بایگانی بخش کارشناسی ارشد

img_yw_news
سه شنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۲ -

کارشناسی ارشد

 دفاعیه کارشناسی  ارشد آقای بهروز عبدلی دانشجوی استاد گرامی جناب آقای  دکتر کریم محمدی شنبه مورخ 30/9/92 ساعت 16:30در سالن سمینار ابن سینا واقع  در دانشکده برق برگزار می گردد.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۲ -

دفاعیه کارشناسی ارشد

 دفاعیه کارشناسی  ارشد آقای محمد مجید جلالی دانشجوی استاد گرامی جناب آقای  مهندس احد کاظمی شنبه  مورخ 30/9/92 ساعت 10در سالن ابن سینا واقع  در دانشکده برق برگزار می گردد.

img_yw_news
شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۲ -

دفاعیه کارشناسی ارشد

دفاعیه کارشناسی ارشدآقای هادی آگاهی کشه دانشجوی استاد گرامی جناب آقای دکتر عباس شولایی در روز یکشنبه مورخ 16/4/92ساعت 17در کلاس 305 واقع در دانشکده دانشکده برق برگزار میگردد.

img_yw_news
شنبه ۲ آبان ۱۳۸۸ -

کارشناسی ارشد

1- آئین نامه ها 2- سرفصل گرایش ها 3- دانشجویان 4- فرم ها 5- اطلاعیه ها