بایگانی بخش گروه الکترونیک

img_yw_news
چهارشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۸۶ -

گروه الکترونیک

گروه الکترونیکمدیر گروه : دکتر عبدالرضا رحمتی مدیر گروه : دکتر عبدالرضا رحمتی دکتر کریم محمدی دکتر مجید نادری دکتر احمد آیت الهی دکتر عبدالرضا رحمتی دکتر سیدجواد ازهری دکتر ستار میرزاکوچکی دکتر شهرام محمدنژاد دکتر رضایی راددکتر شهریار برادران شکوهی دکتر علی صدر دکتر سید ادیب ابریشمی فر دکتر هادی شهریار شاه حسینی دکتر احمد محدث کسائی مهندس جمشید فریبرز دکتر موسوی میر کلایی(استاد مامور) دکتر غلامحسین روئین تن(بازنشسته) مهندس مهدی حاجی پور(بازنشسته)