بایگانی بخش صفحات مخفی

img_yw_news
سه شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۳ -

خدمات آزمایشگاهی

img_yw_news
یکشنبه ۲۱ آذر ۱۳۸۹ -

سولماز زرگری

img_yw_news
سه شنبه ۹ آذر ۱۳۸۹ -

111

img_yw_news
سه شنبه ۲ آذر ۱۳۸۹ -

دروس سرویسی

img_yw_news
دوشنبه ۲۴ آبان ۱۳۸۹ -

111

img_yw_news
شنبه ۱۵ آبان ۱۳۸۹ -

pp

img_yw_news
شنبه ۱۵ آبان ۱۳۸۹ -

pp

img_yw_news
دوشنبه ۱۰ آبان ۱۳۸۹ -

aks

img_yw_news
یکشنبه ۹ آبان ۱۳۸۹ -

random aks

img_yw_news
یکشنبه ۲ آبان ۱۳۸۹ -

آقای اقتصادی

img_yw_news
سه شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۹ -

آقای غلامزاده

img_yw_news
سه شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۸۸ -

آقای گرشاسبی

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۸۸ -

دروس ترم جاری کارشناسی ارشد

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۸۸ -

دروس ترم جاری کارشناسی

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۸۸ -

دروس دکتری شیمی

img_yw_news
شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۸۷ -

آقای لارابی

img_yw_news
شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۸۷ -

مسئول وب سایت

img_yw_news
شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۸۷ -

خانم دهقانی

img_yw_news
شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۸۷ -

خانم امیری

img_yw_news
سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۸۷ -

خانم ارعی