بایگانی بخش دکتر غلامعلی رضایی راد

img_yw_news
دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۸۷ -

دکتر غلامعلی رضایی راد

• مشخصات فردی • دانشگاههای محل تحصیل • زمینه‌های تخصصی آموزشی و تحقیقاتی • دروس ارائه شده • پروژه‌های تحقیقاتی و صنعتی • مقالات مجلات • مقالات کنفرانس • تالیفات (کتب تالیفی و ترجمه‌ای) • فعالیتهای آموزشی و پژوهشی • مسئولیت‌های اجرایی • راهنمایی پروژه‌های تحصیلات تکمیلی • افتخارات کسب شده • آزمایشگاه (های) تحقیقاتی ۱-مشخصات فردی: نام خانوادگی: رضائی‌راد نام: غلامعلی تخصص: الکترونیک رتبه علمی: دانشیار تلفن: ۷۷۲۴۰۴۹۲-۲۱(۹۸+) ایمیل: rezai (At) iust.ac.ir ۲- دانشگاههای محل تحصیل دکترای مهندسی برق ، دانشگاه جورج واشنگتن آمریکا ، سال اخذ ۱۳۷۶ فوق لیسانس مهندسی برق ، دانشگاه جورج واشنگتن آمریکا ، سال اخذ ۱۳۵۶ لیسانس مهندسی برق ، دانشگاه دیستریکت کلمبیا آمریکا ، سال اخذ ۱۳۵۴ ۳- زمینه‌های تخصصی آموزشی و تحقیقاتی : مهندسی پزشکی پردازش تصویر EMC اثرات امواج الکترومغناطیس بر گیاهان و موجودات زنده ۴- دروس ارائه شده ۵- پروژه‌های تحقیقاتی و صنعتی ۶- مقالات مجلات ۷- مقالات کنفرانس ۱. "A Competitive Learning Algorithm for Non-Zero Memory ...", ICICS&#۳۹;۹۷, Singapore, ۱۹۹۷ ۲. "preservation of Diagnostic Information in VQ-ANN ...", CIS&#۳۹;۹۷, ۱۹۹۷ ۳. ... ۸- تالیفات (کتب تالیفی و ترجمه‌ای) "مدار ۱و۲"، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، سال ۶۳ . ۹- فعالیتهای آموزشی و پژوهشی ۱۰- مسئولیت‌های اجرایی ۱۱- راهنمایی پروژه‌های تحصیلات تکمیلی ۱۲- افتخارات کسب شده ۱۳- آزمایشگاه (های) تحقیقاتی