بایگانی بخش کارشناسان و تکنسین‌های آموزشی

img_yw_news
چهارشنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۷ -

 

img_yw_news
شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۴ -

مهندس هدیه گلدسته

img_yw_news
چهارشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۳ -

مهندس ماندانا عادلی

img_yw_news
یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۳ -

مهندس حسین مهرجو

img_yw_news
یکشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۲ -

مهندس عزیز شیخ علیزاده

img_yw_news
دوشنبه ۶ آذر ۱۳۹۱ -

مهندس سیروس سعادت

img_yw_news
یکشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۰ -

مهندس محسن کیهانی

img_yw_news
یکشنبه ۷ مهر ۱۳۸۷ -

مهندس زهرا صالح پور

img_yw_news
یکشنبه ۷ مهر ۱۳۸۷ -

مهندس جلال شایان زاد

img_yw_news
یکشنبه ۷ مهر ۱۳۸۷ -

مهندس مرضیه کرد

img_yw_news
سه شنبه ۲۶ شهریور ۱۳۸۷ -

زهره رحیمی