بایگانی بخش سر فصل گرایش ها

img_yw_news
یکشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۲ -

دفاعیه نفیسه زنجانی

img_yw_news
چهارشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ -

دفاعیه نیما امیر افشار

img_yw_news
چهارشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ -

دفاعیه سینا بنی اسد آزاد

img_yw_news
چهارشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ -

دفاعیه غزل رحمانیان

img_yw_news
شنبه ۶ خرداد ۱۴۰۲ -

دفاعیه لوی عبدالرزاق

img_yw_news
یکشنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۱ -

دفاعیه حانیه کشتکار

img_yw_news
شنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ -

دفاعیه حانیه کشتکار

img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ -

سرفصل درس

img_yw_news
چهارشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۱ -

اطلاعیه دفاع فرید تراب

img_yw_news
سه شنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ -

دفاعیه مهدی رضایی

img_yw_news
سه شنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ -

دفاعیه سجاد زهره وند