بایگانی بخش مهندس ابوالفضل اشعریون

img_yw_news
سه شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۸۶ -

مهندس ابوالفضل اشعریون

مهندس ابوالفضل اشعریون ۱-مشخصات فردی: نام خانوادگی: اشعریون نام: ابوالفضل تخصص: برق- قدرت رتبه علمی: کارشناس(رتبه یک) تلفن: ۲۶۹۰ – ۲۶۵۶- ۷۳۲۲۵۷۳۵ - ۷۳۲۲۵۷۴۳ ایمیل: ashareun(At)iust.ac.ir - دانشگاههای محل تحصیل الف - کارشناسی :سال ۱۳۶۵ دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی رشته مهندسی برق (قدرت) ب- کارشناسی ارشد: سال ۱۳۸۷ دانشگاه علم وصنعت ایران رشته مهندسی برق (ماشین های الکتریکی) ۳- زمینه‌های تخصصی آموزشی و تحقیقاتی - ماشین های الکتریکی - ژنراتورهای القائی به ویژه با محرک توربین بادی - کنترل ولتاژ - فرکانس و خود تحریکی ژنراتورهای القائی -تاسیسات الکتریکی - تبدیل انرژی - کنترل ولتاژ و فرکانس از طریق PWM در ژنراتورهای القائی چند سیم پیچه ۴- دروس ارائه شده - مبانی مهندسی برق - تکنولوژی عمومی برق - آزمایشگاه ماشین های الکتریکی یک - آزمایشگاه ماشین های الکتریکی دو - آزمایشگاه مبانی مهندسی برق ۵- پروژه‌های تحقیقاتی و صنعتی - تحقیق ،طراحی و ساخت بارهای بزرگ الکتریکی و اثرات آن در سوئیچ ناگهانی روی ژنراتورهای برق اضطراری - تحقیق ،طراحی و ساخت میکرو سلف سه فاز برای کاربردهای خاص - تحقیق و طراحی آهنربای الکتریکی چگالی بالا برای کاربردهای ویژه - تحقیق و طراحی پمپ های الکتریکی کم قدرت و قدرت متوسط ویژه با استهلاک بسیار پائین ۶- تالیفات (کتب تالیفی و ترجمه‌ای) - دستور کار آزمایشگاه مبانی مهندسی برق - اصلاح دستور کار آزمایشگاه ماشین های الکتریکی یک - اصلاح دستور کار آزمایشگاه ماشین های الکتریکی دو ۷- فعالیتهای آموزشی و پژوهشی - عضو رسمی گروه آموزشی قدرت دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم وصنعت ایران - عضو هیات علمی سابق گروه(پژوهشی) قدرت جهاد دانشگاهی دانشگاه علم وصنعت ایران ۸- مسئولیت‌های اجرایی -مدیر امور دانشجویان از آذر ۱۳۹۷ تا  ۱۳۹۹ -مدیر امور  آموزش دانشکده برق سال ۱۳۹۰ - مدیر امور دانشجویان  سال های ۱۳۸۷ تا۱۳۸۹  - معاون اداره رفاه کارکنان و اساتید دانشگاه سالهای ۸۵ تا ۸۷ - رئیس اداره تدارکات دانشگاه سالهای ۷۵ و ۷۶ - سرپرست کارگاههای گروه قدرت دو دوره در سالهای مختلف (چهار سال) - سرپرست آزمایشگهای گروه قدرت سه دوره در سالهای مختلف( شش سال) ۹ - افتخارات کسب شده - مدیر نمونه دانشگاه علم و صنعت ایران سال ۱۳۸۷