بایگانی بخش مهندس مهدی فهیمی ‍‍پور

img_yw_news
سه شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۸۶ -

مهندس مهدی فهیم ‍‍پور

نام و نام خانوادگی : مهندس مهدی فهیمی‌پور تاریخ تولد: ۱۳۳۴ تاریخ فارغ التحصیلی: ۱۳۵۸ رشته تحصیلی: الکتروتکنیک از دانشگاه علم و صنعت تاریخ استخدام در دانشکده مهندسی برق: ۱۳۶۰ زمینه های تخصصی: ۱- سیم بندی ماشینهای الکتریکی ۲- تاسیسات الکتریکی ۳- مهندسی روشنایی دروسی که تا کنون تدریس نموده ام: ۱- مدارهای الکتریکی ۱ ۲- مباحثی در قدرت ۳- مبانی مهندسی برق ۴- تاسیسات الکتریکی ۵- آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی آزمایشگاه مدار و اندازه گیری