بایگانی بخش دانشجویان نمونه

img_yw_news
جمعه ۸ آبان ۱۳۸۸ -

پذیرفته شدگان ممتاز

اسامی پذیرفته شدگان ممتاز بدون آزمون کارشناسی ارشد در سال 88 ردیف نام و نام خانوادگی شماره دانشجویی رشته پذیرفته شده 1 آزاده امیداور 88611299 الکترونیک 2 رحمت اله فریدی 88615126 مخابرات سیستم 3 محمد بیگدلی 88615117 مخابرات سیستم 4 مرتضی مقنی خانیانی 88614174 مخابرات میدان 5 تارا یوسفی 88614183 مخابرات میدان 6 بهناز باباقربانی 88618082 مخابرات امن 7 مصطفی اسماعیلی شاهرخت 88613168 قدرت سیستم 8 حمید اسکندری 88613177 قدرت سیستم 9 یونس سنگ سفیدی 88612108 ماشین های الکتریکی 10 صالح ضیایی نژاد 88612117 ماشین های الکتریکی 11 محمد حسین برزگری بافقی 88612126 ماشین های الکتریکی 12 محمد حسین نورانیان 88616159 کنترل 13 محمد جواد رضایی 88611307 الکترونیک 14 منا فرجی 88616168 کنترل

img_yw_news
سه شنبه ۱۲ آذر ۱۳۸۷ -

دانشجویان برتر

دانشجویان برترمقطع کارشناسیردیفنام و نام خانوادگیرشته تحصیلی1امیر موسی حدادیمهندسی برق- قدرت2موسی مقیمی حاجیمهندسی برق- قدرت3رضا احمدیمهندسی برق - کنترل4یونس رخشانی فتمه سریمهندسی برق- کنترل5کیوان رضایی مقدممهندسی برق- مخابرات6علی آقابراتیمهندسی برق- مخابرات7مریم معاضدیمهندسی برق- الکترونیک8شیوا درویش زادهمهندسی برق- الکترونیک9حسام کشنکار ناشیمهندسی برق- قدرت10یونس سنگ سفیدیمهندسی برق- قدرت11حسین سرتیپی زادهمهندسی برق- کنترل12اقبال حسینی اصلمهندسی برق- کنترل13بابک مامندی پورمهندسی برق- مخابرات14عدنان گویلی گیلانمهندسی برق- مخابرات15بهناز رضائیمهندسی برق- الکترونیک16بنت الهدی ملک پور کلبادی نژادمهندسی برق- الکترونیک17ژینوس مرضی مهندسی برق18سینا معاروی مهندسی برق19فاطمه شیبانیمهندسی برق20رامتین لارستانی دولت آبادمهندسی برق21یعقوب احمدی گودینیمهندسی برق22مهدی پرویزی مساعدمهندسی برق دانشجویان برترمقطع کارشناسی ارشدردیفنام و نام خانوادگیرشته تحصیلی1حمید عتیقه چیمهندسی برق- قدرت- سیستم های قدرت2احمدرضا تراکمهمهندسی برق- کنترل3فرزاد طالبیمهندسی برق- مخابرات- سیستم 4سید عباس اکبرزاده جهرمیمهندسی برق- مخابرات- میدان5پیمان رحمتیمهندسی برق- الکترونیک6آرزو ذاکریمهندسی پزشکی- بیوالکتریک7هادی مشکیمهندسی فناوری اطلاعات- مخابرات امن8محسن حجازیمهندسی برق- مخابرات- سیستم9هادی جمالی رادمهندسی فناوری اطلاعات- مخابرات امن10علی ابوییمهندسی برق- کنترل11معصومه طاهرخانیمهندسی برق الکترونیک12علیرضا ذکریازادهمهندسی برق- قدرت- سیستمهای قدرت13پریسا گیفانیمهندسی پزشکی- بیوالکتریک14شهرام هدایتیمهندسی برق- مخابرات- میدان15دیاکو عزیزیمهندسی برق- قدرت- الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی