ردیابی اشیاء با در نظر گرفتن انرژی، توسط شبکه‌های حسگر بیسیم می‌پردازیم. جهت این کار، روشهای بهینه‌سازی رهگشا و روشهای یادگیری به کمک تقویت را مورد بررسی قرار داده و روشی را که سازگاری بیشتری با موضوع ردیابی در یک شبکه حسگر بیسیم دارد انتخاب خواهیم کرد. سپس، تابع هدف مناسبی برای این مساله، که مناسب برای حل مساله توسط روشهای یادگیری و تقویت باشد، معرفی نموده تا با استفاده از آن به پیش‌بینی مسیر حرکت جسم پرداخته و به کمک آن زمانهای نمونه‌برداری را بطور وفقی تنظیم نمائیم، تا به میزان قابل قبولی از دقت و مصرف انرژی دست یابیم. در پایان، به کمک شبیه‌سازی به بررسی و مقایسه عملکرد روشهای بیان شده می‌پردازیم. علی صدر - طراحی و شبیه‌سازی الگوریتم تعیین وضعیت هواپیما با استفاده از GPS 1387 15 ماه معرفی طرح در این تحقیق به بررسی الگوریتمی جهت تعیین وضعیت یک هواپیمای در حال حرکت با استفاده از GPS می‌پردازیم. هدف نهایی، محاسبه زاویه‌های اویلر هواپیما شامل اوج، چرخش و غلطش به صورت زمان واقعی و بدون استفاده از INS ، با دقتی بهتر از یک درجه می‌باشد، برای رسیدن به این منظور به بیش از یک گیرنده GPS و کاربرد روش‌های فاز دیفرانسیل نیاز است. ابتدا موقعیت دقیق گیرنده‌ها با استفاده از فاز دیفرانسیلی مرتبه دو و حذف ابهام موجود در معادلات فاز، محاسبه می‌گردد. سپس زوایای اویلر با استفاده از روابط هندسی محاسبه می‌شوند و میزان دقت آنها با استفاده از معیار ADOP در دو حالت بدون محدودیت و با محدودیت زاویه و طول خط واصل بین آنتن‌ها، بررسی می‌شوند. احمد غلامی - بررسی اضافه ولتاژهای ناشی از صاعقه بر روی خطوط هوائی در شبکه‌های توزیع 1387 15 ماه معرفی طرح اضافه ولتاژهای ناشی از صاعقه یکی از مهم‌ترین دلایل وقوع خطا در خطوط هوایی شبکه‌های توزیع می‌باشند که سبب قطعی‌های گذرا و پایدار می‌شوند. طبق اطلاعات و آمار مستند بالغ بر پنجاه درصد از قطعی‌های شبکه‌های توزیع ناشی از برخوردهای مستقیم و غیرمستقیم صاعقه می‌باشند. برخورد مستقیم صاعقه با خطوط هوایی در صورت نبود تجهیزات حفاظتی عمدتا" باعث وقوع شکست سطحی می‌شود. غلامعلی رضائی‌راد - دریافت اطلاعات سه‌بعدی چهره با اسکنر سه‌بعدی به روش نور ساختاریافته 1387 15 ماه معرفی طرح در این طرح هدف دریافت اطلاعات 3بعدی چهره با اسکنر سه بعدی به روش نور ساختار یافته ( Structured light) می‌باشد یکی از مزیت‌های بارز این طرح به طرح‌های اجرا شده تاکنون، استفاده از الگوریتم خود کالیبراسیون (Selfcalibration ) ، به منظور به دست آوردن پارامترهای کالیبراسیون داخلی و خارجی دوربین و پروژکتور می‌باشد که یکی از مهمترین مراحل اجرای طرح مذکور است. امکانات مورد نیاز در این عبارت است از: 1- دوربین دیجیتالی 2- پروژکتور 3- رایانه محمدهاشم واجدسمیعی - بررسی روش Finite Difference Beam Propagation Method 1387 15 ماه معرفی طرح روش ( Finite Difference Beam Propagation Method)FDBPM اعمال روش تفاضل محدود FD ) ) بر BPM است که این خود روشی برای تحلیل مسئله شار در ساختارهای با تقارن استوانه‌ای است در این مطالعه ابتدا به بررسی روش BPM می‌پردازیم، سیر تاریخی استفاده از این روش در مسائل مختلف را مورد توجه قرار می‌دهیم (روند توسعه) و شاخه‌های اصلی آن را مشخص می‌کنیم آنگاه معادلات پایه آن را از معادله هلموتر استخراج می‌کنیم. در مرحله بعد به FDBPM پرداخته و گسسته سازی، شرایط مرزی و سایر ملاحظات ذیربط را بررسی می‌کنیم سپس دو کاربرد نمونه که در آنها از روش FDBPM برای تحلیل استفاده شده را بررسی می‌کنیم در نهایت یک کتابشناسی از منابع ذیربط را ارائه می‌دهیم. علی‌اکبر جلالی - فناوری رادیو شناسا ( RFID ) بعنوان یک روش مطلوب برای حل مشکل ترافیک 1387 15 ماه معرفی طرح امروزه ترافیک به یک معضل رو به گسترش تبدیل شده و کشورهای بسیاری را بر آن داشته تا با بهره‌گیری از فناوری‌های متنوع به مقابله با این چالش بپردازند. هم اکنون فناوری رادیو شناسا بعنوان یک روش رو به گسترش که هر روز کاربردهای متنوع و بازارهای جدید راتجربه می‌کند، به ابزاری مطلوب برای حل مشکل ترافیک تبدیل شده است. داود عرب‌خابوری - بررسی روشهای بازیافت انرژی لغزشی در موتور القایی با روتور سیم‌بندی 1387 15 ماه معرفی طرح یکی از روشهای کنترل سرعت و گشتاور موتورهال القایی، کنترل از طریق لغزش موتور می‌باشد امروزه راه‌حلهای متفاوتی برای این کار پیشنهاد شده است مزیت این روشها این است که انرژی الکتریکی از طریق روتور دوباره به شبکه باز می‌گردد. در این طرح روشهای مختلف که در سالهای اخیر برای انجام این روش مطرح شده‌اند مورد مطالعه و بررسی قرار می‌گیرد. احمد آیت‌الهی - طراحی فیلتر دیجیتال FIR فاز خطی با استفاده از الگوریتم ژنتیک 1387 15 ماه معرفی طرح در این پروژه، یک روش برای طراحی فیلتر FIR فاز خطی با استفاده از الگوریتم‌های جمعیتی چون الگوریتم ژنتیک و PSO ارائه می‌شود. با استفاده از مشخصات فیلتری که باید طراحی شود، GA و PSO برای طراحی فیلتر بهینه مورد استفاده قرار گرفته‌اند. خطی بودن فاز با تقارن ضرایب فیلتر تضمین می‌شود. الگوریتم‌های مذکور مجموعه‌ای از ضرایب فیلتر را تولید کرده و می‌کوشند تا به پاسخ فرکانسی ایده‌آل دست یابند. محمد سلیمانی - طراحی و بهینه‌سازی و ساخت آنتن یاگی-یودا میکرواستریپی در باند C 1387 15 ماه معرفی طرح آنتن شبه یاگی با تغذیه مایکرواستریپی بر پایه آنتن‌های یاگی یودای سیمی که اولین بار در سال 1928 معرفی گردید، طرح‌ریزی گردیده است. آنتن‌های شبه یاگی متشکل از یک عنصر بازتابنده، دو قطبی نیم‌موج و عنصرهای راهنما برای افزایش بهره و بهبود نسبت F/B می‌باشند. برای طراحی این آنتن‌ها، فرمول بسته‌ای وجود ندارد و در مراجع مختلف برای دستیابی به مشخصات مدنظر از روشهای تنظیم دستی استفاده شده است. به منظور بهینه‌سازی مشخصات مدنظر در آنتن، از روش بهینه‌سازی علف‌های هرز استفاده می‌گردد. در این روش، چند حل اولیه (علف هرزهای اولیه) برای حل مساله پیشنهاد می‌شود. مجید طیرانی - بکارگیری ساختار شبه فشرده در فیلترهای موجبری به منظور حذف یا بهبود پاسخ‌های ناخواسته 1387 15 ماه معرفی طرح کلیه فیلترهای ساخته شده با عناصر گسترده من جمله فیلترهای موجبری همواره از وجود پاسخهای ناخواسته که به دلیل وجد رزونانسهای ناخواسته در رزوناتورهای گسترده حاصل می‌شود رنج می‌برند این موضوع باعث کاهش میزان افت فیلتر در باند هدف می‌شود و موضوع به افزایش پهنای باند فیلتر وخیم‌تر می‌شود. در این طرح هدف استفاده از رزوناتورها یا مبدل‌ها و یا هر دو به صورت شبه فشرده است تا علاوه بر کاهش ابعاد فیلتر موجبری باعث بهبود پاسخهای ناخواسته شود. ستار میرزاکوچکی - شبیه‌سازی و پیاده‌سازی الگوریتم مسیریابی در معماری FPNI 1387 15 ماه معرفی طرح در سال‌های اخیر با گسترش استفاده از قطعات قابل برنامه‌ریزی مانند FPGA لزوم دست زدن به تحقیقات برای افزایش کارآمدی این قطعات مجتمع لازم به نظر می‌رسد. شرکت HP در این زمینه یکی از پیشگامان بوده است. این شرکت طرحی را با نام FPNI با هدف کاهش توان اتلافی و افزایش چگالی و.... ارائه کرد. کاری که در این پروژه مورد نظر است در حقیقت بررسی فعالیت‌های انجام شده این زمینه و ارائه راهکاری نوین است. تکنولوژی مورد نظر بر مبنای یک ساختار سویچ متقاطع در سایز نانومتر در یک معماری خاص که در آزمایشگاه تحقیقاتی شرکت HP با نام FPNI نامگذاری شده است و در بالای یک لایه CMOS معمولی قرار می‌گیرد ساخته می‌شود. کریم محمدی - طراحی و شبیه‌سازی یک مدل آزمون مدارات مجتمع 1387 15 ماه معرفی طرح «آزمون پس از ساخت» در مدارک مجتمع، به منظور اطلاع از وجود نقایص و خرابی‌ها و تعیین بازده تولید محصولات، یک جزء اجتناب‌ناپذیر در صنعت الکترونیک می‌باشد. به جهت دستیابی به سطح بسیار بالا در مجتمع‌سازی، این امکان فراهم شده که یک سیستم به طور کامل، بر روی تنها یک تراشه ساخته شود. به منظور کاهش هزینه‌های آزمون SOC ها، این طرح با تکیه بر «تخصیص و بهینه‌سازی منابع آزمون» به ارائه راهکار می‌پردازد. این منابع عبارتند از: حجم اطلاعات آزمون، تعداد پایه‌های لازم جهت آزمون، نیازمندی‌های پهنای باند و در نهایت هزینه‌های مرتبط با تجهیزات آزمون. در این راستا، یک روش جدید برای فشرده سازی اطلاعات آزمون بر مبنای «کدینگ هافمن اصلاح شده»، به همراه یک معماری جهت واحد بازیابی پیشنهاد می‌گردد. سیدحجت سبزپوشان - مدل‌های محاسباتی انتشار پتانسیل عمل در قلب 1387 15 ماه معرفی طرح مدل‌های محاسباتی توانایی ارتقاء دانش انسان نسبت به عملکرد عادی و غیرعادی قلب را دارند در این تحقیق مدل‌های محاسباتی ارائه شده تاکنون در مورد انتشار پتانسیل عمل در عضله قلبی مورد بررسی و مقایسه قرار می‌گیرد و نقاط قوت و ضعف هر یک تعیین می‌شود و یک مدل محاسباتی مورد آزمایش و شبیه‌سازی قرار می‌گیرد. سیدادیب ابریشمی‌فر - طراحی و شبیه‌سازی یک راه‌انداز ولتاژ بالا در تکنولوژی ولتاژ پائین 1387 15 ماه معرفی طرح در بسیاری از موارد به راه‌انداز و به طور کلی به بافرهای ورودی-خروجی نیاز داریم که تحمل ولتاژهای بالا را داشته باشند. این نیاز در چند دسته زیر دارای اهمیت بیشتری هستند. 1) بسیاری از تراشه‌هایی که در تکنولوژی‌های جدید و با ولتاژهای پائین ساخته می‌شوند، باید توانایی تحمل ولتاژهای بالاتر از ولتاژ تغذیه نامی خود را داشته باشند تا بتوانند با سیگنال‌های استاندارد و پروتکل‌های قبلی و همچنین با مدار مجتمع‌هایی که در نسل‌های قدیمی‌تر از تکنولوژی ساخته شده‌اند، سازگار باشند. 2) در بسیاری از موارد ترانزیستورهای ورودی- خروجی در اصل با ولتاژهای پائین سر و کار دارند، اما به علت‌های متعددی باید تحمل ولتاژهای بالاتر را داشته باشند. 3) در کاربردهای الکترونیک قدرت و MEMS ابوالفضل فلاحتی - تحلیل عملکرد پروتکل SIP در سیستم IMS در شبکه 1387 15 ماه معرفی طرح ایده اصلی IMS ارائه خدمات اینترنت در همه جا با استفاده از تکنولوژی‌های سلولی است. هرچند شبکه‌های سلولی تعدادی از موفق‌ترین سرویس‌های اینترنت از قبیل پیام آنی را ارائه می‌دهند. حوزه سوئیچ بسته‌ای دسترسی از طریق اینترنت IP به اینترنت را امکان‌پذیر می‌سازد. در حالی که ترمینال‌های نسل دوم به عنوان مودم عمل کرده و بسته‌های IP را در مدار می‌فرستند ترمینال‌های نسل سوم برای تبادل اطلاعات از تکنولوژی سوئیچ بسته‌ای خودشان استفاده می‌کنند و در این حالت انتقال داده بسیار سریع‌تر انجام می‌شود و پهنای باند موجود افزایش چشمگیری می‌یابد. محمد فرخی - پایدارسازی تصویر در پریسکوپ سه درجه آزادی 1387 15 ماه معرفی طرح پایدارسازی تصویر از مسائلی است که کاربردهای فراوانی در سیستم‌های مختلف دارد یکی از تجهیزاتی که برای مشاهده اجسام از آن استفاده می‌شود دستگاهی به نام پریسکوپ است که یکی از مسائل مهم در این دستگاه، پایدار بودن تصویر است. امواج دریا باعث بروز نوساناتی در زیردریایی یا هر وسیله دیگری که پریسکوپ روی آن نصب شده است می‌شود و متعاقبا" تصاویر دریافتی نیز ناپایدار خواهد بود. هدف از انجام این پژوهش، پایدارسازی تصاویر دریافتی، توسط دوربین نصب شده در پریسکوپ است. این کار توسط کنترل موقعیت آینه انجام می‌شود. بنابراین، هدف پایدارسازی تصاویر دریافتی با ارسال سیگنال کنترلی مناسب به سه سرو موتور ذکر شده است علیرضا محمدشهری - کنترل سرعت موتور پیزوالکتریک با استفاده از روشهای هوشمند 1387 15 ماه معرفی طرح در سالهای اخیر به کارگیری تکنولوژی‌هایی با دقت بسیار بالا در صنعت روبه فزونی است. نیاز به دقت بالا و دهها زمینه دیگر راه را برای ورود محرک‌های پیزو هموار ساخته است NEMS و MEMS در صنعت لوازم اپتیکال، صنعت پیشرفت در خصوصیات پیزوسرامیک‌ها از قبیل اندازه و پایداری بکارگیری آنها ر در رفع این نیاز سهولت بخشیده. در سالهای اخیر رشد وسیعی در بکارگیری روشهای هوشمند فازی-عصبی در سیستمهای کنترلی صورت گرفته است و کاربردهای عملی موفقی نیز معرفی گشته‌اند. ابوالفضل واحدی - کنترل بدون حسگر موتورهای DC بدون جاروبک ( BLDC ) 1387 15 ماه معرفی طرح موتورهای DC بدون جاروبک به دلیل مزایای فراوانی نظیر بازه بالای چگال توان و گشتاور زیاد، روش ساخت ساده، قابلیت اطمینان، روش کنترل آسان و نگهداری کم‌هزینه طی دو دهه اخیر در زمینه‌های مختلف بسیار گرفته شده‌اند. باتوجه به مزایای مذکور و توسعه کاربرد این موتورها روشهای کنترل این موتور بسیار مورد توجه واقع شده و تلاش محقق در ساده‌سازی سیستم‌های کنترل در عین حال کارآمد کردن این روشها متمرکز شده است. سیدعلی‌اصغر بهشتی‌شیرازی - جداسازی تصاویر مخلوط شده در اثر اسکن کاغذ نازک 1387 15 ماه معرفی طرح جداسازی تصاویر راه‌حل بسیاری از مشکلات واقعی روزمره است که ممکن است به دفعات روی دهد بطور مثال ممکن است هنگام اسکن یا کپی کردن سند یا مقاله، تصاویر موجود در پشت و روی صفحه با یکدیگر ترکیب شوند.این اتفاق معمولا در حالتی که صفحه نازک باشد، روی می‌دهد. برای حل این مشکل راه‌حل‌های جداسازی بسیاری ارائه شده است. این مشکلی است که به نظر می‌رسد با روش‌های جداسازی کور منابع بدست آید. در این پروژه سعی بر این است علاوه بر پیاده‌سازی روشهای استاندارد ذکر شده بطور مختصر در بالا، به بررسی معایب روشها پرداخته و بتوان راهکاری برای بهبود کیفیت و دقت جداسازی تصاویر ارائه نمود. علیرضا جلیلیان - الگوریتم‌های تجزیه و تحلیل هارمونیک‌ها در سیستمهای الکتریکی 1387 15 ماه معرفی طرح ایجاد هارمونیکها در سیستم‌های قدرت امروزی به دلیل وجود بارهای غیرخطی امری بدیهی می‌باشد اینگونه هارمونیکها معمولا" دارای زمینه‌های فرد بوده و تا هارمونیک بیسیم و گاها" بیشتر در سیم‌های الکتریکی یافت می‌شوند. از آنجا که هارمونیکها می‌توانند اثرات مخربی بر عملکرد دستگاهها و تجهیزات الکتریکی داشته باشند لذا شناسائی و اندازه‌گیری آنها امری ضروری است در این پروژه روشهای مختلفی که برای تجزیه و تحلیل شکل موجهای جریان و ولتاژ برای تخمین طیف هارمونیکی آنها از نظر دامنه-مرتبه و مراحل کار وجود دارد مورد بحث و بررسی و مقایسه قرار خواهد گرفت. کاربرد این روشها عموما" در دستگاههای اندازه‌گیری هارمونیکی و اسیلوسکوپها و.... گزارش شده است. سیدمحمدشهرتاش - دسته‌بندی خطا در خطوط انتقال به کمک درخت تصمیم 1387 15 ماه معرفی طرح دسته‌بندی خطا در خطوط انتقال اقدامی در راستای ارتقاء پایداری شبکه در برابر اتصال کوتاه‌های نامتقارن است روش‌های مختلفی برای انجام این مهم در گذشته صورت گرفته است ولی بکارگیری درخت تصمیم (Decisim Tree ) تاکنون در این خصوص مورد توجه نبوده است. در این پروژه ضمن به کارگیری درخت تصمیم در دسته‌بندی خطا در خطوط تک مداره، کاربرد آنها در خطوط دومداره و به ازای اتصالهای درون مداری و بین‌مداری بررسی و به اجرا درخواهد آمد. محسن کلانتر - کنترل اضطراری ولتاژ در سیستم‌های قدرت 1387 15 ماه معرفی طرح ناپایداری و به تبع آن سقوط ولتاژ در سیستم‌های قدرت می‌تواند به دو صورت سریع (کوتاه مدت) و آهسته (بلندمدت) اتفاق بیفتد. ناپایداری سریع معمولا" به سبب ایستادن موتورهای القایی به وجود می‌آید که باعث ایجاد جریان‌های شدید در سیستم و کاهش غیرقابل قبول ولتاژ می‌شود. نوع آهسته سقوط ولتاژ نیز به علت عملکرد تغییر دهنده‌های تپ و بارهای ترموستاتی اتفاق می‌افتد. دراین پایان‌نامه، ابتدا روش جدیدی برای تشخیص ناپایداری حاصل از عملکرد تغییر دهنده‌های تپ ارائه گردیده است. این روش بر پایه تعریف نوع جدیدی از شین‌های سیستم قدرت می‌باشد که در آن علاوه بر توان‌های اکتیو و راکتیو مصرفی، مقدار ولتاژ نیز معلوم می‌باشد. حیدرعلی شایانفر - تعیین مکان و اندازه بهینه ادوات Facts برای بهبود قابلیت اطمینان در سیستم‌های توزیع 1387 15 ماه معرفی طرح مهمترین وظیفه سیستم توزیع این است که انرژی مصرف‌کنندگان را با کیفیت مطلوب از نظر ولتاژ و فرکانس و تا حد امکان بدون وقفه و یا به عبارتی با قابلیت اطمینان بالا تامین کند. قابلیت اطمینان سیستم توزیع یکی از بحث‌های مهم در طراحی و عملکرد سیستم قدرت است که نسبت به سیستم‌های انتقال و تولید مورد توجه کمتری قرار گرفته است. علت این امر از یک طرف به خاطر این است که سرمایه زیادی صرف سیستم‌های تولید و انتقال می‌شود و مشکلات آن موجب ایجاد خسارت‌های بسیار وسیعی در سطح جامعه می‌شود. از طرف دیگر سیستم‌های توزیع ارزانتر هستند و وقفه‌های این سیستم از نظر مکانی محدود هستند و به کل سیستم منتقل نمی‌شوند. اما مطالعات آماری وقفه‌های مشترکین توسط بیشتر شرکت‌ها نشان می‌دهد که سیستم‌های توزیع بیشترین سهم را در عدم دسترسی منبع برای مشترکین دارند(حدود 80%) این موضوع ضرورت محاسبات قابلیت اطمینان در سطح توزیع بیان می‌کند تا به صورت کمی، ارزش روش‌های قابل دسترسی به منظور تقویت سیستم توزیع برای طراحان مشخص گردد. عباس عرفانیان امیدوار - کنترل رکاب‌زدن در افراد دچار ضایعه نخاعی با استفاده از تحریک الکتریکی 1387 15 ماه معرفی طرح افرادی که دچار ضایعه نخاعی هستند علاوه بر مشکلات حرکتی، در اثر عدم تحرک دچار عوارضی از قبیل پوکی استخوان، آتروفی عضلانی، سفتی مفاصل، ناراحتی‌های کلیوی و قلب و عروق می‌شوند. همچنین این افراد کنترل ادرار ندارند و عمل دفع آنها با مشکل مواجه است. البته عوارض ناشی از ضایعه نخاعی به شدت ضایعه و سطح ضایعه بستگی دارد. علاوه بر عوارض فوق، این افراد دچار افسردگی می‌شوند و نگه‌داری این افراد برای خانواده مشکل و دارای هزینه است. لذا همواره دست‌یابی به روشی برای رفع معلولیت و عوارض ناشی از آن، هدف بسیاری از تحقیقات را تشکیل داده است. از روش‌های مطرح جهت ایجاد حرکت و کاهش عوارض ناشی از معلولیت در افراد فلج استفاده از تکنولوژی عصبی است. از روش‌های کاهش عوارض ناشی از معلولیت، استفاده از تحریک الکتریکی کارکردی برای ایجاد عمل رکاب‌زدن در این افراد است. هدف از این پروژه، گسترش یک روش کنترل رکاب زدن در افراد دچار ضایعه نخاعی با استفاده از فناوری عصبی است. حمید بهنام - بررسی عملکرد قلب با تعریف مرز فعال در تصاویر اکوکاردیوگرافی براساس ویژگی‌های خاص این تصاویر 1387 15 ماه معرفی طرح اکوکاردیوگرافی یکی از کاربردهای فراصوت در پزشکی است. اکوکاردیوگرافی می‌تواند اطلاعات پزشکی زیادی در مورد عملکرد قلب به صورت غیرتهاجمی در اختیار پزشکان قرار دهد. تشخیص مرز اندوکاردیال قلب در تصاویر اکوکاردیوگرافی بسیار اهمیت دارد چرا که می‌توان به کمک آن تغییرات سطح و حجم قلب و نرخ برون‌ده را محاسبه کرد و به کمک این معیارها وضعیت عملکردی قلب، نوع بیماری را ارزیابی نمود. ترسیم دستی مرزهای حفرات قلب مانند مرزهای اندوکاردیال و اپیکاردیال امری وقت‌گیر، طاقت‌فرسا و دارای ریسک خطای بالا به علت عدم اتفاق نظر پزشکان می‌باشد. لذا به نظر می‌رسد روشی خودکار برای تشخیص مرزهای مورد نظر در قلب می‌تواند در امر تشخیص بیماری‌های قلب کارآمد و مفید واقع شود. احد کاظمی - بهبود کیفیت توان توسط UPQC با روش‌های مبتنی بر تئوری توان لحظه‌ای 1387 15 ماه معرفی طرح در سیستم‌های قدرت، بر اثر اختلالاتی نظیر فلیکر، کمبود ولتاژ، بیشبود ولتاژ، نامتعادلی و غیره کیفیت توان مختل می‌گردد و لذا نیاز به وسایلی برای بهبود کیفیت توان کاملا" ضروری به نظر می‌رسد. در این طرح دو روش مختلف برای کنترل فیلترهای فعال سری و موازی UPQC مورد تجزیه و تحلیل و مقایسه قرار می‌گیرد هر دو روش مبتنی بر تئوری توان لحظه‌ای می‌باشند برای ارزیابی عملکرد UPQC در بهبود کیفیت توان، سیستم‌های نمونه‌ای شامل انواع بارهای خطی و غیرخطی نامتعادل در حضور UPQC شبیه‌سازی خواهند شد. عبدالرضا رحمتی - طراحی و ساخت راه‌انداز بدون سنسور موتور رلوکتانس سوئیچی با سرعت بالا 1387 15 ماه معرفی طرح موتورهای رلوکتانس سوئیچی در طول چند سال اخیر مورد توجه شایانی واقع شده‌اند و انبوه مقالات ارائه شده در کنفرانس‌ها و مجلات علمی یک دهه گذشته، گواه این مدعاست. علت این توجه ویژه را می‌توان در سادگی ساخت، قابلیت کنترل بالا، تحمل گرمای زیاد و عمر طولانی آن جستجو کرد، مواردی که باعث کاربرد روزافزون این موتور در صنعت، لوازم خانگی و حتی هوانوردی گردیده‌اند. هدف از انجام این پروژه را می‌توان در قالب موارد زیر خلاصه نمود: 1- مطالعه مدارات قدرت مختلف ارائه شده برای راه‌اندازهای موتورهای رلوکتانس سوئیچی، شامل سوئیچ‌های قدرت و طبقات راه‌انداز آنها و انتخاب یک روش بهینه. 2- پیاده‌سازی سخت‌افزاری مدار قدرت انتخاب شده 3- مطالعه روش‌های مختلف کنترل بدون سنسور موتور رلوکتانس سوئیچی، تعیین نقاط ضعف و قوت هر یک و مسائل و مشکلات پیاده‌سازی سخت‌افزاری آنها 4- ارائه یک روش عملی و قابل پیاده‌سازی بدون سنسور، جهت راه‌اندازی موتور رلوکتانس سوئیچی از حالت ایستا. 5- ارائه یک روش عملی و قابل پیاده‌سازی بدون سنسور، برای ادامه کار موتور پس از راه‌اندازی اولیه 6-ارائه یک روش عملی و قابل پیاده‌سازی بدون سنسور، برای بالا بردن سرعت موتور 7- پیاده‌سازی سخت‌افزاری موارد 4، 5 و 6. شهرام محمدنژاد - طراحی و شبیه‌سازی جستجوگر رتیکلی بر مبنای تئوری ICA با قابلیت تشخیص چند منبعی 1387 15 ماه معرفی طرح یکی از مشکلات عمده در طراحی جستجوگرهای رتیکلی عدم توانایی تشخیص سیگنالهای مزاحم ازجمله فلیروجمر است در میان انواع تحقیقات انجام شده به منظور برطرف نمودن این مشکل، استفاده از تئوری ICA یکی از جدیدترین آنهاست که قابلیت مناسبی برای حل مسائلی از قبیل تشخیص و تفکیک سیگنالهای صوتی افراد در یک محیط و مسایل مشابه دارد. از دیگر کاربردهای آن استخراج اطلاعات مربوط به فعالیتهای بخشهای مختلف مغز از روی سیگنالهای بدست آمده در الکتروکاردیوگرافی می‌باشد. در این پروژه از ICA برای حل یکی از قدیمی‌ترین مشکلات جستجوگرهای رتیکلی، یعنی ضعف در تشخیص هدف در سیگنالهای مزاحم استفاده می‌شود. نادر کمجانی - طراحی و شبیه سازی آنتن آرایه انعکاسی میکرواستریپی با پلاریزاسیون دایروی در باند X 1387 15 ماه معرفی طرح دسته‌ای از آنتنها هستند که آرایه‌ای از آنتنهای اولیه را به عنوان سطوح انعکاسی مورد استفاده قرار می‌دهند. این نوع آنتنها را آرایه‌های انعکاسی می‌نامیم. این آنتنها سادگی آنتنهای انعکاسی را با عملکرد قابل تطبیق آرایه‌ها ترکیب کرده و نمونه‌ای منحصر به فرد را ایجاد می‌کنند. سطوح انعکاسی به کار رفته در این آنتنها توسط یک امپدانس سطحی توصیف می‌شود. در این تحقیق روشهای تحقق پذیری این امپدانس سطحی را بررسی می‌نمائیم. محمدخلج امیرحسینی - ارائه جوابهای صریح برای تحلیل ساختارهای غیریکنواخت 1387 15 ماه معرفی طرح در این پروژه سه ساختار غیریکنواخت که کاربردهای زیادی در مایکرویو دارند تحلیل می‌شوند. این ساختارها عبارتند از: