بایگانی بخش سوابق پژوهشی دکتر افشار

img_yw_news
سه شنبه ۲۵ فروردین ۱۳۸۸ -

اختراعات

img_yw_news
سه شنبه ۱۸ فروردین ۱۳۸۸ -

مقالات چاپ شده در مجلات

img_yw_news
سه شنبه ۱۸ فروردین ۱۳۸۸ -

تالیف و ترجمه کتاب

img_yw_news
سه شنبه ۱۸ فروردین ۱۳۸۸ -

پایان نامه های راهنمایی شده

img_yw_news
چهارشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۸۶ -

پروژه های خاتمه یافته