بایگانی بخش سوابق پژوهشی دکتر فرانک منطقی

img_yw_news
سه شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۰ -

راهنمایی پایان نامه ها

img_yw_news
سه شنبه ۱۸ فروردین ۱۳۸۸ -

مقالات ارایه شده در مجلات

img_yw_news
سه شنبه ۱۸ فروردین ۱۳۸۸ -

پایان نامه ها و کارآموزی

img_yw_news
سه شنبه ۱۸ فروردین ۱۳۸۸ -

پروژه های پژوهشی

img_yw_news
سه شنبه ۱۸ فروردین ۱۳۸۸ -

مقالات ارایه شده در سمینارها

img_yw_news
سه شنبه ۱۸ فروردین ۱۳۸۸ -

تالیف و ترجمه کتاب

img_yw_news
چهارشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۸۶ -

افتخارات