بایگانی بخش مهندس منوچهر موسایی

img_yw_news
سه شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۸۶ -

مهندس منوچهر موسایی

۱-مشخصات فردی: نام خانوادگی: موسایی نام: منوچهر تخصص: فشارقوی رتبه علمی: فوق لیسانس تلفن: ۲۶۵۳ ایمیل: mosaei@iust.ac.ir ۲- دانشگاههای محل تحصیل • دانشگاه علم و صنعت ایران ۳- زمینه‌های تخصصی آموزشی و تحقیقاتی • فشارقوی ۴- دروس ارائه شده • دروس مبانی برق – آزمایشگاههای فشارقوی ، اندازه گیری ، مبانی برق ۵- پروژه‌های تحقیقاتی و صنعتی ۱- طراحی و ساخت ترانسفورماتور فشار قوی ۲۲۰/۱۰۰KV (سال ۱۳۶۶ و در محل جهاد دانشگاهی) ۲- طراحی و ساخت خازن و مقاومت فشار قوی ۱۴۰KV (سال ۱۳۶۷ و در محل جهاد دانشگاهی) ۳- طراحی و ساخت ترانسفورماتور سه فاز ۲۰KVA (سال ۱۳۶۸ در محل جهاد دانشگاهی) ۴- شبیه سازی کامپیوتری سیستم برقهای دیسکی خودرو (سال ۱۳۸۴ در محل دانشکده برق) ۵- همکاری با شرکت مهندسی آسه در راه اندازی خط تولید بوق خودرو ۶- مسئولیت‌های اجرایی ۱- رئیس اداره انتشارات دانشگاه از سال ۱۳۶۶ لغایت ۱۳۸۵ ۲- دبیر شورای کتاب دانشگاه از سال ۱۳۶۶ لغایت ۱۳۸۵