بایگانی بخش دکتر مهدی حاجی پور

img_yw_news
شنبه ۲۲ تیر ۱۳۸۷ -

مهندس مهدی حاجی پور

• مشخصات فردی • دانشگاههای محل تحصیل • زمینه‌های تخصصی آموزشی و تحقیقاتی • دروس ارائه شده • پروژه‌های تحقیقاتی و صنعتی • مقالات مجلات • مقالات کنفرانس • تالیفات (کتب تالیفی و ترجمه‌ای) • فعالیتهای آموزشی و پژوهشی • مسئولیت‌های اجرایی • راهنمایی پروژه‌های تحصیلات تکمیلی • افتخارات کسب شده • آزمایشگاه (های) تحقیقاتی ۱-مشخصات فردی: نام خانوادگی: حاجی پور نام: مهدی تخصص: الکترونیک رتبه علمی: مربی (بازنشسته) تلفن: ۷۷۲۴۰۴۹۲ ایمیل: hajipour (At) iust.ac.ir ۲- دانشگاههای محل تحصیل لیسانس: مهندسی برق- الکترونیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، سال ۱۳۵۶ ۳- زمینه‌های تخصصی آموزشی و تحقیقاتی الکترونیک مدارهای الکتریکی ۴- دروس ارائه شده مدارهای الکتریکی ۱ مدارهای الکتریکی ۲ آزمایشگاه الکترونیک ۱ آزمایشگاه الکترونیک ۲ آزمایشگاه الکترونیک ۳ ۵- پروژه‌های تحقیقاتی و صنعتی ۶- مقالات مجلات ۷- مقالات کنفرانس ۸- تالیفات (کتب تالیفی و ترجمه‌ای) " مقدمه ای بر مهندسی برق" " مقدمه ای بر مهندسی الکترونیک" جزوه " آزمایشگاه الکترونیک ۲" جزوه " آزمایشگاه اندازه گیری" ۹- فعالیتهای آموزشی و پژوهشی ۱۰- مسئولیت‌های اجرایی ۱۱- راهنمایی پروژه‌های تحصیلات تکمیلی ۱۲- افتخارات کسب شده ۱۳- آزمایشگاه (های) تحقیقاتی